Sunday, December 24, 2006

TUSİAD'IN CALISMA GRUB UYELERI (2006)TÜSİAD KOMİSYONLARI VE ÇALIŞMA GRUPLARI


Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu

BAŞKAN Ömer Aras

Vergi Çalışma Grubu


Sedat Eratalar

Bankacılık Çalışma Grubu


Dilek Yardım
Dış İşleri Komisyonu

BAŞKAN Cem Duna

Dış Ticaret Politikaları Çalışma Grubu


Hasan Bengü

Yabancı Sermaye Çalışma Grubu


Till Becker

ABD Çalışma Grubu


Ümit Boyner
Yurtdışı Tanıtım Komisyonu

BAŞKAN Ümit Boyner
Parlamento İşleri Komisyonu

BAŞKAN Pekin Baran

Siyasi Kriterler Çalışma Grubu


Can Paker

Kamu Yönetimi Çalışma Grubu


Yılmaz Argüden

Kamu Alımları Çalışma Grubu


Şafak Alpay

Etik Altyapı Çalışma Grubu


Barbaros Çağa
Sanayi, Hizmetler ve Tarım Komisyonu

BAŞKAN Agah Uğur

Finansman Modelleri Çalışma Grubu


Agah Uğur

Çevre Çalışma Grubu


Musa G. Eroğl

KOBİ Çalışma Grubu


Mehmet Ali Babaoğlu

Tarım ve Gıda Çalışma Grubu


Aziz Köseoğlu

Enerji Çalışma Grubu


Arnold Hornfeld
Şirket İşleri Komisyonu

BAŞKAN Ali Kibar

Rekabet Çalışma Grubu


Kemal Erol

Fikri Haklar Çalışma Grubu


Meltem Kurtsan

Perakende Sektörü ve Tüketici Hakları Çalışma Grubu


Nurdan Tümbek

Finansal Raporlama Çalışma Grubu


Cansen Başaran-Symes

Kurumsal Yönetim Çalışma Grubu


Korkmaz İlkorur

Şirketler Hukuku Çalışma Grubu


Şefika Pekin

İş ve Yatırım Ortamı Çalışma Grubu


Cansen Başaran Symes
Sosyal İşler Komisyonu

BAŞKAN Arzuhan Yalçındağ

İstihdam ve Sosyal Güvenlik Çalışma Grubu


Gülden Türktan

Eğitim Çalışma Grubu


Nuri Çolakoğlu

Sağlık Çalışma Grubu


Ethem Sancak

AB Sürecinde Kadın Çalışma Grubu


Feryal Menemenli
Bilgi Toplumu ve Yeni Teknolojiler Komisyonu

BAŞKAN Ayça Dinçkök

Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışma Grubu


Lütfi Yenel

Girişimcilik ve Yenilikçilik Çalışma Grubu


Tuğrul Tekbulut
Meslek Örgütleriyle İlişkiler Komisyonu

BAŞKAN Bülent Akgerman

No comments: