Saturday, December 30, 2006

SADDAM HUSEYIN SEHID EDILDI
Saddam Huseyin
...

Irak'in, Islam aleminin YIGIT ve KAHRAMAN neferi, tum muslumanlari asagilarcasina bayramin birinci gunu idam edildi...


Saddam Huseyin, SEHID oldu!..


Soylenecek kelam yok...

Butun soylenecekler, onun idam sehbasi karsisindaki serefli, haysiyetli DURUSUNDA zaten var!

Yapacak cok is var!


Ailesine, Irak'in direnen yigit halkina, savascilarina, boyle bir onurlu Lider'e sahip olduklari icin
tebriklerimizi arz ediyoruz.


OYLESINELAF@

BEKCIMURTAZA@

ARADABIR'CI@

(AVCI@)


(AVCI@ arkadasimizin "isleri" sebebiyle aramizda bulunamamasindan oturu imzasi tarafimizdan atilmistir.)

Sunday, December 24, 2006

TUSİAD'IN CALISMA GRUB UYELERI (2006)TÜSİAD KOMİSYONLARI VE ÇALIŞMA GRUPLARI


Ekonomik ve Mali İşler Komisyonu

BAŞKAN Ömer Aras

Vergi Çalışma Grubu


Sedat Eratalar

Bankacılık Çalışma Grubu


Dilek Yardım
Dış İşleri Komisyonu

BAŞKAN Cem Duna

Dış Ticaret Politikaları Çalışma Grubu


Hasan Bengü

Yabancı Sermaye Çalışma Grubu


Till Becker

ABD Çalışma Grubu


Ümit Boyner
Yurtdışı Tanıtım Komisyonu

BAŞKAN Ümit Boyner
Parlamento İşleri Komisyonu

BAŞKAN Pekin Baran

Siyasi Kriterler Çalışma Grubu


Can Paker

Kamu Yönetimi Çalışma Grubu


Yılmaz Argüden

Kamu Alımları Çalışma Grubu


Şafak Alpay

Etik Altyapı Çalışma Grubu


Barbaros Çağa
Sanayi, Hizmetler ve Tarım Komisyonu

BAŞKAN Agah Uğur

Finansman Modelleri Çalışma Grubu


Agah Uğur

Çevre Çalışma Grubu


Musa G. Eroğl

KOBİ Çalışma Grubu


Mehmet Ali Babaoğlu

Tarım ve Gıda Çalışma Grubu


Aziz Köseoğlu

Enerji Çalışma Grubu


Arnold Hornfeld
Şirket İşleri Komisyonu

BAŞKAN Ali Kibar

Rekabet Çalışma Grubu


Kemal Erol

Fikri Haklar Çalışma Grubu


Meltem Kurtsan

Perakende Sektörü ve Tüketici Hakları Çalışma Grubu


Nurdan Tümbek

Finansal Raporlama Çalışma Grubu


Cansen Başaran-Symes

Kurumsal Yönetim Çalışma Grubu


Korkmaz İlkorur

Şirketler Hukuku Çalışma Grubu


Şefika Pekin

İş ve Yatırım Ortamı Çalışma Grubu


Cansen Başaran Symes
Sosyal İşler Komisyonu

BAŞKAN Arzuhan Yalçındağ

İstihdam ve Sosyal Güvenlik Çalışma Grubu


Gülden Türktan

Eğitim Çalışma Grubu


Nuri Çolakoğlu

Sağlık Çalışma Grubu


Ethem Sancak

AB Sürecinde Kadın Çalışma Grubu


Feryal Menemenli
Bilgi Toplumu ve Yeni Teknolojiler Komisyonu

BAŞKAN Ayça Dinçkök

Bilgi Teknolojileri ve Telekomünikasyon Çalışma Grubu


Lütfi Yenel

Girişimcilik ve Yenilikçilik Çalışma Grubu


Tuğrul Tekbulut
Meslek Örgütleriyle İlişkiler Komisyonu

BAŞKAN Bülent Akgerman

Friday, December 08, 2006

"KUCUK KABALA SOZLUGU"


10 Sefirot: Ruhun 10 özelliği

125 Seviye: Egoist özelliklerin değişimi ve üst dünyaların edinilmesi, mutlak özgecillik. Beş temel seviye vardır ve dünyalar denir. Her dünya 5 ana Partzufimden oluşur. Her Partzufimin içerisinde 5 kategori vardır ve bunlara Sefirot denir. Toplam 5 dünya x 5 Partzufim x 5 Sefirot = 125 seviye.

620 Seviye: Ruhun arzularının düzeltilmesinin dereceleri.

600,000 Ruh: Yaratılan tek ruh olan Adem’in parçacıkları.

6,000 Yıl: Hz Adem’le başlayan dünyadaki ruhların düzeltilmelerinin süreci. BYA (Beria, Yetzira, Assiya)

7,000 Yıl: Atzilut dünyasının seviyesi.

8,000 Yıl: Partzuf SAG’ın seviyesi.

9,000 Yıl: Partzuf AB’ın seviyesi.

10,000 Yıl: Partzuf Galgalta’ın seviyesi.

1995: Bu yıl itibariyle insanlarda maneviyatı edinmek için bir arzu başlayacak.

Adam: Genel ruh, yaratılan esas varlık.

Adam Kadmon: İlk dünya, genel ilahi takdir.

AHP: Yaratılandaki istemek arzusu, ruh

Alıcı (Kli), Yaratılan: Haz duyma isteği.

Altıncı His: Ruh, özgecil olma arzusu.

Ari: Aşkenazi Rav İshak’ın kısaltılmışı (1534-1572). 16.yy’da modern kabala metodunun geliştiricisi.

Arzunun Beş Seviyesi: Yaratan’ın yarattığı varlık 5 seviyeden oluşan bir arzudan ibarettir.

Assiya: Bizim dünyamızı da içeren en alt seviyedeki dünya.

Atzilut: Kontrol ve ıslah dünyası.

Baal HaSulam: (Yehuda Leib Alevi Ashlag’ın ikinci ismi (1885-1955) – üst dünyaları edinmenin metodolojisinin yazarı, Zohar kitabının ve Ari’nin tüm yazılarının yorumlayıcısı.

Beria: Özgecillik dünyası.

Bilgi: Algılanan gerçeğin etken ve etkisini bilmek.

Bina: Yaratılandaki özgecil karakteristik.

Birinci Kısıtlama: Egoistik arzulamanın durdurulması.

Bizim Dünyamız: Perde olmadan ki duyarlık.

BYA: Beria, Yetzira, Assiya (ruhun etrafındaki dünyalar)

Dalların Dili: Bizim dünyamızın dilini kullanarak üst dünyaları anlatmak.

Duran, Büyüyen, Yaşayan, İnsan: Arzunun 4 seviyesi.

Dünya: Yaratılanın kendi halini algılayışı.

Egoizm: Kişinin kendisi için arzulaması/ niyet etmesi.

G”E: Özgecil arzular.

Gimatria: Islah edilmiş arzuların sayısal değerleri.

HaVaYaH: Yaratılanın oluşmasını sağlayan direkt ışığın 4 safhası.

Hayat Ağacı: Ari tarafından 16 y.y.’da yazılmış ana kabala kitabı.

Haz: Işığın verdiği his.

Islahın Sonu: Adem’in tüm arzularının ıslahı.

İç Işık: Ruhu dolduran ışık, arzu, yaratılan.

İkinci Kısıtlama: Almak arzusunu kullanma yasağı.

İnkarnasyon: Ruhun ıslahı.

İradenin Özgürlüğü: Yaratan’ı edinmeyi sağlayabilecek tek ilahi güç.

Kabala: Yaratan’ın yapısını olan özgecilliği edinmek için uygulanan bir metot.

Kabalacı: Kabala metodunu kendisi üzerinde edinen kişi.

Keter: Yaratılandaki özgecillik arzusu.

Kli: Yaratılandaki haz duyma arzusu.

Kli’nin Parçalanması: Özgecil amaçlı niyetin yitirilmesi.

Klipa (çoğul, Klipot): İlahi gücü kendi arzuları adına ve başkalarının aleyhine kullanmak niyeti.

Malkut: Yaratılandaki haz duymak arzusu.

MAN: Islah edinmek arzusu.

Manevi Dünya: Özgecil olma arzusunda hissedilenler.

Maneviyat / Ruhanilik: Özgecillik prensibi.

Manevi Yükseliş: Özgecillik özelliklerin gelişmesi.

Masah: Anti-egoist güç, haz vermek niyeti, özgecillik.

NaRaNHaY (Nefeş, Ruah, Neşama, Haya, Yehida): Yaratılandaki beş ışık.

Nefeş: En az edinilen maneviyat, yaratılandaki en küçük ışık.

Neşhama: İkinci derecenin ışığı.

Niyet: Arzunun kişinin kendisi için yada bir başkası için yönlendirilmesi.

Özgecillik / Vermek: Karşılıksız vermek niyeti (kime yönelik olursa olsun).

Partzuf: 10 Sefirottan oluşan ruhani nesne.

Perde: Anti-egoist güç, haz verme niyeti, özgecillik.

Putperestlik: Olan herşeyin Yaratan’dan/ İlahi Güç’ten kaynaklandığını algılayamamak.

Rabaş: Rav Baruh Şalom Alevi Aşlag’un kısaltılmışı (1906-1991), Merdivenin Basamakları adlı kitabın yazarı – insanın maneviyata yükselişinin detaylı anlatımı.

Rashbi: Rav Şimon Bar Yoha, Zohar’ın yazarı (M.S. 3. y.y).

Ruh: Üst güce benzerliği edinmek arzusu.

Ruhani Gen (Reşimo): Farkına varılmamış özgecil hal.

Saran Işık: Yaratılana girmek isteyen ve egoist arzuları özgecil arzulara çeviren ışık.

Sonsuz Dünya (Eyn Sof): Işığın sınırsız olarak alınabilmesi.

Talmud Eser Sefirot (TES): ("On Sefirot’un Kitabı"), Baal HaSulam’ın kitabı (20. yy), kabala öğrencilerinin ana kitabı.

Üst Dünya: İnsanın kendi özgecil olma arzusunda hissettikleri.

Üst Işık: Özgecillikten edinilen haz.

Yansıyan Işık: Yaratan’a benzer olmak niyeti.

Yaratan: Özgecillik, özgecil olmak arzusu.

Yaratılan: Haz duyma arzusu, Galgalta.

Yaratılışın Kitabı (Sefer Yetzira): M.Ö. 18. yy dan bir kabalistik kitap.

Yaşayan Ruh: Biyolojik bedenin hayat gücü.

Yehida: Yaratılan en yüce ışık.

Zeir Anpin (ZA): Yaratılandaki küçük hal.

Zohar Kitabı (İhtişamın Kitabı): Evrenin erdemliğiyle ilgili yazılmış bir kitap (M.S. 3. y.y).

(Kabala'nin Gizli Bilgeligi" isimli kitapdan aktarma)

Bektaşi Urbasındaki Sebataylar ve Mum Söndü

Her alanı kontrol etme hırsındaki Sebatayların pek çoğu (güya) ihtida ederken en rahat hareket alanı sunan Bektaşi toplulukları içinde gizlenmeyi tercih etmişler, bir tasavvuf, sevgi, insanlık yolu olan Bektaşiliği de deforme etmişlerdir. “Ali-siz Alevilik” gibi yaklaşımlarda bunların rolü olduğunu düşünüyorum. Provokatif olaylarla sürekli beslenen Alevi-Sünni gerilimi de Sebatayların kullandığı malzemelerdendir.

İnsan ve dost canlısı, kalender bir İslam yorumu olan Türk Aleviliğini toplumun diğer kesimlerine karşı geren Sebataycılar mezhep endeksli cepheleşmeyi sürekli körüklemişlerdir.

Son yıllarda güç kaybeden Sebataylar ülkenin kaderine hükmeden stratejik noktaları tutmakta zorlanmaktadırlar. Kara Türklerin her alanda artan etkinliğini ve uyanışını kıramamaktadırlar. Buna çözüm olarak Alevilere yatırım yapmaktadırlar.

Yorum farkından dolayı dini duyarlılıkları daha az olan Aleviler laik-çi cephenin ana malzemesi olarak sunulmakta; körüklenen düşmanlıklarla bu kesim Sebataycıların etki alanında tutulmaya çalışılmaktadır. Her türlü milli, dini gelişmeye muhalefet etmede, Bektaşileri öne süren Sebataylar gerçekte kendi politikalarını uygulamaktadırlar.

Nüfus artışında ciddi problemler yaşayan, kendi gençlerini Türkiye’nin hayati müesseselerine yönlendirmekte ve oralarda tutmakta sıkıntı çeken ve bu nedenle sürekli mevzi kaybeden Sebataylar bu açıklarını Alevi kesimle ve kontrol edebildikleri diğer kripto ecnebilerle doldurmaya çalışmaktadırlar. Bu nedenle Alevi vatandaşlarımızın devletin en kritik kurumlarına girmeleri ve oralarda tutunmaları için yol açmaktadırlar. Ne var ki Aleviler de Anadolu evladı ve Karatürktürler. Bu nedenle Alevilere güvenin ve dayanmanın bir sınırı vardır. Hassas kurum ve kuruluşlarda en tepe noktalara kendileri yerleşirken Alevi kökenlileri ancak bir noktaya kadar çıkartmakta, oradan öteye yol vermemektedirler. Böylece hem en tepeleri tutmaya devam etmekte, hem de altlarını boş bırakmamaktadırlar. Yani Alevileri dolgu malzemesi olarak kullanmaktadırlar.

Sabetaycı Yahudiler Alevilerin içine 19.-20. yüzyıldan itibaren sızmış, Alevilerin güvenini kazanarak temel öğretilerini değiştirmiş, Alevilik tarihi kitapları yazarak Aleviliği mecraından saptırmışlardır. Alevi gençlerin pek çoğunu kültürel değerlerinden kopararak rijit, protest birer ateist haline getirmeyi başarmışlardır.

Toplumda yanlış olarak Bektaşilere mal edilen “mum söndü” olayı da aslında Sebataylara ait dini bir ritüeldir.

“Dört Gönül Bayramı” veya “Mum Söndü” diye de bilinen Kuzu bayramı 22 Adar'da (Mart) yapılır. Her sene kuzu eti ilk defa bu bayram münasebeti ile ve hususi merasimle yenir. Bu merasimde en aşağısı ikisi erkek ikisi kadın olmak şartıyla evli dört kişinin bulunması lazımdır. Bu çiftlerin sayısı artırılabilir. Kadınlar iyi giyinmiş ve süslenmiş oldukları halde sofra hizmetinde bulunurlar. Yemekten sonra biraz eğlenilir ve muayyen zamanda ışıklar söndürülerek karanlıkta kalınır... Bu bayram vesilesi ile doğacak çocuklar bir nevi kutsiyeti haiz tanınırlar.” (Gövsa, Sabatay Sevi, S. 64) Ilgaz Zorlu da “toplu seks ve mum söndü olayının Tanah'taki birtakım dualardan kaynaklandığını” vurgulamakta, (Zorlu, Evet Ben Selanikliyim, S.51), hatta; “bazı Sabataycı din adamlarının Lut örneğinden hareketle ensest ilişkiyi meşru kabul eden kararlar verdiklerini” ifede etmektedir. (Zorlu, a.g.e.S.62)

“Mum söndü”yü Sebataycılar “Sevi Mesih”in gelmesi için dini bir rükün olarak yapmaktadırlar. İnançlarına göre günahlar ne kadar yayılırsa kurtarıcı Mesihin gelmesi o kadar kolaylaşacaktır. Bundan dolayı ahlaksızlıkların ve dejenerasyonun arkasında bu kesim bulunmaktadır.

Alevilik İslamın bir yorumudur. Gerçek dedeler Hz. Ali evladıdırlar. Dedelerin soyları yakın zamana kadar tutulmakta ve bilinmekte idi. Ancak son 100-150 yıldır Sebataycıların bu kesime yönelmesinden sonra bu silsilede de karışıklılar olmuştur. Pek çok Alevi derneğinin başına, Bektaşi tekkelerine dede olduğunu iddia eden Sebataylar geçmeye başlamıştır.

Aleviler inançları ve gelenekleri ile oynanarak istismara açık hale getirilmişlerdir. Alevi kardeşlerimizin; inançlarını tahrip ederek kendilerini toplumun diğer kesimleriyle kavgalı hale getiren yabancı unsurlarla mücadele etmeleri, istismar edilmekten kurtulmaları ve gerçek Aleviliğe yönelmeleri gerekmektedir.

Kaynak: Yusuf GEZGİN


Serh:
Alevilik, ya
ni “Anadolu Aleviligi” denilen sazli-sozlu Hurufiligi “Islamin bir yorumu” saymasi haricinde itiraz noktasi olmayan bir yazi; “Sabatist sizma” ancak boyle “Islami yorumlara” sizar, bun da burada gorduk… Bir ilave de yapmak isterim; Bu hurufistler ile Sia’nin “galat” olanlarinin uzerinde “galat”liklarina yolacan, Sabatayist degil Yahudi tesiri vardir. Sapla saman karistirlmasin diye eklmek istedim.
OYLESINELAF@

Monday, November 27, 2006

PAPA! DEF'OL!...

http://www.gonuldasforum.com/index.php'dan guzel bir calisma...


"ISTANBUL SEVI"NIN AHLAKSIZLIGI...İstanbul Sevi denilen “grub’cu”nun yazdiklarindan bir demet :))

Gerci Sabatilerle bir alakasi yok ama, “Biz”e hep sorulan bir sorudur; TR’de de soruldu, ITF’de de… Buyrun iste bu adam-kadinin AHLAKI durumu hakkinda kisa bir belgesel…

Birinci aktarmada onun –gerci benim de hazzetmedigim bir tipdi- Atila Demirkasimoglu isimli Samanist Turkcu (ve “zihin kontrolu” calismalari ile bagi oldugu izlenim aldigim) birisinin IP numarasinin degil EV TELEFONUNU alenen yazmasini okuyacaksiniz… Boylece forumlarin “webmaster”larinin ne derece “namus” meselesi oldugunu ve kendilerine yardimci aramaya ciktiklarinda nelere dikkat etmeleri gerektigi de ortaya cikiyor….

Diger aktarmalarda ise, onun agzinin ne kadar pis oldugunu ve sirf "ibne" dedigi birine "delilin ne?" diye itiraz etti diye -yine- A. demirkasimoglu'na yaptigi hakaretleri okuyacaksiniz....

Burada onemli olan bir husus da su: Ciddi, efendi ("efendi"), araastirmaci havalarinda gozuken birinin gayet rahat bir sekilde,
agiz aliskanligi kufurden daha ileri bir seviyede kufur-fuhsiyat bilgisi (yetenegi) isteyen bir kabiliyeti sergileyebilmesi!? Bu da TR Forumda ve ITF'da bana ve "Biz"e karsi, oyunlari aick edildiginde onunbunun ismi altinda hakaret, kufur ve porno resim asilmasinin musebbiblerinin adresleri hakkinda bilgi verebilir. (DD-Tarafsizin yaptiklari ayri)

Bir not daha.... Su bahsi gecen iki forumda kac kisinin ayni isimde olmasi mumkundur?! Ali, Veli, Hasan, Huseyin gibi isimlerden olmasi mumkun hududlarindadir da, "
Gurkan" ismi?!.. Demem o ki, ayni yerde, yani ayni dergide, "Yeni Harman"da iki tane "Gurkan" olmasi nasil aciklanabilir?!

Birileri nasil onlar sayesinde "cevap manyagi" haline getirildiyse, acizane, TR'de baslayan (adam-kelle degil, fikir birligi)
desifre faaliyetlerimizle onlar da artik "isim manyagi" haline gelmisler:))) Grub'cu olduklari ortaya cikti ya, simdi de kendilerince kafayi buluyorlar:))))))))

Siz giderken biz geliyorduk "Gurkan bey dostu":))) Senin diger ismin zaten "IS":)))

Neyse....
Buyrun seyredin bu agzi kanalizasyon cukuru tipi! "Usta"larinin yolunda gidiyorlar ama kizmayin; YK da yazdi ya gecenlerde H. Ulucla
"o bicim sayfalar" hazirladigini:)))

Koklerine kibrit suyu!

OYLESINELAF@

[ SANDAL ]

Yazan: Istanbul Sevi 08 Haziran 2003 17:45:29:

Cevap: Forumdan çekilebilirim. Elbette siz de bunu yapabilirsiniz... yazan: Arpad Manas 08 Haziran 2003 16:47:36:


Tam olarak ne yapmaya calistiginizi aciklarsaniz sevinirim. Ben sogukkanliligimi falan kaybetmiyorum, siz acikca beni ve arkadaslarimi tahrik ediyorsunuz. Aramizdaki farki daha iyi anlatmak icin telekomdan herkesin ulasabilecegi telefon numaranizi yazdim buna neden karsi cikiyorsunuz. Madem yigidin mali meydandadir diyorsunuz, madem gerçek adimla yaziyorum diyorsunuz, madem korkacak birsey yok ta demissiniz, neden mesaji sildiriyorsunuz?

Acikcasi, ben artik sizin gibi, bizlere yardim etmek yerine, durmadan "bok" atanlardan biktim. Birkac mesaj öncesinde foruma veda etmisiniz, ha dur tahrik edeyim de ayrilayim mi dediniz, neydi tekrar yazi yazmanizin sebebi?

_________________

[ Tarih ve Demokrasi Forumu ]

Makale yazari: Istanbul Sevi Tarih, gün ve saat : 03. Mayis 2003 17:58:23:

Su yaziya cevaben: İ.Sevi'ye soru: Eşcinsel olmak suç mudur? makale yazari: atilla Tarih, gün ve saat : 03. Mayis 2003 10:45:16:


Son yazilarim fanatik Sabetayistlerin KICINA MI girdi de bana böyle ithamlarda bulunuyorsun HIYARTO. Sen kim oluyosun da benimle böyle konusuyosun. Tarkan'a yapmadigi kalmadi medyanin.
Kadir Inanir'a da yapsin aynisini da görelim.
________________________

"Atilla Yahudi hayrani fingirdek bir escinseldir"

[ Tarih ve Demokrasi Forumu ]

Makale yazari: Istanbul Sevi Tarih, gün ve saat : 15. Eylül 2003 10:38:42:

Su yaziya cevaben: İ. Sevi faşist bir akıl hastasıdır! makale yazari: ! atilla Tarih, gün ve saat : 15. Eylül 2003 07:33:28:

Vatan haini, millet düsmani, Yahudi hayrani, entrikaci köle seni...

_________________

Fingirdek sey

[ Tarih ve Demokrasi Forumu ]

Makale yazari: Istanbul Sevi Tarih, gün ve saat : 13. Eylül 2003 18:05:30:

Su yaziya cevaben: Ce: Pek muhterem düsmanlarima... makale yazari: Ceyhun Sunsay Tarih, gün ve saat : 12. Eylül 2003 21:42:51:

Hadi hadiiii, sen adimla adresimle degil SEYIMIN BOYUTUYLA ilgileniyorsundur aslinda, di mi?

_________________________

Not: Forum isimlerine tiklanince mesajin yazili oldugu sayfaya gidersiniz. Vurgulamalar bana ait. OL@


Friday, November 10, 2006

"OLUSEVICI" DEVLET VE ECEVIT

Evet, bu devlet "olu sevici" bir devlet...

Bastan baslayalim...

M. Kemal'in devrinde birbirlerine giriyorlardi; bir tarafta onun adamlari, bir tarafta "kurnaz tilki" Ismet Inonunun adamlari, bir tarafta da ne ondan ne otekinden yana olanlar... Bir diktator olan M. Kemal, rakiplerini sindirmisti; hatta Ismet Inonu'nu, son aylarinda "oldurdum!" diye bildiginden meshur -resmi- vasiyetine "ogullarina maaas tahsisi"ni bile
yerlestirmisti... Fakat sirozdan vefat etti; ardindan gelen Inonu, tam bir "olusevici"oldugunu gosterdi ve " yikama yaglama edebiyati"nin temelini, "olusevici devlet temeli"ni ativerdi; ne yapiyorsa "Ebedi Sef'i ugruna!.." yapiyordu!!!

Sonra sira Menderes'e geldi...
Inonu ve CHP zihniyetine olan NEFRET, onu iktidara tasidi; Ismet'in devrinde onu iktidardan indirmek icin askeri darbe planlari yapan askerleri de arkasina alan, asker-sivil birligini saglayan Menderes, su oldu bu oldu, asildi; uzerinden fazla gecmeden devletin "olusevici yuzu" tekrar ortaya cikti Menderes de, dusmanlari tarafindan hem de "yikama yaglama edebiyati" ile anilmaya baslandi...

Sira T. Ozal'a geldi...
Neler denmedi ki onun icin; ama bugun bakin herkes, liberal veya sosyal demokrat partilerin hemen hepsi "olusevici"likde yarisiyorlar...

Ardindan Basbug...
Acizane, bugune kadar gelen siyasiler arasinda (cumleme dikkat; "bugune kadar gelenler arasinda") belki en kafasi calisan, (siyasi acidan) en namuslu olan Albay, vefatiyle birlikte bu hususiyetlerinde topraga gomulmesine sebeb oldu ama "olusevicilik" onun vefatiyle de devam etti...


Bunlar siyasiler...

Bir de isin "gasteci" ve "devrimci" cenahi var:)))

Mesela Deniz Gezmis...
Bu adam "mevcut siyasi nizami degistirmek" icin orgut kurmus, bunun icin eylem yapmis ve asilmis biri; resmi olarak "gomonistttt!!!" Ama bugun..?! Neredeyse "iade-i itibar"i sozkonusu...

Veya Fatih Sultan Mehmet Han'a adi bir sekilde hakaret eden ( bir beceriksiz cuntaci megole-manyak'in da kualkalri cinlasin!!!) Mumcularin Ugur'u... Alaaskina hangi "devletlu" onu severdi?! En adi ve basit "cikarimlarla" hayali teoriler ortaya atip "12 Eylul darbecileri Islamciydi!" bile diyebilecek kadar hamsalak olan bu adamdan geriye kalanlar neredeyse devlet toreni ile kaldirilmis ve "olusevicilik"mumeyyiz vasfi tekrar zuhur etmemis miydi?!

Veya A. T. Kislali... Mumcularin Ugur icin gecerli olanlarin hepsi bunun icin de gecerli...

Iste simdi de "BU KADINI SUSTURUN'CU!" B. Ecevit...

Meger neymis bu Ecevit yaw:)))

Suratina Anayasayi firlattiği icin, 600 binl iralik Dolari 2,500,000 TL'ye cikmasina sebeb olan ve kendisini "yolsuzluga goz yummakla" suclayan "sorumsuz cum.basi" ANS ile USA vatandasi D. Baykal BILE "yıkama yaglama" yaptigina gore, "OLUSEVICILIK" tam gaz devam ediyor demek:)))

Evet, bugun (cumartesi) defin islemleri yapilip topraga verilecek...
Ama bunun bir GOVDE GOSTERISI olarak yapilmasi planlaniyor!...

Olabilir tabii; dediklerine gore 1 MILYON INSAN bekliyorlarmismismişmis:))))

Burada kuvvetli bir kahkaha atmak gerekiyor...

Yaw, daha gecen cumartesi Ankara'da, Tandogan meydaninda bir gosteri-miting vardi; 138 dernek-vakifin ortaklasa duzenledigi, "Cumhuriyete Sahip Cik Miting"ine topu topu 3 bin kisi katilmisti; sormasi ayip olmazsa, Ecevit'in defin islemlerine kac kisi katilabilir, bu mitinge nisbetle dusunmusler midir acaba?!

Evet, DSP ve CHP tam kadro ve yakin illerden otobus servisi yaparak kendi delegelerini getireceklerdir; Ankara'dan "memur"lardan bir kismi "ailecek" oraya geleceklerdir... Subaylar, tipki gectigimiz ay Hakkari'de "cop toplama isi"ni yaptiklari gibi cogunlugu sivil kiyafet ve yine "ailecek" oraya dokuleceklerdir; Harp Akademilerinden "ogrencileri" zorunlu olarak getireceklerdir...

Butun bunlarla da "OLUSEVICILIK" ve "el ile istimna" yapacaklardir:)))

Hem bugun (su anda Cumartesinin ilk saatleri, saat 01: 40) Ankara'da hava da 9 derece ve yagisli bir soguk bekleniyor; yani, dernek odalarinda, konferans salonlarinda, universite binalarinda ellerinde sicak sarap veya konyak ile nutuk atmaya alisan "olusevici tipler" icin hic de musait bir iklim degil yani; yarisi kaytaracakdir; soylemedi demeyin:)))

Ben bir tahminde bulunayim, en iyi ihtimalle bir 50 bin kisi felan toplanir, basin da bunu "yuzbinler!!!" diye verir; kaldi ki, gercekten 1 nilyon degil en az 2 milyon insani dokmeliler oraya ve eger bunu beceremezlerse, bilsinler ki, RTE'nin Cankayaya cikmasina, AKP'nin tekrar ve ezici bir cogunlukla secimleri kazanmasina engel olamazlar; eh tabii bu da boyle olacagina gore, is yine "beceriksiz cuntacilik"a dusecek ve "kontrgerilla faaliyetleri" , "Halaskaran" edebiyatiyle "kutsanarak" ortaliga yayilacak!


Simdi oraya toplanacak olan "GURUH", "Kahrolsun Seriat... Burasi Iran Degil... Mollalar Irana" gibi malum sloganlari atacaklar tabii, buna kimse engel olamaz; ama ellerine gececek olan da sadece bu olacaktir: "OLUSEVICI" BIR DEVLET, DEVLET OLMADIGINI ITIRAF EDEN BIR "YAPI"DIR SADECE!

Ellerine gececek olan bir sey daha var tabii: Hepicigi nezle olacak:)))

Ecevit'in defin islemleri, IFLASIN ILANIDIR; gerisi havaciva...
Ve ben de bu "ilami" sicacik evimden tv'lerden ZEVKLE izleyecegim:)))


OYLESINELAF@


--------------------------
Hadi biraz da eglenelim... "Olusevici"; "Olu" olan (Sabatay) "Sevi":)))

Veya "OL@"u (yani bendenizi) "Sev"iciler-Hayranlari toplulugu:)))

Yarin hangi sart altinda olursa olsun ve nasil neticelenirse neticelensin, ikinci sIkka tabii bir hadise gerceklesecektir:))))))))))

Monday, November 06, 2006

İşte 2. Abdülhamit'in petrol haritası


Haftalık haber dergisi Aksiyon'un bu haftaki sayısında yer alan habere göre Sultan II. Abdülhamid özellikle 1800'ün son çeyreğinde tüm dünyada gündeme gelen ve stratejik bir maden olduğu kabul edilen petrol için büyük çaba harcadı. Yetişmiş jeoloji ve maden mühendisi olmaması Devlet-i Aliye'nin elini kolunu bağlıyordu. Ancak uğruna savaşların çıkartılacağı, yeni bir dünya düzeninin oluşturulacağı petrolün ehemmiyetini anlayan Abdülhamid sıkıntıları kendi fedakarlıkları ile aştı.

Hazine-i Hassa'dan, yani padişahın şahsi malından ödenek çıkartılarak geniş kapsamlı bir petrol rezervi çalışmasına girildi. Sultan'ın kendi parasıyla yaptırdığı çalışmada yabancı ve yerli mühendisler yer aldı. Musul ve Bağdat havalisinde, Dicle ve Fırat nehirleri havzasında petrol taraması yapıldı. Alman maden mühendisi Paul Groskoph ve Habip Necip Efendi yönetimindeki araştırma ekibi çalışmalarını 22 Ekim 1901'de Sultan II. Abdülhamid'e sundular.

Bu zamana kadar söylenen ancak mahiyeti hakkında bir bilginin bulunmadığı "Sultan'ın petrol haritası" sadece Güneydoğu'da değil, Hakkâri ve Bitlis gibi illerde de petrol bulunabileceğini öngörüyor. Haritayı hazırlayan heyet, Bitlis Suyu denilen çayın kıyısı boyunca önemli petrol rezervleri tespit etmiş. Heyetin başkanı Paul Groskoph, petrol noktalarını tek tek tespit ettiklerini aktarırken, takip ettikleri güzergâhı da detaylı bir biçimde anlatıyor. Petrol havzasını dolaşan Paul, Siirt tarafında ve Dicle Nehri kıyısında zengin petrol rezervlerinin bulunduğunu belirtiyor. Dicle Nehri kıyısındaki noktalarda yeterli araştırmayı yükselen sulardan dolayı yapamadıklarını da raporuna ilave eden Paul, nehrin kıyısı dışında, Dicle'nin kıyı şeridi boyunca uzayıp giden yüksek dağlarda da petrol bulunduğunu kaydetmiş. Yine de o dönemin teknik imkanları açısından 900 metre yükseklikteki bu dağlardan petrolün çıkarılması ve nakliyatının zor olacağını eklemeyi unutmamış raporuna.Güneydoğu Anadolu'nun neredeyse tamamı ve Doğu Anadolu'nun bir kısmını kapsayan petrol haritasında Diyarbakır, Mardin, Bismil, Hazro Çayı etrafı, Sinan, Batman Çayı etrafı, Dicle bölgesi, Midyat, Bedran, Tulan, Siirt, Botan Çayı etrafı, Habur, Fındık, Cizre, Habur Çayı etrafı, Bitlis Çayı kıyısı ve Hakkâri (Çölemerik)'de önemli petrol yataklarının bulunduğu kaydediliyor.

HARİTA İLK KEZ YAYIMLANIYOR

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da çalışmalarını tamamlayan heyet daha sonra bugün Irak sınırları içinde kalan merkezlerde petrol taramasına devam ediyor. Kerkük, Babagürgür, Zaho, Süleymaniye, Bağdat, Musul ve Altınköprü'deki petrol noktaları kilometre ve yerleşim yerlerine göre yön tayini yapılarak kayıt altına alınıyor. Raporda Kerkük ve şehre 15 kilometre uzaklıktaki Babagürgür bölgesinde yoğun miktarda petrol rezervinin bulunduğu belirtiliyor. Babagürgür bölgesinin II. Abdülhamid'in şahsî malı olduğu, ve bu topraklarda Türkiye'deki Nefçi ve Doğramacı ailesinin pay sahibi olduğu biliniyor. Ekip yaptığı tetkikler sonucunda en kaliteli petrolün Bağdat yakınlarındaki El-Kayra ile Mendel'de olduğu sonucuna da varıyor.

Ulaşımın Dicle'de sal üstünde, karada da at ve eşek sırtında yapıldığı bir dönemde aylarca süren bir çalışma sonunda Başmühendis Paul Groskoph, ince detayların yer aldığı raporun sonuna iki önemli noktayı da ilave etmeyi unutmuyor: "Dicle ve Fırat nehirleri havzasında zengin ve mühim petroller bulunuyor. Bunların işletilmesi ve pazarlanması için Bağdat'a uzanan bir tren yolu lâzım. 1889'da inşaatına başlanan ve 1902'de biten demiryolu petrolün Anadolu'ya taşınmasını sağlayacaktır. Bunun için ana hatta sadece birkaç ilave ek hattın yapılması yeterlidir."

Başmühendisin ikinci notu ise iyi değerlendirilmesi durumunda bu petrol coğrafyasının gelecekte dünyanın en önemli merkezlerinden biri olacağı şeklinde.

Kısa bir zamanda bu kadar noktada tarama yaptırarak günün kıt imkânlarına rağmen petrol tespitini belgelendiren Sultan II. Abdülhamid'in saltanat ömrü petrol çıkartmaya yetmedi.

'Sultan'ın petrol haritası' Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve önümüzdeki günlerde kamuoyuna sunulacak olan "Osmanlı Döneminde Irak" isimli kitapta yer alacak. Devlet Arşivleri Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Mustafa Budak, bu çalışmayla Irak'taki Osmanlı'yı kamuoyuna sunacaklarını belirtiyor. Kitabın editörlüğünü yapan Cevat Ekici de kitaptaki birçok belge ve çizimin, özellikle de petrol bölümündeki haritaların halen üzerinde çalışılmaya değer belgeler olduğunun altını çiziyor.

Kaynak: Aksiyon

İşte ABD'nin Irak'taki gerçek kayıpları


Irak'ta ölen Amerikalı asker sayısını konu edinen bu makale, ABD ordusunun, direnişçilerin, bağımsız kaynakların ve Arap sitelerinin verdiği rakamları ciddi manada irdeleyerek Irak'ta öldürülen ABD askerlerinin sayısının gerçekte ne kadar olduğunu tespit etmeye çalışıyor.

05/11/2006

· Amerikalıların açıkladığı rakamlar

· Bağımsız yabancı kaynakların tahminleri

· Irak'taki direniş gruplarının açıkladığı rakamlar

· Arapça haber sitelerinin verdiği rakamlar

· Bütün bu rakamlardan hangisi gerçek?

· Amerikalıların Irak'taki kaybını gösteren yaklaşık sayı

Bir yandan siyasetle ve kamuoyuyla bağlantılı olduğu için, diğer yandan da Irak'taki Amerikan askerlerinin maneviyatıyla ve donanımıyla bağlantılı olduğu için, rakamların büyüklüğünün Amerikan kamuoyunda bırakacağı etki ve bu etkinin Amerikan siyasetine ve Amerikan Yönetimi'nin yönelimlerine yansımaları olacağı için, gerek Amerikalılar tarafından, gerekse Iraklılar veya müttefik güçler tarafından Irak'ta ölen Amerikalı asker sayısıyla ilgili verilen rakamlar uzun süredir büyük bir gürültüye ve tartışmaya neden olmaktadır. Irak'ta ölen Amerikalı asker sayısını konu aldığımız bu yazıda, ABD ordusunun, direniş gruplarının, bağımsız kaynakların ve Arap sitelerinin yayımladıkları çeşitli rakamları inceleyerek ve yorumlayarak Irak'ta ölen Amerikalı asker sayısının gerçekte ne kadar olduğunu tespit etmeye çalışacağız.

Amerikalıların açıkladığı rakamlar

2006 yılı Eylül ayında, Irak'taki Amerikan işgal askerlerinin iki yıl içerisindeki en yüksek ölü ve yaralı oranına ulaştığı görüldü. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon'un rakamlarına göre, Eylül 2006'da ölü sayısı 70'e, yaralı sayısıysa 776'ya ulaştı. "Global Security" sitesinin tahminlerine göre ise, Eylül 2006'da yaralanan Amerikalı asker sayısı 900'e ulaştı. Pentagon'un yayınladığı bildirilere göre, bu ölü ve yaralı sayısı oranı, 2004 yılı Kasım ayında Felluce'yi ele geçirmek üzere gerçekleştirdiği saldırıdan beri Amerikan işgal güçlerinin karşılaşmadığı bir orandı. O ayda yaralanan Amerikalı asker sayısı 1429'a, ölü sayısı da 140'a ulaşmıştı. Fakat Ekim ayı, sürpriz bir şekilde çok daha çetin geçti. Ekim ayı, 2003 yılından beri Irak'ta bulunan Amerikan güçlerinin karşılaştığı en kanlı ve en kötü ay olmuştu. Ekim 2006'nın başından 23.10.2006 tarihine kadarki sürede ölen asker sayısı, Amerikan resmi rakamlarına göre 86'ya ulaşmış ve 2006 yılının başından beri verilen toplam kayıp 620, işgalin gerçekleştiği 2003 yılından beri verilen toplam kayıp ise 2790 olmuştu. Bu rakamlar ne kadar yüksek olursa olsun, Arap ve yabancı bir çok gözlemciye göre, Batılı izleme ve araştırma merkezlerine göre ve hatta haber sitelerine göre gerçeği yansıtmıyordu.

Grafiklerle ABD ordusunun Irak'taki kayıpları


Yukarıdaki tablo, Amerika Birleşik Devletleri yetkilileri tarafından açıklanan sayıları derleyen Iraq Coalition Casulaty Count (ICCC) adlı internet sitesinin verilerine dayanmaktadır.

"The Lancet"in raporunda, 2003 yılındaki Amerikan işgalinden bu yana 655 bin Iraklı sivilin hayatını kaybettiğini okumuştuk. Bu rakam, tahminlerden yaklaşık üç veya beş kat, "Iraq Body Count" programının tahminlerinden yaklaşık 13 kat daha fazla. Elbette, ölen Iraklıların sayısının yaklaşık 30 bin olduğunu söyleyen Amerikan resmi tahminlerinden de kat kat fazla (yaklaşık 23 kat). Bu noktadan hareketle, Irak'ta ölen Amerikalı asker sayısıyla ilgili verilen resmi rakamların gerçek olmaması veya gerçeği yansıtmaması şaşılacak bir şey değil.

Bağımsız yabancı kaynakların tahminleri

Irak'taki yaralı ve ölü Amerikan askeri sayısını takip eden ve bunu sitenin görünen bir yerinde yayınlayan ve düzenli şekilde yenileyen TBRNews sitesine göre, Irak'ta ölen Amerikan askeri sayısı 15 bini ve yaralı asker sayısı ise 27 bini aştı. Site, 23.10.2006'da, "Cumhuriyetçilerin Savaşı: Teşekkürler George!" (The Republican’s War: Thank you, George!) başlığıyla bir makale yayınladı. Makalede, 19.10.2006'ya kadar ölen asker sayısı veriliyor ve şöyle deniyor: "Halihazırda ölen Amerikan askeri sayısı gerçekte 15 bin ve yükselmeye devam etmekte. Yaralı sayısı ise 27 bine ulaştı ve tabii ki o da yükselmeye devam ediyor."

Makalede ayrıca, Irak İslam Ordusu ve diğer bazı grupların 10/11.10.2006'da gerçekleştirdikleri ve Bağdat'ın güneyindeki Amerikan Falcon Üssü'nün büyük ölçüde yıkılmasına yol açan saldırıya işaret ediliyor. Bu saldırıda, ilk resmi verilere göre 300 ölü ve yaralı vardı ve bunlar kaydedilmemişti. Amerikan raporları, yaklaşık 5 bin Amerikan askerinin olduğu bilinen üste, 100'den fazla askerin olmadığını söylemişti!!

Brian Harring'in aynı sitede yayınlanan makalesine göre, Amerikan Savunma Bakanlığı'nın Irak'ta ölen askerlerin büyük çoğunluğunu bildirmediğine inanmak için çok güçlü nedenler var. Harring daha sonra, "Dover" Hava Üssü'ne nakledilen Amerikan askerlerini taşıyan askeri birliğin özel kargo listesini ele geçirmeyi başardığını ve listede, nakledilen asker sayısının ilan edilen resmi rakamların çok üzerinde olduğunun görüldüğünü söylüyor. İstihbarat ve askeri alanlarda muhabirlik ve yorumculuk yapan yazar ayrıca, Amerikan Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı ve kısa süre sonra geri çektiği resmi bir belgenin elinde olduğunu ve belgenin, Mart 2003'ten Temmuz 2006'ya kadarki sürede Irak'ta ölen Amerikalı asker sayısının 10 bine ulaştığına işaret ettiğini belirtiyor. (Belgeyi yüklemek için tıklayın!.)

Harring, resmi kaynakların açıkladığı rakamları gözönüne alarak şu sonuca ulaşıyor: 25 bin yaralıya ek olarak 15 bin ağır yaralı varsa, resmi istatistiklerce 3 bin civarında olduğu söylenen ölü sayısı, çok düşük bir rakam olduğu için kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Olay bununla da kalmıyor, rapora göre, 5500 Amerikan askerinin İrlanda, Kanada ve bazı Avrupa ülkelerine kaçmasına kadar varıyor.


Irak'ta öldürülen Amerikan askerlerinin ABD'deki mezarlarından görüntüler...

"Trebor Chram", 11.10.2006'da yayınlanan "Irak'ta ölen Amerikalıların sayısı gerçekten kaç?" başlıklı makalesinde şöyle diyor: "Amerikan Yönetimi, Pentagon'un yayınladığı çok düşük rakamlarla ilgili hiç şüphesiz yalan söylüyor." Sonra, Irak'taki Amerikan askerleri arasında hayatını kaybedenlerin sayısının 10 binden fazla olduğunu bildiren bazı raporlar okuduğunu, özellikle de, Amerikalı Eski Muharipler Derneği'nin son günlerde açıkladığı resmi belge gözönünde bulundurulduğunda bu rakamların kendisi için büyük oranda güvenilir olduğunu belirtiyor. Amerikalı Eski Muharipler Derneği'nin açıkladığı resmi belgede, Vietnam Savaşı'nda ölen asker sayısının o günlerde kamuoyuna ilan edilenden yaklaşık 20 bin kadar daha fazla olduğu ifade ediliyor. Amerikan resmi rakamları, Vietman'da 58.182 askerin öldüğünü söylemişti. Oysa bu belgeye göre, gerçekte ölü sayısı 78 binden daha fazlaydı.

Irak'taki direniş gruplarının açıkladığı rakamlar

Irak'taki direniş ve cihad gruplarının, gerçekleştirdikleri operasyonları ve Amerikan işgalinin verdiği asker ve mühimmat kaybını büyük oranda gözlemleme imkanına sahip oldukları bilinen bir şey. Fakat burada, grupların ve açıklamaların çokluğu rakamlarda soruna yol açıyor. Bağımsız bir şekilde operasyon gerçekleştiren gruplar var ki, bu da her grubun kendine has eylemi sonucu ortaya çıkan verileri toplamayı zorlaştırıyor. Bununla birlikte, her grubun açıkladığı rakamlara bakarak veya çeşitli grupların toplam verilerinden yola çıkarak bu grupların düşmana verdirdiği kaybı tahmin etmek mümkün olabilir.


Irak'ta öldürülen ABD askerlerinin gömüldükleri başka bir mezar..

Irak İslam Ordusu, bu grupların en belirginlerinden biri kabul edilmektedir. Bu grup, düzenli ve disiplinli, operasyonlarını iyice hesaplayan ve istatistiklerini hassas bir şekilde tutan bir grup. Operasyonlarını düzenli bir şekilde sürdürdü ve yine düzenli bir şekilde diğer gruplar gibi gerçekleştirdiği en belirgin eylemlerle ilgili filmler yayınlıyor. Irak İslam Ordusu Merkezi Medya Heyeti'nin çıkardığı elektronik dergi El-Fursan'da yayınlanan röportajda, Irak İslam Ordusu komutanı Eylül 2006'da şöyle diyor: "Binlerce yaralının yanında binlerce de asker öldürdük. İstatistiklerimize göre, savaşın başından şimdiye kadar öldürülen toplam Amerikalı düşman sayısı 25 bini geçti ve onbinlerce asker de yaralandı."

Bu rakam (25 bin ölü), Rus askeri uzmanlarından birinin tahminlerine de yakın. Rus uzman, kendisiyle yapılan bir söyleşide, Irak'ta öldürülen Amerikan askerinin gerçek sayısının daima, Pentogan'dan açıklanan resmi rakamların onla çarpılmış haline eşit olduğunu söylemişti.

Arapça haber sitelerinin verdiği rakamlar

Gerçek şu ki, "El-Muhtasar" sitesi, bildiğimiz ve takip edebildiğimiz kadarıyla işgalden bu yana Irak'ta öldürülen Amerikalı asker sayısını gösteren özel bir sayaç yayınlayan tek Arapça site. Bu sayaç, haber kaynaklarının Amerikalıların Irak'taki kaybıyla ilgili verdikleri rakamlara binaen günlük olarak yenilenir. Sayaçta iki şık var: Birinci şık, üst hanede ve günlük ölen Amerikan askeri sayısını veriyor. İkinci şık ise, Bush'un Irak'taki savaşın sona erdiğini ilan ettiği Mart 2003'ten beri ölen toplam Amerikan askeri sayısını veriyor.

Sitenin sayacı, 23.10.2006 Pazartesi günü ölen toplam Amerikan askeri sayısını 33.693 olarak göstermişti. Bu, aynı gün Amerikan resmi kuruluşlarının 2790'a ulaştığını ilan ettiği sayının yaklaşık 12 katıydı.

Siteye gönderdiğimiz bir e-maille, yayınladıkları rakamları belirlerken dayandıkları kaynakları sorduk. Site yetkililerinden gelen cevapta, haber kaynaklarından gelen bilgilerin birlikte değerlendirilmesiyle ortaya çıkan rakama itimat ettiklerini söylediler. Bu haber kaynaklarının başında da, İslammemo (Müfekkiratu'l İslam) sitesi geliyordu. (Bu site bildiğiniz gibi, Muhammed Ebu Nasr'ın sitesi ve İngilizce Jihadunspun sitesiyle birlikte Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın aleyhinde bildiriler yayınladığı ve kapatılmasını istediği üç siteden biridir.) Daha sonra ise, haber ajansları, Irak siteleri ve El-Cezire'nin haber sitesi geliyordu.

Site yetkilileri ayrıca, sayacın işgalin başlangıcından üç ay sonra çalışmaya başladığını ve daha sonra o dönemi gözden geçirerek o dönemde ölenleri de sayaca ilave ettiklerini bildirdi.

Bütün bu rakamlardan hangisi gerçek?

Rakamlar arasındaki bu büyük fark bazı okuyucularda, Amerikan resmi makamlarınca ilan edilen rakamlara göre oldukça büyük olan bu rakamlar hakkında şüphe doğurabilir. Fakat, Irak'ta ölen Amerikan askeri sayısını tahmini ve yaklaşık olarak belirleyebilmek için konuyla ilgili bazı sabit kuralları gözönünde bulundurmamız gerekir:

1. Amerikan Hükümeti'nden veya Pentagon'dan yayınlanan resmi rakamların gerçek olması veya gerçeğe yakın olması bir çok nedenle mümkün değildir. Çünkü Pentagon'un ölü sayısıyla ilgili günlük yayınladığı rapor teknik yönden kusurludur. Raporun yazıldığı zamandan yayınlandığı zamana kadar geçen sürede gerçekleşen ölümler ve yaralanmalar kaydedilmemekte, dolayısıyla günlük rapora yansımamakta ve yayınlanmamaktadır. Resmi rakamlar doğru olsaydı, Savunma Bakanlığı gerek ilk dönemde Almanya'ya nakilleri sırasında, gerekse daha sonra doğrudan Birleşik Devletler'e nakilleri sırasında Amerikalı askerlerin cenaze törenlerinin çekilmesini ve yayınlanmasını yasaklamazdı. Ayrıca; kesinlikle 3 binden daha çok olan gerçek rakamların, Amerikan kamuoyunun eğilimlerine mutlaka olumsuz etkisi olacaktır. Güçlü bir savaş karşıtı atmosfer oluşturacak, Amerikan siyaset tabakasını ve Irak'ta kalma veya geri çekilme kararlarını etkileyecektir. Bu nedenle, gerçek rakamlar gizlenmektedir.

2. Amerikan resmi rakamlarındaki sorun, sadece resmi olarak açıklanan ölü Amerikalı asker sayısının gerçekten çok aşağıda olmasında gizli değildir. Bunun yanında, ölü ve yaralıları kurtarma operasyonları sırasında, Almanya veya komşu ülkelerin hastanelerine nakilleri sırasında ölen askerleri de kapsamamaktadır. Yine bu rakamlar, dışişlerinde görevli Amerikalı memurları, Amerikalı müteahhitleri ve paralı Amerikan askerlerini ve hatta Amerikan vatandaşlığına sahip olmadığı halde Amerikan ordusunda savaşan ve direniş eylemleri sırasında Irak'ta ölen askerleri de kapsamamaktadır. Reuters, 10.10.2006'da yayınladığı bir haberde, Irak'taki mevcut sivil müteahhit sayısının yaklaşık 100 bin olduğunu bildirdi. Bu sayı, bağımsız ve kişisel olarak çalışanları, şoförleri, tercümanları, elektrik teknisyenlerini ve aşçıları, büro ve alan işlerinde Amerikan askerlerine yardım eden diğer bazı grupları kapsamaktadır. Amerikan Çalışma Bakanlığı'na göre, 2005 yılı Kasım ayına kadar bu gruptan ölenlerin sayısı 428 ve yaralıların sayısı ise 3963'tür. Böylece, yine aynı kaynağa göre ve Reuters'in önceki haberine göre, ölü sayısı 647'ye çıkmaktadır. Tabii ki bunlar, Birleşik Devletler'in günlük olarak yayınladığı Amerikalı ölüler arasında sayılmamaktadır.

3. Amerikalı ölülerin sayısından bahsederken, Irak'ta günlük olarak kendilerine karşı gerçekleştirilen operasyonların hacmini mutlaka gözönünde bulundurmak gerekir. Washington Post gazetesinde çalışan Amerikalı ünlü gazeteci Bob Woodward'ın söylediğine göre, Amerikan güçlerine karşı haftalık yaklaşık 800 ile 900 arası saldırı ve operasyon gerçekleştirilmektedir. Bu da, saatte ortalama dört saldırı ve günlük 100'den fazla saldırı demektir. Bu haberi, Iraklı direniş gruplarından birinin açıklamalarıyla karşılaştırınca haberin doğruya oldukça yakın olduğunu görürüz. Irak İslam Ordusu, Eylül ayında yaptığı bir açıklamada, son dört ayda gerçekleştirdiği çeşitli askeri operasyonların sayısının 2600'e ulaştığını belirtti. Bu, günde yaklaşık 22 operasyon demektir. Tek bir direniş grubunun günde 22 operasyon gerçekleştirmesi de; "Mücahitler Ordusu", "Raşidîn Ordusu", "Ensaru's- Sünne", "Mücahitler Şurası Meclisi", "Yirmi Devrimi Tugayları" , "Fatihler Ordusu" ve benzeri etkin direniş gruplarının bulunduğu bir ortamda direniş güçlerinin günlük 100 operasyon gerçekleştirmesinin mümkün olduğu anlamına gelmektedir.

4. Amerikalı ölü sayısıyla ilgili bu yazıdaki en yüksek rakamı ele alacak olursak, ki bu ölü sayısının 33.693'e ulaştığını söyleyen "El-Muhtasar" sitesinin verdiği rakamdır, bu rakam Irak'ta bulunan Amerikan askeri sayısına, müteahhitlerin sayısına ve bunlara karşı düzenlenen operasyonlara oranla büyük bir rakam sayılmaz. Irak'taki Amerikalıların sayısı: Varlığı itiraf edilen askerler (144 bin) + asker olarak kabul edilmeyenler ve öldükleri zaman Pantagon'un listesinde isimleri hiçbir şekilde yer almayanlar (100 bin).

Ünlü Brookings Enstitüsü'nün 19 Ekim 2006'da yayınladığı; Irak direnişi, Irak içindeki direnişçilerin ve dışarıdan gelen gönüllülerin sayısı, Irak'ın ekonomik, sağlık ve güvenlik açılarından durumu gibi konulardaki rakamları ve değişimleri izleyen 57 sayfalık rapora göre, Irak'ta 162 bin müttefik güçler askeri vardı ve bunlardan 144 bini Amerikan askeriydi. Reuters'in haberine göre ise, 100 bin civarında müteahhit ve onlara bağlı çalışan Amerikalılar vardı. Bu, El-Muhtasar sitesine göre, ölü sayısının Irak'ta bulunan ve tümü 244 bini bulan Amerikalılara oranının %13.8 olduğunu gösterir ki, bu da makul bir orandır. Sadece Irak'taki askerlere oranı yaklaşık %1.9 ve Irak'taki tüm Amerikalılara oranı yalnızca %1.1 olan resmi açıklamaların tersine, mümkün olabilecek bir orandır.

5. Irak'taki mücahitlerin operasyonlarını gösteren video kasetlerin Amerikan resmi rakamlarını yalanlamada büyük etkisi olmaktadır. Düşman üzerinde bıraktığı ve çoğu zaman bizzat tasvir edilen operasyonu aşan psikolojik ve medyatik etkisi bir yana, bu kasetlerin sayı ve donanım bakımından sarsılmış haldeki düşmanın durumunu yansıtan birer ayna olduğunu söyleyebiliriz. Irak İslam Ordusu'nun yayınladığı "Bağdat Avcısı" gibi küçük bir kaset bile, Amerikan kaynaklarının verdiği rakamların doğru olmadığı düşüncesini oluşturabilmektedir. Irak İslam Ordusu'nun keskin nişancı birliği, yaklaşık 666 Amerikan askeri öldürmüştür. (Bunların çoğu videoya çekilmiştir.) Tek bir grubun keskin nişancıları tarafından öldürülenlerin, açıklanan resmi rakamların yaklaşık dörtte birini oluşturduğu kabul edilebilir mi?! Bu kesinlikle makul bir şey değildir. Bu, ölen Amerikalıların sayısının çok daha fazla olmasını gerektirir. Özellikle de, medya organları ve hatta Amerikan Yönetimi, keskin nişancılar tarafından öldürülen Amerikalılar olduğundan hiçbir zaman bahsetmemişlerdir. Dolayısıyla ve büyük olasılıkla, bunlar hiç hesaba katılmamışlardır. Bu gibi kasetler olmasaydı, bu kadar sayıda Amerikan askerinin keskin nişancılar tarafından öldürüldüğünü öğrenemeyecektik.

6. Amerikan resmi kaynaklarının yayınladığı rakamları doğru farzedersek, bu, Amerikan Ordusu'nun hiçbir sorun yaşamadığı anlamına gelir. Çünkü kaybı oldukça azdır; halihazırda 144 bine varan asker sayısıyla Irak'taki Amerikan Ordusu'nun tümünün yaklaşık %1.9'unu teşkil etmektedir. Fakat resmi göstergeler gerçekten de hiçbir sorun olmadığını gösteriyor mu, yoksa tersi mi doğru?.

A- Pentagon'un sunduğu çekici imkanlara rağmen Amerikan Ordusu'nun asker bulmakta zorlanması nasıl açıklanacak? Pentagon, orduya yeni katılanlara 20 bin dolara kadar nakit para vermekte, 60 bin dolara kadar eğitim masraflarını karşılamaktadır. Ayrıca, normalin üstünde becerilere sahip olan özel kuvvetler birimlerine katılanların bazılarına 150 bin dolara kadar teşvik ödülü vermektedir. Bunlara ilave olarak; Amerikan Yönetimi, Amerikan Ordusu'nda görev yapan yabancılara vatandaşlık hakkı vermektedir. Daha önceki teşvikler başarısız olduğu için Bush, 2003 yılı Kasım ayında vatandaşlık muamelelerini 3 yıldan 1 yıla indiren bir kanunu imzalamıştır. Bu politika sayesinde 2004 yılında 7.500 asker Amerikan vatandaşlığına hak kazanmıştır ki bu, Vietnam Savaşı'ndan beri en yüksek orandır.

Amerikan Ordusu'nda hizmet etmek isteyenler için bu kadar çok çekici imkanlar sunulurken, niçin Amerikan Ordusu asker bulmakta sıkıntı yaşamaktadır?! Gönüllüler, orduya katılmaktan niçin kaçınmaktadırlar?! Amerikan Ordusu'nun insan kaybı çok büyük olduğu ve ileri de onlardan biri olmaktan korktuğu için değil mi? Ordusu büyük kayıplar vermiyorsa ve sürekli kan kaybetmiyorsa, Pentagon niçin orduya katılmak isteyenlere bu kadar çekici imkanlar sunmaya mecbur kalıyor?!! Irak'ta ölen çok sayıda askerin boşluğunu doldurmak ve bu büyük kaybı telafi etmek için değil mi?

B- "Amerikan Ordusu'nun Irak'ta çöküşünün belirtileri" başlıklı daha önceki bir yazımızda da belirttiğimiz gibi, Amerikan Ordusu'nun tek sorunu asker bulamamak değildir. Bilakis silahlı kuvvetler, askerlerini orduda tutmakta da sorun yaşamaktadır. Çünkü orduya yeni katılanların yaklaşık %30'u altı ay içerisinde orduyu terketmektedir. Bazıları ise, gençlerin orduya katılmadan önceki günlük deneyimleriyle eğitim sırasındaki askerlik yaşantısı arasındaki büyük fark nedeniyle orduyu terketmektedir. Bu da orduyu, askerlik hizmetinin ölçütlerinde indirime gitmeye mecbur bırakmıştır. Komutanlara hitaben yayınlanan bir askeri belgede, bedensel yetersizlik, hastalık dışı verim düşüklüğü, hamilelik, içki müptelalığı veya uyuşturucu kullanımı gibi nedenlerle askerlerin ordudan atılmamaları istenmiştir. Bu, Irak'ta çok sayıda ölen arkadaşlarından doğan boşluğu dolduracak yeterli sayıda asker bulabilmek içindir.

C- Amerikan Ordusu'nun verdiği asker kaybı az ise, askerlikten kaçma olayları neyle açıklanabilir?! Pentagon, Irak Savaşı'nın başından beri, 5500 askerin askerlik hizmetinden kaçtığını itiraf etmiştir. Silahlı kuvvetleri terketmek isteyenlerin sorunlarının çözümüne yardımcı olmak amacıyla kurulan "kırmızı hat"tı arayanların 2001'de arayanlardan iki kat fazla olduğu açıklanmıştır. Bu telefon hattı geçen sene, 33 bin aramaya cevap vermiştir!!

D- Amerikan Ordusu için işler yolunda gidiyorsa ve ölen asker sayısı çok küçükse, niçin Amerikan Yönetimi Irak'ta görev süreleri sona eren askerlerin Irak'tan ayrılmalarını yasaklayan kararlar yayınlamaktadır? Institute for Policy Studies (IPS)'in 31.08.2005 tarihinde yayınladığı bir rapora göre, Irak'tan ayrılmayı yasaklayan kararlar 14 binden fazla askeri kapsamaktadır. (Görev bitiş tarihleri belli olmadan Irak'ta görev yapan askerlerin toplamının yaklaşık %10'u). Bu askerler, Irak'tan ayrılmak için topluca başvuruda bulunmaya hazırlanmaktadırlar.

Amerikalıların Irak'taki kaybını gösteren yaklaşık sayı

Yukarıda zikredilen verileri gözönüne alarak konuyu özetleyecek olursak, Irak'ta ölen Amerikalılarla ilgili dört ana rakamın var olduğunu görürüz:

(2790 ölü): Amerikan resmi makamlarının açıkladığı rakam.

(15.000'i aşkın ölü): Bağımsız yabancı kaynakların tahminleri.

(25.000'i aşkın ölü): Irak'taki direniş gruplarının (Irak İslam Ordusu) açıkladığı rakam.

(33.693 ölü): Arapça haber sitelerinin (El-Muhtasar) açıkladığı rakam.

" src="http://english.people.com.cn/200409/12/images/0911_C68.jpg" border="0">

Bu son üç rakamın ortalaması 24.000'i aşkın ölüye denk gelmektedir ki, bunun Irak'ta ölen Amerikalı sayısı için mantıklı ve kabul edilebilir bir rakam olduğunu söyleyebiliriz. Bu rakam bir çok gerçekle, daha önce bahsi geçen verilerle ve belgelerle uyuşmaktadır. Bu rakam, Irak'ta bulunan toplam Amerikalı sayısının yaklaşık % 9.8'ini teşkil etmektedir.

Not: Bu araştırma, 23.10.2006 tarihine kadarki dönemi kapsamaktadır. Yazarla konuyla ilgili bilgi ve belge paylaşımında bulunmak isteyenler, aşağıdaki adreslerden yazara ulaşabilirler:

alibakeer@maktoob.com

www.maktoobblog.com/alibakeer

Ali Hüseyin Bakir: Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Konularda Araştırmacı-Yazar