Wednesday, February 18, 2009

Deniz Feneri e.V. Iddianamesi -3-
Paranın keş olarak Türkiye’ye aktarılması ile ilgili olarak sanık ERMİŞ, şu şekilde açıklamalarda bulunmuş :
Hakkında ayrıca soruşturma yapılan KARAMAN, Türkiye’ye götürülen paraları alıyormuştu. 2003 ten sonra teslim edilen paralar için makbuz veriliyormuştu. Hem KARAMAN (daha sonraları yapmamış) ve hem de SADAL ve KURUM da alındı makbuzlarını imzalı-yorlarmıştı. Alındı makbuzlarının üzerinde adları geçen kişiler, gerçekten paraları götüren şahısların isimleriyle mutabık değilmiş. Bu makbuzlar, resmi muhasebe için gerekli imişti. Sene sonunda, o tarihte kim Türkiye’ de bulunmuşsa, onun adı daha sonra, parayı götürüp teslim eden kişi olarak yazılmış. Üzerlerinde, parayı teslim eden kişi ERMİŞ olarak yazılı makbuzları kendisine, GÜRHAN Türkiye’ den getirip vermiş. O anda paranın alındığına dair makbuz-lar SADAL veya KURUM tarafından imzalanmıştı.

Almanya’ da keş olarak çekilip Türkiye’ye götürülen paraların tümü, hakkında ayrıca soruşturma yapılan KARAMAN’a teslim edilmiş. TÜRKİYE’DEKİ MUHASEBEDE GÖRÜLEN “DF VE TR” İBARELERİ, KARAMAN ANLAMINI VERMEKTEYMİŞ. Muhasebe kontosunda ayrıca Deniz Feneri Türkiye’ye yapılan havaleler de vermış; bunlar oradaki muhasebeye geçmiş. Derneğin hesabına havaleler, ‘’Havale Edilen’’ ibaresiyle kaydediliyormuştu. ‘’Havale Edilen’’ ibaresinin bulunduğu havaleler, gerçekten Türkiye Deniz Feneri’ne gidiyormuştu. Şirketlere geri dönen paralar da bu hesaba (Hesap Kontosu-na) geçiriliyormuştu. Sanık TAŞKAN ifadelerinde, 2004 yılı Kasım ayında Türkiye’ye gittiğinde ZEKERİYA KARAMAN’ A TAKRİBEN 200.000,00 € GÖTÜRDÜ-ĞÜNÜ, KENDİSİNE BU PARAYI, İSTANBUL’DA, BÜROSUNUN BULUNDUĞU KANAL 7’ NİN DE AYNI YERDE OLDUĞU, 3. KATTA VERDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTIR. Parayı verdiği zaman yanlarında hiç kimse yokmuştu. Hiç kimse de görmemişti. Parayı, beyaz renkli bir zarfın içinde eline vermişti. KARAMAN paranın kendisine verilmesini hiç de sürpriz bulmamış. Parayı kendisi daha önce Firdevsi ERMİŞ’ten almış. ERMİŞ ken-disine, parayı Zekeriya KARAMAN’ a vermesini söylemiş. ERMİŞ kendisine, Taşkan’a, ayrıca üzerinde bu paranın Türkiye’ de yardıma muhtaç kişilere dağıtılmak üzere olduğu ve Deniz Feneri’ ne ait olduğu yazılı bir makbuz imzalatmış. Parayı keş Türkiye’ye götürüp teslim ettikten sonra, geri dönerken kendisine, Istanbul’daki Kanal 7 binasında, Almanya’ya götürmesi üzere, içinde ‘’Alındı’’ makbuzlarının (Empfangsbescheinigung) bulunduğu bir bavul verilmiş.
Sanık TAŞKAN ifadelerinde, paraların gerçekten nasıl ve nereye harcandığı hususunda bilgisinin olmadığını ve bilmediğini açıkla-mıştır. ZEKERİYA KARAMAN’A GÜVENDİĞİNİ VE PARALARIN GERÇEKTEN YARDIMA MUHTAÇ KİŞİLERİN İHTİYAÇLARI İÇİN KULLANILDIĞINI SANIYORMUŞTU. Herhangi bir projenin hesabını/fizibilitesini hiç görmemiş. ALMANYA DENİZ FENERİ’ NİN, TÜRKİYE’DE YARDIMLARI DAĞITACAK HERHANGİ BİR ÇALIŞANI, PERSONELİ YOKMUŞTU.
Ancak hangi örgüt için çalıştıklarını bilmediği üç şahıs varmış. Bunlar, GÜRHAN’ ın eniştesi veya kayınbiraderi İzzet KURUM, gene GÜRHAN’ ın amca veya dayısı olan Hakkı SADAL ve Ali SOLAK . Sonuncusunun soyadından da emin değilmiş. İşte bunlar Türkiye’de yardımı, muhtaç olan kişilere dağıtıyorlarmış. Ayrıca karşılıksız olarak, hayır olsun diye yardımda bulunanlar da varmış. Bunları kendisi, ERMİŞ, KARAMAN ve GÜRHAN’ dan duymuş. Kendisine, hem para ve hem de eşya yardımı yapıldığı anlatılmış, ancak kendisi bizzat hiç görmemiş, yaşamamış.
2005 yılında kendisiyle (Taşkan) Bedrettin BİLGİN arasında Deniz Feneri’nin yardım paralarının kullanıldığı yerler hakkında konuşmalar geçmiş. BİLGİN, Abdullah diye adlandırılan ve Deniz Feneri’ nin elemanı olan Zühtü SEVER’ in, daha çok Euro 7 için çalışmasını hep ERMİŞ’ e hatırlatarak, bunun doğru olmadığını söylemiş.
2007 yılı Temmuz/Ağustos aylarında sanık Istanbul’a gitmiş. Orada Zekeriya KARAMAN’la birkaç kez toplantı yapılmış. Karaman, Almanya Deniz Feneri ile bayağı ilgilenmiş. Sanık (Taşkan) haftada takriben üç kez KARAMAN’ ın bürosunda bulunmuş, GÜRHAN ve ERMİŞ’ in tutuklanmalarını konuşmuşlar. Bir defasında Mustafa ÇELİK ve İsmail KARAHAN da hazır bulunmuşlar. Kendisi hazırlık dosyasını KAYMAKÇI’dan almış, ‘’Alındı’’ (Empfangsbescheinigungen) makbuzlarının gerçek olabileceklerinden şüphelendiğini dile getirmiş. BUNUN ÜZERİNE ZEKERİYA KARAMAN, MAKBUZLARIN GERÇEK OLDUĞUNU, KİŞİLERİN DE YARDIM ALDIKLARINI, ANCAK MAKBUZLARIN ÜZERİNDE YAZILDIĞI GİBİ OLMADIĞINI, ALINAN YARDIMIN DAHA AZ OLDUĞUNU, ANCAK NE KADAR DAHA AZ OLDUĞUNU SÖYLEMEDİĞİNİ, YARDIM ALAN KİŞİLERİN HEM PARA VE HEM DE EŞYA YARDIMI ALDIKLARINI, ANLATMIŞ. Bu olayın ne zamandan beri böyle yürütüldüğü ve makbuzları kimin düzenlediği hususunda konuşulmamış.
ERMİŞ’ in ifadelerinde, ‘’Yardım alındı’’ makbuzlarının (Belgeleri) Türkiye’de düzenlendiğini (hazırlandığını), kendisi bizzat, bir bavul dolusu ‘’Alındı Makbuzu’’ (Empfangsbescheinigung) getirdiğini, bunların hepsinde tarih ve meblağ yerlerinin boş bırakılmış halde olduklarını, bunları Istanbul’da kanal 7’ nin binasında, 3. katta Harun KAPIYOLDAŞ adındaki şahıstan teslim aldığını, Bedrettin BİLGİN’ in ve daha önceleri de Adil AŞÇI adındaki şahsın da Türkiye’ den böylesi belgeler getirdiklerini, DR. AKMAN VE İZZET KURUM’ UN, SANTRANÇ OYUN TAHTASINDA PİYON OLDUKLARINI , KURUM’ un, GÜR-HAN’ ın, eniştesi (veya Kayınbiraderi) olduğunu açıklamıştır.
Türkiye Deniz Feneri kimin yardıma muhtaç olduğunu veya olma-dığını tesbit ediyormuştu. Hakkında ayrıca soruşturma yapılan Harun KAPIYOLDAŞ, Türkiye Deniz Feneri’ nin ve Kanal 7 (Yeni Dünya) nın mali müşaviri ve finans işlerinden sorumlu kişisi olarak, çeşitli yardım makbuzlarını ‘’Alındı Belgesi’’ formunda, güya mahallinde yardıma muhtaç kişilerce ‘Alınmış’ olarak imzalamış. TAŞKAN, BİLGİN, GÜRHAN ve İzzet KURUM’ un da böylesi bel-geleri (Spendenquittungen) Türkiye’den getirdiklerini, bu belgelerin Türkiye’de düzenlendikleri, imzalandıklarını ve bu şekilde Alman-ya’ya getirildiklerini, bu belgelerin üzerindeki meblağların daha sonra yazıldıklarını, bu belgelerden para yardımını kimin yaptığının görülmediği, ancak kendisinin, Ermiş’ in, gayri resmi muhase-beden, makbuzların (belgelerin) üzerindeki para meblağlarının, Makbuzlarda (belgelerde) adları geçenlere verilmediğini bildiğini, açıklamıştır. EŞYA YARDIMI YAPILDIĞI ZAMAN, NE EŞYASI OLDUĞU HİÇBİR ZAMAN YAZILMAMIŞ. TÜRKİYE’DE, YARDIMA MUHTAÇ KİŞİLERE SADECE EŞYA YARDIMINDA BULUNULMUŞ VE SONRADAN DA, PARA YARDIMI YAPILMIŞ GİBİ MEBLAĞ YAZILARAK, MAKBUZLAR DÜZENLENMİŞ. ARAMA ESNASINDA BULUNUP ELE GEÇİRİLEN MAKBUZLARIN TÜMÜ, DAHA SONRA DOLDURULMUŞ VE MEBLAĞLARI YAZILMIŞ. Bu yardım makbuzları (Spendenbescheinigungen)/belgeleri, TÜRKİ-YE’ DEN GETİRİLDİKLERİNDE, ORADAKİ DENİZ FENERİ’ NDEN DEĞİL, DEVAMLI KANAL 7’ DEN GETİRİLİYORMUŞTU. Bu belgelere, Almanya Deniz Feneri’ nin hesabından para çekildiği zaman, resmi muhasebede bunun nereye gittiğini gösterebilmek için, ihtiyaç varmıştı. Bu belgelerdeki (Spendenbescheinigung’ların) yekün meblağın, neticede, eşya sa-tın alınan firmaların faturalarındaki meblağa eşit olması gerekiyor-muştu.
Maliye dairesinden, Yardım belgelerinin (Spendenbelege) ibraz edilmesi istendiğinde, muhasebede görülen kayıtlarla mevcut yardım belgelerinin mutabakat göstermediği görülmüş. Çünkü sadece 2001 – 2003 yılları için belgeler varmıştı. Olay, hemen Türkiye’ye, hakkında ayrıca soruşturma yapılan KARAMAN ve KAPIYOLDAŞ’ a iletilmiş. KAPIYOLDAŞ, içinde takriben 20 kilo belge bulunan çantayla Almanya’ya gelmiş. Getirdiği belgeler doldurulmuş, sadece Euro Meblağlarının yazılması gerekiyormuş, ki böylece Deniz Feneri’ nin muhasebesi ile yardım belgelerinin (Spendenqittungen) yekün meblağları birbirlerine mutabık olacak şekilde uydurulmuş. ‘’Alındı Belgeleri’’ nin hiçbirinde tarih yokmuş.
Belge (Belege) kavramı altında, ‘Alındı belgesi’, (Empfangsbe-staetigung)‘’yardıma muhtaçlık belgesi’’ (Hilfbedürftigkeitsbe-scheinigung), Meldebescheinigung/Nüfus kopyası’ nın anlaşılması gerekiyormuş. Maliyeden belgelerin ibrazı istendiğinde, 2001 ve 2002 yılına ait belgeler tamammış, sadece 2003 yılı belgeleri yokmuştu.2001 ve 2002 yıllarına ait belgeler, 2003, 2004 ve 2005 yıllarında GÜRHAN, TAŞKAN ve belki de KURUM tarafından Al-manya’ya getirilmiş. Bütün belgeler bavullarla getirilmemiş; kendisi, ERMİŞ, belgelerin Maliyeye ibrazından evvel sıralanması işiyle BİLGİN’ i görevlendirmiş.
BİLGİN belgeleri sıralayıp düzeltirken, 2003 yılına ait 800.000,00 € luk paranın karşılığı belgelerin olmadığını, onun için bu kadar bir meblağın açık göründüğünü tesbit etmiş ve bunu, GÜRAH’ la, ER-MİŞ’ e bildirmişti. Bunun üzerine 300.000,00 € 2004 yılına aktarıl-mış ve böylelikle sadece 500.000,00 € bir kalem açık kalmıştı ki, gerekli olan, ancak henüz mevcut olmayan ‘’Alındı Belgeleri’’ (Empfangsbescheinigung), maliyenin yazısıyla 2006 Temmuz’un da vergi işlemlerinin yapıldığı tarih arasında gelmişlerdi. ERMİŞ, Belgelerin Türkiye’den nereden, kimden geldiğini bilmiyormuş. Ancak bunların bazılarının gerçek projelerden olabileceğini ve fakat meblağların değiştirildiğini, veya para yardımlarının değil, eşya yardımlarının yapılmış olduğunu düşündüğünü açıklamış, nakit para yardımı yapılmıştır diye düzenlenmiş belgelerin gerçekle alakasının olmayacağını, nitekim bunun için kendisinin gayri resmi muhasebeyi yaptığını, anlatmıştır.
Maliye Dairesinin müteakip dört yıl için de belgeleri isteyebileceği korkusundan, 2004, 2005, 2006 yılları için belgeler, 2006 Yaz mevsiminde, KANAL 7’ nin canlı yayın arabasıyla Almanya’ ya getirilmişlerdi. Bunun için organizasyonu GÜRHAN yapmıştı. Dernekte, polisin derneğe baskın yapacağı konusu gündeme gel-miş, onun için de Dernek yerinin KANAL 7’ nin binasından bir başka yere taşınmak istenmiş, hatta GÜRHAN da dernek Başkanlığını bu yüzden bırakmak istemiş.
Suç ortağı TAŞKAN’ ın ifadelerinde, hakkında ayrıca soruşturma yapılan hakkı SADAL’a Istanbul’da yardım projesi için para verdiği ve SADAL’ ın orada yardımın dağıtılmasını kontrol ettiği şeklindeki açıklamaları, Maliyenin 2003 yılı muhasebe kontrolu yapmak iste-diğinden dolayı, GÜRHAN, BİLGİN, TAŞKAN ve ERMİŞ arasında varılmış olan anlaşmaya dayanmaktaymış. Bu anlaşmayı yaptık-larında GÜRHAN kendilerine, herhangi bir şeyin ortaya çıkması halinde, BİLGİN’ in muhasebede bazı hatalar yapmış olmasından, resmi muhasebeye uygun şekilde ifade vermelerini istemiş. ‘’Alındı belgeleri’’nin üzerlerinde Tarih yoktu, ‘’Yardıma Muhtaç’’ belgeleri (Hilfsbedürftigkeitsbescheinigung) 2004 yılına aitti; halbuki BİLGİN, 2003 yılına ait belgeleri sıralayıp düzenlemiş ve bunları ERMİŞ, TAŞKAN’ la birlikte maliyeye göndermiş.
Sanık TAŞKAN ifadelerinde, kendisi dernek başkanlığına seçilme-den önce Maliye Dairesinin Deniz Feneri Derneğinden 2001 ile 2003 yılları arasındaki zaman dilimi için belgelerin ibrazını istemiş olduğunu açıklamıştır. 2006 yılında ERMİŞ’in yanına (Taşkan’a) gelerek kendisinden, faaliyet raporları, kurultay için davetiyeler, kurultaylar sanki yapıl-mış gibi tutanaklar yazmasını ve yardım paralarının kullanılış şekil ve yerlerini yazmasını istemiş. ERMİŞ bunu, muhtemelen GÜRHAN’ ın talimatı üzerine söylemişmiş. Bunun üzerine kendisi (Taş-kan), 2001 – 2002 yıllarına ait tutanakları (2004 yılı için de) yaz-mış, GÜRHAN da hepsini birarada imzalamış. Kendisinin (Taşkan’ ın) tahminine göre, tutanaklarda geçen kurultay toplantıları ve kurul-tayda alınan güya kararlar, hiçbir zaman olmamış. 2004 ten sonra buna benzer şeyler yapılmamış olduğundan, daha evvelki yıllarda da yapılmamış olduğunu düşünüyormuş.
Sanık olarak ifadeleri alınırken,( ifadesine 5 Numara altında ve ek olarak konulan tutanaklar), sanığın (Taşkan) açıklamalarına göre, GÜRHAN’ ın isteği üzerine kendisinin hazırlamış olduğu tutanaklarmış. Bunları hazırlarken, daha evvelki yıllara ait olup, mevcut tutanaklardan faydalanarak, onlara benzeterek yapmış. Faaliyet raporunu hazırlarken de, ERMİŞ’ in kendisine vermiş olduğu belgelere göre hazırlamış. Sanığa ifadesi alınırken 23.03.2001 yılına ait olan, GÜRHAN’ ın toplantıyı idare eden kişi olarak imzasını ve kendisinin de tutanak yazıcısı sıfatında imzasının bulunduğu bir protokol gösterilip sorul-duğunda, kendisinin 2001 yılında Deniz Feneri’ nde henüz çalış-madığını, dolayısıyla yazıcılık yapmış olamayacağını açıklamıştır.
İfadeye ek olarak konulan yazılı EK’lerde, ‘’ İşbirliği hakkında Protokol’’ altında adı geçen firmaların isimlerini, ERMİŞ’ in kendisine vermiş olduğu makbuzlardan aldığını, bu firmalarla gerçek-ten irtibatın olduğunu düşündüğünü, ama nasıl bir irtibatın oldu-ğunu bilmediğini, bu firmalara para havale edildiğini, ancak kendi-sinin bunlardan hiçbirisiyle irtibatının olmadığını ve bu firmalardan kimlerle muhatap olunduğunu da bilmediğini, beyan etmiştir. Kendisi 2006 yılında, dernek Kurultayları ile ilgili tutanakların tümü-nü birden hazırladıktan sonra GÜRHAN’ a vermiş, o da bu tuta-nakları imzalamış.

ERMİŞ’ in ifadelerine göre sanık GÜRHAN, TAXİ QUICK şirketini kurmuş. Gene GÜRHAN’ ın isteği üzerine kendisi, Taxi Quick şir-ketinin Genel Müdürlüğüne (Geschaeftsführer) kukla olarak getirilmiş. Hukuken kendisi, taxicilik yapacak şirketin genel müdürlüğünü yapamayacak durumda imişti, çünkü IHK’da (Ticaret Odasında) bunun için gereken imtihanı bilerek ve isteyerek becerememiş. Onun için GÜLMEZ adında birisi ikinci genel müdür yapılmış. Aslında PRESTIGE TAXI GmbH şirketi, altı arabasını, bu şirketin halefi olacak TAXI QUICK şirketine resmi olarak satmış. ARABALAR VE ÇALIŞTIRMA LİSANSI TAKSİTLER HALİNDE, YEKÜN OLARAK DENİZ FENERİNİN YARDIM PARASINDAN, GÜRHAN’ IN TESLİM TESELLÜM HESABINDAN 400. 000,00 € ÖDENMİŞ. Şirketin resmi sermayesi 427.000,00 € idi. GÜRHAN’ ın hissesi 135.000,00 € idi. GÜRHAN’ bu büyüklükte bir parayı Deniz Feneri’ nden kredi olarak almış. Geri kalan meblağ ise muhasebede önce, BEYAZ HOLDİNG (Almancası Weiss Handels-gesellschaft) ’ in hesabına daha sonra da Deniz Feneri’ nin hesabı-na geçirilmiş. 01.03.2006 tarihine kadar ERMİŞ, şirketin ortağı değilmişti. ERMİŞ, GÜRHAN’a ortak olmak istemediğini, aslında Türkiye’ye dönüp orada KANAL 7 veya bir başka yerde çalışmak istediğini söylemiş. ERMİŞ en sonunda, 10.000,00 € keş para ile ortak olmuş, 12.000,00 € luk hissesinin geri kalanını şirkete borç-lanmış. Aylık borcu da 500,00 € idi. Böylelikle hissesi 22.000, 00 € luk idi. TAŞKAN da ortak olmuştu ve IHK’da (Ticaret Odasında) yapmış olduğu imtihana istinaden de Quıck Taxı’ şirketinin resmi Genel Müdürlüğünü üstlenmişti. Gayri resmi genel müdürlüğü gene GÜRHAN yürütmüş.
Durum anı şekilde RAPİDWAY GmbH şirketinde de olmuş. Bunun selefi ASS TAXİ idi. Quick Tax GmbH şirketinin selefi Prestige Taxi’ de olduğu gibi burada da şirketin genel müdürlüğünü Recep KURUM yapmış. RAPİDWAY şirketi arabaları, çalışma ruhsatını ve şöförleri de almış. RAPİDWAY ve TAXİ QUİCK şirketlerinin yeri Lahnstrasse’de imiş ve Ümit SİNCANOĞLU tarafından idare ediliyorlarmış. Sanık GÜRHAN da onun (Ümit Sincanoğlu’nun) şefiy-miş. Sanık ERMİŞ ASS TAXİ şirketi için muhasebe yapmamış. Deniz Feneri şirketi 20.000,00 € karşılığında satın almış. ŞİRKETİN SAHİPLERİ DE HAKKINDA AYRICA SORUŞTURMA YAPILAN KARAMAN’ IN OĞLU ÖMER KARAMAN VE GÜHAN İMİŞLER. 30.12.2006 tarihinde, Maliye Dairesinin soruları üzerine, hisselerini Deniz Feneri’ ne ve İzzet KURUM’ a devretmişler.
e) PRİCEWATERHOUSCOOPERS MALİ İNCELEME KURULUŞUNUN YARDIM PARALARININ KULLANILIŞI İLE İLGİLİ RAPORU
(Weiss GmbH şirketine sermaye yatırımları ile ilgili geçici rapor)
aa) Weiss Handels- und Investment GmbH şirketinin sermaye arttırımları
Eupaen Food & Marketing GmbH şirketi olarak kurulmuş olduğu tarih olan 17.01.2003’ ten itibaren yekün olarak 1,39 € Milyon ser-maye arttırımı olmuş. Sanık ERMİŞ’ in açıklamalarının da ötesinde, SERMAYE ARTTIRIMINDA ŞİRKETE, DENİZ FENERİ’ NİN YARDIM PARALARINDAN AKTARILDIĞI KUVVETLİ ZANNI mevcuttur. Geçici bilirkişi raporun-dan şunlar anlaşılmaktadır: 27.01.2003 tarihinde sanık GÜRHAN (ortak) ve ERMİŞ tarafından yatırılan 81.500,00 € luk sermaye ile ilgili olarak, Almanya Deniz Feneri’ nin gayri resmi muhasebesinde (GÜRHAN’ ın Teslim tesellüm kontosu) böyle bir meblağın çıkışı görülmektedir. Hesaba geçişinde de “Europaen Food Sermaye” olarak geçmiştir. Euro 7‘nin 27.01.2003 tarihli 168.500,00 € sermaye ödemesi ile ilgili olarak gayri resmi muhasebenin incelenmesinde, 2002 yılı Aralık ayında GÜRHAN tarafından 600.000,00 € paranın keş çekildiği ve aynı gün 450.000,00 € Euro 7’ ye ‘Sermaye’ şerhi altında geçirildiği görülmektedir. Buna paralel olarak da aynı za-manda, resmi muhasebeye göre, Euro 7’ nin 450.000,00 € ser-maye arttırımı gösterilmiş. Ödemeler keş yapılmış.
2003 yılında Weiss Handels- und Investment GmbH şirketinin ser-mayesi 500.000,00 €’ olarak arttırılmış ve 250.000,00 € (ödenmiş) ödeyen şahıslar olarak da, HAKLARINDA AYRICA SORUŞTURMA YAPILAN KARAMAN, KARAHAN, AKMAN, ÇELİK VE SANIK GÜRHAN GÖSTERİLMİŞ-LERDİ. Deniz Feneri’ nin gayri resmi muhasebesine de, Weiss şirke-tine karşı 250.000,00 € ‘’sermaye olarak ödendi’’ ibaresi altında geçirilmiştir. 2004 yılında sermaye arttırımı (250.000,00 €) ödemesi yurtdışından, Karaman, Karahan, Akman ve Çelik tarafından yapılan havale ile yapılmıştı. Weiss şirketinin gayri resmi muhasebesinde (Gelir gider tablosu=Summen und Salden Listen) Deniz Feneri’ ne bir borcun olduğu görünmektedir ki, bu gerçek, gene yardım parala-rından bu sermaye arttırımının yapılmış olduğu kuvvetli zannı oluşmaktadır.
(dosyanın 1992 sayfası Ermiş) 2006 yılında da Weiss GmbH şirketinin Frankfurt am Main’daki VakıfBank şubesindeki hesabına 439.687,50 € para, gene yukarıda adı geçen şahıslar tarafından yatırılmış. Mevcut evraklardan bu paranın menşei (nereden geldiği) şimdiye kadar tesbit edilememiştir. Sanık ERMİŞ ifadelerinde, Ferdinand-Porsche-Strasse’ de-ki (08.03.2006) arsanın Weiss şirketi tarafından satın alınmasında, Weiss şirketi 240.000,00 € parayı, yardım paralarından kullanmış. (Adam-Opel-Strasse 5’ deki arsa alımı ile ilgili Geçici, kısmi bilirkişi raporu)
bb) Adam-Opel-Strassedeki arsanın satın alımı 19.12.2003 tarihinde Weiss Handels- und Investment GmbH şirketi, Adam-Opel-Straase 5 adresinde bulunan arsayı 700.000, 00 € karşılığında satın almış, bu fiyat daha sonra 650.000,00 €’ ya indirilmişti. Arsanın fiyatının ödemesi 2003 – 2006 arasında olmuş-tur. 2003 yılı Aralık ayında 232.000,00 € ‘ luk bir ödeme yapılmıştı. Buna yakın zamanda (22.12.2003) Deniz Feneri’ nin Post Bank’ taki hesabından keş olarak para çekilmişti. Resmi muhasebeye bu meblağ ‘’Yardım’’ ibaresi altında geçirilmiş. Gayri resmi muhase-beye ise sanık GÜRHAN’ ın teslim tesellüm kontosuna (Übergabe-konto) giriş, ve Euro 7 ye ‘’Bina peşinatı’’ ibaresi altındaki çıkış da, Euro 7 den alacak olarak geçirilmiş ve ikinci kalemde de Weiss şirketinin borcu olarak gösterilmiş. Dosyanın 2251. sayfası Ermiş) Sanık ifadelerinde, Deniz Feneri’ nin hesabından keş paranın çe-kilmesinin nedeninin, alınan emlak’ ın peşinatının ödenmesi için olduğunu açıklamıştır. 2004 yılındaki taksitlerin ödemesi de Deniz Feneri’ nin gayri resmi muhasebesinde benzer şekilde gösterilmiş ve dolayısıyla burada da yardım paralarının kullanıldığı kuvvetli zannı mevcuttur. 2005 ve 2006 yıllarındaki taksitler, genelde, ortakların sermaye arttırım-ları (yukarıda bak) ve kiralardan gelen paralarla ödenmiş. Gayri resmi muhasebede arsa, Deniz Feneri’ nin lehine aktive edilmiştir.
f) NAKİD PARALAR
Gayri resmi muhasenin PWC firması tarafından gözden geçirilme-sinden, sanık ERMİŞ ve TAŞKAN’ ın ifadelerinin alınmasından ve ele geçirilen eşya ve evrakların değerlendirilmesinden ardindan birden nakid para kasalarının bulundurulduğu ortaya çıkmıştır. (dosyanın 2317. sayfası, Ermiş) Sanık ERMİŞ ifadelerinde 2004 yılı sonlarına veya 2005 yılı başlarına KADAR İKİ NAKİD PARA KASASININ OLDUĞUNU, DENİZ FENERİ’ NİN NAKİD PARA KASASININ SANIK GÜRHAN’ IN HİMAYESİNDE BULUNDUĞUNU, BANKALARDAKİ HESAPLARDAN KEŞ PARA ÇEKİLDİĞİNDE ORAYA KONDUĞUNU, KENDİSİNİN HİMAYESİNDE OLAN NAKİD PARA KASASINDA DA GENELDE, KAÇAK ÇALIŞAN ŞAHISLARIN ÜCRETLERİ İÇİN GEREKEN PARALARIN BULUNDURULDUĞUNU açıklamıştır. Takriben 2005 yılında üçüncü bir kasa daha açılmış, bu kasa sanık TAŞKAN’ ın himayesindeymiş, aslında Taşkan’ın, Gürhan’ ın kasasını teslim alması gerekirken Gürhan, kendi kasasını kendi himayesinde bulundurmaya devam etmiş ve böylece üç nakid para kasası oluşmuş.
(Dosyanın 2047. sayfası, Taşkan) Sanık TAŞKAN ifadelerinde, 2005 yılı Ağustos ayı sonlarında sanık ERMİŞ’ ten bir nakid para kasası teslim aldığını açıklamıştır. Bunun yarısı yardım paralarından, diğer yarısı da TVT Televizyon yayın gelirinden oluşuyormuştu. 2005 yılı sonlarından itibaren de Deniz Feneri’ nin hayır maksadıyla yaptığı konserlerden elde edi-len paralar da aynı yere konuyormuştu. Paralar, derneğin banka hesabına hiçbir zaman yatırılmamış. Kendisinin kasasında bulu-nan nakid paradan, ‘’Firmalar’’ ın paraları, Derneğin masrafları, inşaat projeleri ve emlak masrafları ödeniyormuştu. Örneğin, her çalışana her ay, 200 – 1.500,0 € arası aylıklar da keş olarak ‘’ka-çak’ ödeniyordu. Ayrıca Adam-Opel-Strasse ve Ferdinand-Po-rsche-Strasse’deki binaların masrafları da aynı kasadan ödeniyormuştu.
(Dosyanın 3826 ve dev. Sayfaları) Bulunup ele geçirilen, gözden geçirilip değerlendirilen eşya ve evraklardan, sanık TAŞKAN’ ın nakid para kasasından, 01.01. 2005 ila 22.01.2007 tarihleri arasında kalan zaman diliminde 582.879,64 € ödemelerin yapıldığı, buna karşılık 206.643,87 € paranın kasaya girişinin olduğu anlaşılmıştır. Bunun 187.780,62 € ‘su yardım paralarındanmış.
204.000,00 € kadar para maaş ve ücret olarak ödenmiş, 187.000, 00 € kadar da ‘’faaliyetler’’ için, örneğin malzeme, seyahat, Euro7 bağlamında işler vs. ve 142.000,00 € da, ‘’diğer masraflar’ , örne-ğin malzeme, fazla mesai saatleri vs. olarak anlaşılmalıymış.
(PWC’ nin derneğin hesaplarından çekilen paraların kullanılması ile ilgili geçici bilirkişi raporu)
h) 2007 YILINA AİT, DERNEĞİN HESAP NUMARALARINDAN KEŞ ÇEKİLEN PARALAR
2007 yılı Ocak/Şubat aylarında Deniz Feneri’ nin hesap numarala-rından (Almanya ve Hollanda’da) 1.620.000,00 € nakid para çekilmiştir. Bu nakid paraların tümü, Gürhan’ ın Hollanda’da bizzat çektiği para hariç, ERMİŞ, TAŞKAN ve hakkında ayrıca soruş-turma yapılan İzzet Kurum tarafından çekilmiş ve GÜRHAN’a teslim edilmiş.
Resmi muhasebede, çıkan bu paralar Türkiye’deki yardıma muhtaç kişilere keş olarak aktarılmış diye gösterilmiş ve para kuryelerinin ‘’ alındı belgeleri’’ yle (Empfangsbescheinigung) bir nevi delillendirilmiş. GÜRHAN’ ın kasasında 29.01.2007 günü Yapı Kredi banka-sına yapılmış olan keş ödemelerle ilgili evraklar bulunmuştu. BU EVRAKLARDAN, 250.000,00 €’ NUN ZEKERİYA KARAMAN’A, VE 500. 000,00 € NUN DA REKLAM MEDİA (YENİ DÜNYA İLE AYNI ADRES)’YA GİT-TİĞİ, AYNI TARİH OLAN 29.01.2007 GÜNÜ DE, YAPI KREDİ BANKASINDAN 250.000,00 € PARANIN EURO 7 GMBH’ NIN HESABINA HAVALE EDİLMİŞ OLDUĞU VE HAVALE EDENİN DE, HAKKINDA AYRICA SORUŞTURMA YAPILAN KARAMAN’ IN OLDUĞU ORTAYA ÇIKMAKTADIR. Resmi muhasebeye gö-re bu para, sanık Gürhan’ ın,ve hakklarında ayrıca soruşturma yapılan Çelik, Karaman ve Karahan’ ın 62.500,00 €’ dan ortaklık hisseleri için yatırılmış sermaye olarak görünmekte. Aynı gün, Frankfurt am Main’daki VakıfBank’ta bulunan Euro 7 GmbH’ nın hesabına 500,000,00 € gelmiştir, muhasebede bu, Reklam Media İletişim’den gelmiş olarak gösterilmiş.
19.02. ve 23.02.2007 tarihlerinde sanık GÜRHAN tarafından, VakıfBank’taki Euro 7’ nin hesabına 200.000,00 € ve Weiss GmbH’ nın da gene VakıfBank’taki hesabına da 50.000,00 € parayı keş olarak yatırmış. Gayri resmi muhasebeye, Deniz Feneri’ nin hesaplarından keş çekilen paralar sadece kısmen geçirilmiş olduğundan, uygunlugu (neyin nereye tekabülü) tam ve kesin olarak mümkün değildir.
Sanık ERMİŞ ifadelerinde, GÜRHAN’ ın, 200.000,00 € kadar parayı, daha sonra feribot geminin satın alınmasında kullanılan, özel olarak önce finanse etmiş, daha sonra da, Hollanda’da paranın keş çekilmesinden sonra da parayı aldığını, 200.000,00 € kadar da kendisinin bizzat Türkiye’ye götürdüğünü ve parayı orada hakkında ayrıca soruşturma yapılan KARAMAN’a teslim ettiğini, geri ka-lan paranın da, Gürhan ve diğer para kuryeleri (İzzet Kurum) tarafından Türkiye’ye götürüldüğünü ve orada Karaman’a teslim edildiğini açıklamıştır. Euro 7 GmbH’ nın gayri resmi muhasebesine, gelen paraların De-niz Feneri’ nden, sanık Gürhan’dan ve Türkiye’den havale olarak gelmiş olduğu kayıtlı.
i) FERİBOT (GEMİ)
Euro 7’ GmbH nın banka hesap evraklarının yapılan kontrolunda, yekün olarak 1,375 Milyon Euro paranın Riga Liman işletmelerine havale edildiği görülmekte. Euro 7’ nin muhasebesine ise gemi, ‘’diğer transport maddeleri’’ olarak aktive edilmiştir. Finansman işi ise, Euro 7 nin hesaplarına göre, kısmen sermaye arttırımı yapılarak, kısmen gelen (Reklam Media’dan) paraların borç (kredi) olarak verilen ve geri ödenen paralar ve kısmen de Haliç Basın Yayın Ltd. nin peşinatı olarak deklare edilerek yapılmış. NOT: Haliç Basın şirketine, Türkiye’deki sicile göre, Beyaz Holding ve hakkında ayrıca soruşturma yapılan Z. Karahan ortaktı. Beyaz Holding’ten evvel, hakkında ayrıca soruşturma yapılan Çelik ve GÜRHAN şirket sahibiydiler. Feribot (Geminin) satın alınması için gereken paraların büyük bir kısmı, Deniz Feneri’ nin banka hesalarından çekilmiş ve Euro 7 GmbH’ nın hesabına keş olarak yatırılmıştı (bununla ilgili g şıkkına bak).
Sanık Ermiş de ifadelerinde bunu tasdik edercesine açıklamalarda bulunmuş ve GEMİNİN PARASININ % 100 ÜNÜN DENİZ FENERİ’ İN PARASINDAN ÖDENDİĞİNDEN EMİN OLDUĞUNU, dışarıya bunu başka şekilde lanse edebilmek için de, geminin satın alınmasından hemen sonra VakıfBank’tan Euro 7 GmbH adına 1.000.000,00 € kredi aldırıldığını belirtmiştir. Gerçekten de Euro 7 GmbH şirketi, VakıfBank’tan bir kredi almış, daha doğrusu iki kredi mukavelesi yapmış ve bunların ikisi daha sonra birleştirilerek, bir kredi anlaşması haline getirilmiş. Bunun hacmi 1,7 Milyon Euro idi. VakıfBank’tan paranın gelmesinden sonra, bunun 150.000,00 €’su Weiss GmbH’ya havale edilmiş, toplam 400.000,00 € da Haliç Ltd. şirketine havale edilmiş, 400. 000,00 €’ su da keş olarak bulundurulmuş. Ayrıca, geminin satın alınmasıyla ilgili olan ve bilhassa mazot ve tamir faturaları ile ilgili toplam 215.245, 60 € ödenmişti.
Tanık AKÇA (VakıfBank Frankfurt) ifadelerinde, Euro 7’ nin vakıf-Bank’tan iki kredi aldığını, bunlardan birisinin 1.000.000,00 € olup, 22.08.2006 tarihinde kabul edildiğini, 4.09.2007 tarihinde 750.000, 00 € sunun alındığını, ve 30.11.2006 günü de geri kalan 250.000, 00 € sunun alındığını, bu kredinin Adam-Opel-Strasse 5 adresinde (Not: Deniz Feneri’ nin yeri ve aynı zamanda Euro 7’ şirketinin de faaliyet yeri) olan bir emlak’ ın satın alınması amacıyla alındığını, güvence olarak da Weiss GmbH şirketinin sahibi olduğu emlakların gösterilmesi sözkonusu olduğunu, tapuya da emlak’ ın borcunun daha 1,5 Milyon olarak geçirildiğini, kredinin 24 ay taksitle ödeneceğini, açıklamıştır. İkinci kredinin verileceği de 27.02.2007 günü karara bağlanmış olduğunu, hacminin 1.188.00,0 € olduğunu ve bir geminin finanse edilebilmesi için olduğunu, güvence olarak gene Weiss Handels GmbH şirketinin gayri menkuller gösterildiğini, 20.03.2007 tarihin-de bunun 500.000,00 €’ sunun ödendiğini, geri kalanının da Nisan 2007’ de ödendiğini de belirtmiştir.
8. YARDIMIN YAPILDIĞI PAROJELER
Ele geçirilen evrakların değerlendirilmesinden, Deniz Feneri e.V. nin birçok Ülkede (güya) yardım projeleri yürüttüğü görülmekte. Yardımların ekserisi, ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE KURBAN BAYRAMINDA KESİLMEK ÜZERE SIĞIR VE KOYUN ALIMLARI İÇİN OLDUĞU belirtilmiş. Ancak bu projelerle ilgili olarak ne ele geçirilip değerlendirilen evraklarda ve ne de bilgisayarlardaki kayıtlardan, SANIKLARLA İLGİLİ KİŞİ VEYA KURULUŞLAR ARASINDA, GEREKTİĞİ ŞEKİLDE, PROJELERLE İLGİLİ HERHANGİ BİR HAZIRLIK YAZIŞMASI, ELEKTRONİK POSTA VEYA BUNA BENZER HERHANGİ BİR ŞEY GÖRÜLMEMEKTE. ELE GEÇİRİLEN EVRAKLARDAN, BU PROJELERİN GER-ÇEKLEŞTİRİLEBİLMESİ İÇİN GÖREVLENDİRİLEN KİŞİLERİN KİMLER OLDUĞU DA OR-TAYA ÇIKMAMAKTADIR.
PROJELERLE İLGİLİ BİLGİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDEN, PARALARIN NEREYE VE NERELERDE HARCANDIĞI İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR DELİL BULUNMADIĞI GİBİ, NERELERE HARCANDIĞINA DAİR (KISMEN) AÇIKLAMA ÇELİŞKİLİDİR.
Aşağıdaki gibi dikkati çeken olaylar tesbit edilmiştir:
Balkan: Ele geçirilen evraklara göre, Makedonya’daki ‘’Kültür ve insani Dayanışma Derneği’’ CHOM’ dan Adnan İsmaili’ye, keş olarak kurbanlık alımları için Andullah Sever’den 21.500,00 € verilmiş. Aralık 2005’te Islamska Verska Zaenicb’ Makedonya’ ya toplam 128.800,00 € Arnavutluk ve Makedonya’da 2006’ da kurbanlık sığırlar alımları için havale edilmiş. 2005 yılında 77.500,0 € IIARC Istanbul derneği’ ne, 21.000,00 € da Fondatsia,ya, AHMET DAVUTOĞLU ’na havale edilmiş. Bu paraların gerçekten nerelere kullanıldığı ile ilgili belgeler ve paraların miktarı ve alanlarla ile ilgili veriler çelişkilidir (örneğin, kurban bayramından sonra, kurban bayramı için verilmiş olması). Bununla ilgili olan bayan Jacob’ un notlarına dikkat çekilir. Ayrıca 35.000,00 € kurban bayramından sonra IIARC’a, 10.000,00 € Shoqata VHK Istanbul örgütüne, 13.000,00 € da Kryesiae bash-kesie Islamete örgütüne ödenmiş. Bu paraların nerelere ve ne için kullanıldığına dair herhangi bir belge mevcut değildir.

Irak: 15.01.2005 tarihli, elle yazılmış olan ve ‘’Türk ve Ortadoğu Dayanışma Vakfı 1995’’ (TODAV) başkanının, Abdullah Sever’den Türk Deniz Feneri mensubu olan Ibrahim Altan’ın huzurunda 64. 000,00 € para teslim aldığını belirten bir makbuz var. Gene mevcut olan ‘’teşekkür’’ yazısından, bu paranın kurbanlık sığırların alımında kullanılmış olduğu yazılı. KURBANLIK SIĞIRLARIN ALIMLARI, KESİMLERİ VE ALINAN SIĞIRLARIN DAĞITILIMI HAKKINDA HİÇBİR YAZILI BELGE MEVCUT DEĞİLDİR.
Azerbaycan: 2005 ve 206 yılarında öncelikle ‘’Azerbeycan Demokratik Telebe Gençler teşkilatı’’ (ADTGT) ile ‘’Azerbeycan Respubikası Gençliye Yardım Fonu’’ (GYF)’ ya kurban bayramı için maddi yardımda bulunulmuş. 2005 yılında kurban bayramı için ADTGT2 nin 21.000, 00 € almış olduğu, GYF’ nin de 20.000,00 € almış olduğu, mevcut evraklardan anlaşılabilmekte. 2006 yılı kurban bayramı için de gene GYF’ e 440.000,00 € veril-miş. Bununla ilgili dökümanlar sadece, yardım için bir teşekkür yazısı ve Deniz Feneri’ nin notlarının kusurlu ve anlaşılması güç olmasından ibarettir. Mevcut evraklara göre Deniz Feneri’ nin tem-silcisi olarak Gökhan Gürbüz, kurbanlıkların kesimi ve dağıtımı esnasında hazır bulunmuş. Gene mevcut evraklara – bir teşekkür yazısına- göre 2006 Nisan ayında, fakir ailelere ve yetimevlere gıda maddeleri dağıtımı için GYF’ e 42.000,00 € yardım edilmiş. Bununla ilgili başka bir evrak bulunmamıştır. Bir kadının hastalığı-nın tedavisi için paranın ödendiğine ve çeşitli kişilerin para yardımı alabilmek için başvurular yaptıklarına dair tek tek yazılar var.
Pakistan: 2005 yılında yardım projeleri için eşya ve para toplandı, bunların nereye gittiği açıklanamamaktadır. Ayrıca bilgisayarlardan birinde, Türk Deniz Feneri’ nin yardımlarının dökümanları vardı. Bu yardımlarla, Deniz Feneri e.V. nin arasında herhangi bir ilişkinin bulunduğuna dair emareler görülmemektedir. 2005 VE 2007 YILLARINDA PAKİSTAN’DAKİ YARDIMLARLA İLGİLİ TÜRK DERNEĞİ’NE PARA VERİLDİĞİ TESBİT EDİLMİŞTİR. BU PARANIN NEREYE GİTTİĞİ BELGELENEMEMEKTE; DOLAYISIYLA TÜRKİYE’DEKİ DERNEĞE AKTARILDIĞI BÜYÜK OLASI. Sözkonusu ödeme-lerden biri, 14.12.2005 tarihli Deniz Feneri’ nin Frankfurt am Main VakıfBank’taki 3344 numaralı hesabından çıkan 440.000,00 €, ki bununla ilgili Türk Deniz Feneri Derneği başkanı olan Engin Yıl-maz’ ın, 2006 yılı kurban bayramının Pakistan’daki kutlamaların finansmanı için yapılan maddi yardımı aldıklarına dair ve teşekkür yazısı, Deniz Feneri e. V. nin kendi notları ve derneğin kendi ga-zetesinde çıkan ve Pakistan’da yapılan yardımlara değinen haber. Bir de, Ocak 2007’ de Deniz Feneri’ nin VakıfBak’taki 3344 numa-ralı hesabından, Türk Deniz Feneri’ nin isteği üzerine, Türk Deniz Feneri’ nin bir hesabına 2.000.000,00 € havale edilmiş, havale nedeni olarak da, ‘’Pakistan’da Üniversite inşaası’’ denilmiştir.
Nijerya: 2006 Kurban bayramında, deniz Feneri’ nin VakıfBank’taki 3344 numaralı hesabından 75.000,00 €’ luk bir meblağ, Sidi Mohamed Moussa adındaki şahsın hesap numarasına havale edilmiştir. ‘’Etablissement Hassane Sidi Mohamde’’ firmasının (İthalat ve İhracat şirketi) teşekkür yazısından, 1.080 koyunun satın alındığı, kesimlerinin ve dağıtımının yapıldığı anlaşılmakta. Burada da, kesilen ve dağıtılan hayvanların satın alınmaları kesimleri vs. ile ilgili herhangi bir belge mevcut değildir. DİKKATİ ÇEKEN VE KOYUNLARIN YARDIMA MUHTAÇ KİŞİLERE TESLİMİNİ GÖSTEREN BİR VİDEO FİLMİ DÖKÜMANTASYONU VAR Kİ, BUNUN SANKİ MAHSUS YAPILDIĞI VE GÜYA TESLİMİ GÖSTERDİĞİ KAYGISI DA VAR. DÖKÜMANTASYONDA, YUKARIDA BELİRTİLMİŞ OLDUĞU KADAR KOYUNUN ALINDIĞINI VE KESİLİP DAĞITILDIĞINI BELİRTEN HİÇBİR BELGE YOKTUR.
Mali: 2005 kurban bayramı için, ENSHA örgütünün hesap numarasına 38.500,00 €, 2006 kurban bayramı için de 75.000,00 € havale edilmiştir. Bununla ilgili olarak En-Sha örgütü adına Dr. E. Hamid isminde birisinin Teşekkür yazısı var; bu yazısında adam, parayla kurbanlık hayvanların alındığını, kesildiklerini ve muhtaçlara dağı-tıldığını belirtmekte. Burada da, alınan hayvanların alımları, kesil-meleri ve/veya dağıtılmaları ile ilgili hiçbir dökümantasyon, ne 2005 yılı için, ne de 2006 yılı için vardır.
Habeşistan Heidelberg’ta kalan tanık, Jemal Ismail Umar, dernek adına para kuryeliği yapmış ve mevcut ‘’Alındı Belge’’ lerine göre, Habeşistan’ da yapılacak yardımlar için 2005 ve 2006 yıllarında 730.000,00 € teslim almış. Habeşistan’da Kurban bayramı için yapılan yardımlarla ilgili dökümantasyon tamamen eksik, daha doğrusu ne sonuca varıcıdır, ne de isabetlidir. KURBANLIK HAYVANLARIN SATIN ALINMALARI VEYA KESİMLERİ İLE İLGİLİ NE BİR FATURA, NE DE BİR BELGE MEVCUT OLMADIĞI GİBİ, YARDIMA MUHTAÇ OLAN VE KENDİLERİNE YARDIM DAĞITILAN ŞAHISLAR DA TAM OLARAK DÖÜMANTASYONDA GÖRÜLMÜYOR; İÇERİK OLARAK DA AYRILIK VE FARKLILIKLAR MEVCUTTUR. YARDIM ALAN KİŞİLERİN İSİM LİSTELERİ VAR, AMA İMZALARI YOK. BU LİSTELERİN ÇOĞU, MÜHÜRLENDİKTEN SONRA TEK VE AYNI KİŞİ TARAFINDAN YAZILMIŞ OLDUKLARI BARİZ BİR ŞEKİLDE GÖRÜLMEKTEDİR.
(Tanık ifadeleri özel dosyası)
Tanık olarak dinlenen Umar ifadelerinde, Deniz Feneri’ nden Paranın Habeşistan’a nasıl iletildiği hususundaki açıklamaları oldukça esrarengiz denilebilir. JEMAL UMAR-ISMAİL ifadelerinde, 2004/ sonları 2005 başlarında, ailesinin bir tanıdığı olan Mohamad Siraj’ın kendisine telefon ettiğini, Deniz Feneri’ ne gidip takriben 40.000,00 € civarında bir parayı almasını istediğini, Siraj’ ın, bu paranın yardım parası olduğunu ve önce evine götürmesini istediğini, daha sonra kendisinin (Siraj) telefon edip, parayı kime vermesi gerektiğini bildireceğini söylediğini, 2005 kasım sonları/Aralık başlarında kendisinin Frankfurt am Main’daki Adam-Opel-Strasse 5 adresinde gittiğini, orada oldukça boylu bir adamdan 45.000,00 € arayı büyük banknotlar halinde aldığını, Siraj’ ın talimatı üzerine parayı bir hafta kadar evinde bulundurduğunu, daha sonra birisi-nin kendisine telefon ettiğini ve onunla Frankfurt am Maim merkez tren istasyonunda bir kahvede buluşmak istediğini, oraya gittiğinde muhtemelen Habeşistan’lı üc kişiyle buluştuğunu, onlara parayı verdiğini parayı verdiği kişilerin isimlerini bilmediğini, buluştukları zaman Siraj’ ın telefon ettiğini ve herşeyin yolunda olup olmadığını sorduğunu, açıklamıştır. Takriben bir yıl sonra, 2005 sonlarında, Siraj adındaki adamın tekrar kendisinine telefon ettiğini, tekrar Frankfurt’a gidip para getirmesini istediğini, bunun üzerine kendisinin aynı binaya gittiğini ve orada büyük ve gayet iyi Almanca bilen bir adamdan 80.000,00 € aldığını, ilk defa olduğu gibi bu sefer de parayı aldığına dair bir kağıt imzaladığını, parayı Heidelberg’teki evinde bir hafta kadar beklettiğini, tekrar Frankfurt’a gittiğini ve aynı büroda, aynı şahıs-tan bu sefer 145.000,00 € para aldığını, bu parayı da evinde 4-5 gün kadar beklettiğini, ve tekrar birisinin telefon ettiğini ve kendi-siyle Frankfurt merkez tren istasyonu yakınlarında buluşmak istediğini belirttiğini, aracı olan bu adamın arabasında ona parayı verdiğini, daha arabada iken Siraj adındaki şahsın telefon ettiğini de belirtmiştir. Kısa süre sonra da Deniz Feneri’ nden 225.000,00 € daha getirdiğini, bu sefer de herşeyin daha önceki gibi yapıldığını, ancak bu sefer aracı kişilerin başka kişiler olduğunu, bunlarla bir hafta sonra Frankfurt’ta Merkez tren istasyonuna yakın olan bir kahvenin arka odasında buluştuğunu da anlatmıştır. 2006 yılı başlarında da tekrar Deniz Feneri’ nden, aynı ve çok iyi Almanca konuşan adamdan 235.000,00 € para aldığını, 9-10 gün sonra parayı muhtemelen Habeşistan vatandaşı olan kişilere (iki erkek ve bir kadın) Heidelberg Merkez tren istasyonu yakınlarında verdiğini, Habeşistan’lılara her para teslim edildiğinde, Siraj’ ın talimatı olmadığından makbuz veya herhangi bir belgenin imzalatılmadığını, Siraj’ ın kendisine bu parayla, çocuk yuvalarının ve okulların yapılacağı, fakir fukaraya da yiyecek ve elbise dağıtılacağını söylediğini de ifadelerine eklemiştir.
Yemen: 2005 ve 2006 yıllarında, kurban bayramı için, ülkede olan ‘Chartitable Society for Social Welfare’ (CSSW) yardım örgütü, Deniz Feneri’ nden maddi yardım görmüş. 2005 yılı için 40.000,00 € paranın Deniz Feneri’ nin yetkilisi olan Abdullah Sever’den, Fikret ve Sinan Özdemir’e verilmiş olduğu ve bu paranın 4 x 9.750,00 € olarak çeşitli kişilere kurbanlık hayvan alımı için ve 1.000 kurbanlık hayvanın satın alındığına dair makbuzlar var. Ancak dağıtımla ilgili dökümantasyon noksan ve harcamaların nereye gittiği hususu zor anlaşılmakta. 2006 yılı için 700.000,00 €’luk bir maddi yardım yapılmış. Bunun 400.000,00 €’su hesap numarasına havale edilmiş, 300.000,00 €’ su da Sadal ve Fikret Özdemir tarafından keş verilmiş. CSSW’ nin proje prospektüsü dökümantasyonundan Yemen’ in çeşitli bölge-lerinde 56.420 aileye 14.060 kurbanlık dağıtıldığı görülmekte. DİKKATİ ÇEKEN ŞU Kİ, ÇEŞİTLİ BÖLGELERDEKİ PROJELERİN GİDERLERİ LİSTESİNE BAKILDIĞINDA 153.000,00 € GİBİ BİR MEBLAĞ TESBİT EDİLİRKEN, YEKÜN MASRAFLARIN TOPLAMI DA 703.000,00 € TUTUYOR OLMASIDIR. ALINAN KURBANLIKLARIN ALIMI, KESİMİ VE DAĞITIMI İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR DÖKÜMANTASYON YOKTUR. 2006 yılında gıda maddeleri dağıtımı için CSSW’ ye 116.000,00 € havale edilmiş. ÖRGÜTÜN DENİZ FENERİ E. V.’ YE BUNUNLA İLGİLİ YAZISI, ÇELİŞKİLİDİR. 26.11.2006 TARİHLİ BİR BAŞKA YAZISINDA CSSW, 80.000, 00 $ ALDIĞINI VE BUNUN İÇİN TEŞEKKÜR ETTİĞİNİ BELİRTMEKTE. YAZIYLA BİRLİKTE GÖNDERİLEN PROJE DÖKÜMANTASYONUNDAN, SÖZKONUSU DENİZ FENERİ’ NİN TÜRK DENİZ FENERİ’ NİN SEMBOLÜNÜN OLDUĞU ‘’DENİZ FE-NERİ LİGHTHOUSE’’ UN KASTEDİLDİĞİ ANLAŞILMAKTA.
Türkiye: Türkiye’ nin çeşitli bölgelerinde olan , yardıma muhtaç şahıslara ait ‘‘Alındı Belge’’leri (Empfangsbescheinigung) mevcut. Bunlara göre, yardıma muhtaç kişilere yardım, gıda maddeleri, Textil ve nakid para olarak, 2002 yılında toplam olarak 1.226.800,00 €, 2003 yılında da toplam olarak 1.434.900,00 € yardımda bulunulmuş. Yine müteakip yıllar için Türkiye’ de yardıma muhtaç kişilere yardım yapılmış diye, ‘’Alındı Belge’’ leri (Empfangsbeschei-nigung) var, bunlar, sadece nakid para yardımı alanları kapsamakta. Bunlar, 2004 yılı için 2.529.720,00 €, 2005 yılı için 4.508,780,00 €, 2006 yılı için 4.255.659,00 €, 2007 yılı için 40.050,00 €; hangi tarih veya yıl için oldukları tesbit edilemeyen 20.850,00 € değerinde başka ‘’Alındı Belge’’ leri daha bulunmuş. Bu meblağlar, derneğin resmi muhasebesindeki verilerden çok değişiktir. Bununla ilgili olarak PWC diye kısaltılan, mali teftiş kurumunun (Wirtschaftsprüfungsgesellschaft) bilirkişi raporuna dikkat çekilir.
(Mali teftiş kurumunun geçici ve deniz feneri e.V. nin faturalarıyla ilgili raporu)
9. MALİ TEFTİŞ KURUMU PWC’ NİN DEĞERLENDİRMESİ
Mali Teftiş Kurumu olan ‘’PriceWaterhouseCoopers’’ yetkilileri tarafından Deniz Feneri’ nin yazılı ve elektronik muhasebesi gözden geçirilerek kontrol edilmiş ve muhasebenin bazı temel kaidelerine uyulmamış olduğu tesbit edilmiştir. HERŞEYDEN EVVEL GAYRİ RESMİ BİR MUHASEBENİN DE YAPILMIŞ OLMASI, VERGİLER KANUNU MADDE 146 MEALİNDE SUÇ TEŞKİL ETMEKTEDİR . Muhasebe 2004 yılından itibaren önemli yerlerde öğle eksik ki, noksansız olarak kabulü olası eğildir. Örneğin bazı bankalar artık hiç kayda geçirilmemiş ve dolayısıyla sözkonsu zaman diliminde 6,5 Milyon Euro gibi bir meblağ fark etmekte. Aynı şey, muhasebe kasasında da görülmekte. Burada yapılan değerlendirmede, 2,2 Milyon Euro açık (Fehlbetrag) tesbit edilmiştir. Muhasebe temel kaidelerinden biri, herhangi bir iş yapıldığı zaman, buna en yakın zamanda kaydının muhasebeye geçirilmesi gerekir ki, muhasebenin sarihliği (Übersichtlichkeit) güvenceye alınabilsin. MUHASEBEYE BAZI KAYITLAR 12 AY VEYA DAHA FAZLA SÜREDEN SONRA GEÇİRİLMİŞ. BELGELER HİÇ DE TAMAM OLMADIĞI GİBİ, KAYITLAR KISMEN TAMAMEN YANLIŞTIR.
a) RESMİ MUHASEBEYE GÖRE TÜRKİYE’DEKİ YARDIM PROJELERİ
2002 ila 16 Nisan 2007 (en son kayıt) tarihleri arasında kalan zaman dilimi için resmi muhasebede, 13.850,000,00 € para yardımı kayıtları var. BUNUN 13.181 MİLYONU TÜRKİYE’ DE PARA YARDIMI OLARAK KAYITLI ve tamamı Derneğin bankalardaki hesap-larından keş çekilerek yapıldığı kaydedilmiş. Keş çekilen paralar, paraları Türkiye’ye götüren kuryelerden alınan ‘’Teslim alındı Belge’’ lerine (Empfangsbescheinigung) göre, Türkiye’ye keş olarak götürülmüş. Para Kuryelerinin ‘’teslim alındı belge’’ leri, sadece 2003 yılı sonlarından 2006 yılı sonlarına kadar mevcut. ‘’Teslim alındı belge’’ lerine göre, belirtilen bu zaman dilimi içeri-sinde, para kuryeliği yapan kişilere teslim edilen paranın miktarı yekün olarak 14.021 Milyon tutmaktadır.
Bu ‘teslim tesellüm belge’’ leri, sanık Ermiş” in açıklamalarına göre ( 19.Ekim 2007 tarihli konuşmanın tutanağına bak), sadece paranın kuryeler tarafından, yerine götürmek üzere teslim alındığına dair bir belgedir, başkaca da fonksiyonu yok. Kendisi, Dilek Balıkçı’ nın bilgisayarda hazırlamış olduğu böylesi bir ‘’teslim tesellüm belgesi’’ formülerini sadece ‘teslim alan, teslim eden’ ve ‘tarih’ yerlerini yenileyip, yeni ‘’teslim tesellüm Belge’’ leri yapmak iste-miş. Bu belgelerin üzerine yazılı meblağlar da, gerçekten teslim edilen para miktarlarıyla mutabık değilmiş, fiktif rakamlarmış (bunun için 21. ifade tutanağına, 14 Aralık 2007 tarihli, sayfa 4, bak). Aslında gerçek-ten teslim edilen para meblağları, gayri resmi muhasabede görülebilirmiş. Bu belgelerin yapılmasını sanık Gürhan istemiş. Gürhan ayrıca, kimin, ne zaman ve ne kadar para teslim almış olacağını da tesbit etmiş ve bu teslim tesellüm belgelerindeki tarihler de, parayı tes-lim alanların pasaportlarındaki mühürlere uyacak şekilde yazılmış. Para kuryelerinin teslim tesellüm belgelerindeki ve keş çekilen yıl-lık para miktarlarındaki farklıklara rağmen, teslim tesellüm belge-leri büyük ihtimalle Derneğin banka hesaplarından çekilen paralara uydurularak hazırlanmış:
2003 yılı için sadece 300.000,00 €’ luk bir adet teslim tesellüm belgesi mevcuttur. Bu teslim tesellüm belgesinin, keş çekilen bir para meblağıyla mutabıklığı olasıdır.
2004 - 2006 yılları için mevcut teslim tesellüm belgelerindeki meb-lağların toplamı, aynı zaman dilimi içerisinde keş çekilen para meblağından daha yüksektir; 2004 ve 2006 yılları için olan teslim tesellüm belgelerindeki meblağın tutarı, derneğin hesabından aynı zaman dilimi içerisinde keş çekilen para kadardır denilebilir, 100. 000,00 €’ luk bir fark tesbit edilebilmektedir. Ancak 2005 yılına ait teslim tesellüm belgelerinin toplam tutarı ile kasaya kaydedilen Giriş’ ler (duhul’ lar) arasındaki 750.000,00 €’ luk farkın nereden geldiği hususunda, mevcut evraklarda, hiçbir gerekçe mevcut de-ğildir. 2007 yılına ait iki adet teslim tesellüm belgesi mevcuttur, üç adet de sanık Ermiş’ in bilgisayarında görülmüştür. Bunların da sadece bir kısmı derneğin hesabından keş çekilen parayla muta- bıktır.
Para kuryelerine para teslim edildiği vakit, bu paralar, bir istisna hariç, kasaya ‘’çıkış’’ olarak geçirilmemiştir, yani Türkiye’ye giden nakid paralar hususunda kasanın gerçek mevcudu, resmi muha-sebedeki kasa mevcuduna uymuyordu. İstisna da şu: 2003 yılına ait 300.000,00 €’ luk bir kayıt, para kuryelerden biri olan ‘’İzzet Kurum’’ ibaresi altında ve ‘’transferkasa’’ hesabına geçirilmiş. Bu kayıt (Buchung), çok daha sonra, 6 Temmuz 2006 tarihinde yapılmış (daha önceleri kaydedilmiş ve uyarlanmamış ‘’nicht angepasst’’, olduğundan 2004 yılı için giderler tablosunda görül-mekte). Nakid paranın kuryelere teslim edilişi muhasebeye geçirileceğine, sonradan, para yardımı yapılmış diye ibraz edilen ve mevcut olan ve yardım edilen tarafından imza edilmiş olan ‘’Alındı Belge’’ le-rine (Empfangsbescheinigung) göre kayıtlar yapılmış. Muhasebe kasasındaki kayıtların yapıldığı tarihler ile yardımların yapılmış ol-duğu tarihler arasında kısmen iki sene kadar zaman farkı vardır.
Sanık Ermiş’ in (21 numaralı ifade tutanağı, 14 Aralık 2007 tarihli) açıklamalarına göre, resmi muhasebe kayıtları için, Bilgin tarafından yardımlarla ilgili bir Exel tablosu tutulmuş. Bu tablo, mevcut ‘’Alındı Belgeleri’’ ile karşılaştırmaya ve böylece hangi, ve ne ka-dar ‘’Alındı Belge’’sinin noksan olduğunu tesbit etmeye yarıyor-muş. Hatta bizzat kendisi Bilgin için bir Exel tablosu (listesi) örneği yapmış. Bu yardım tablosu (listesi), Bilgin ve Karaca’ nın çalıştıkları bilgisayar ve Taşkan’ ın bilgisayarı olmak üzere, üç ayrı bilgisayarın hafızalarında üç verziyon şeklinde görülmekte ve henüs muhase-beye geçirilmemiş ‘’Çıkış’’ larla, kasanın mevcudu ile mevcut ve kasada ‘’Çıkış’’ olarak kaydedilmesi gereken ‘’Alındı Belge’’ lerin-de (Empfangsbescheinigung) görülen giderleri göstermekte.
Kaldı ki, yardım edilmiş diye gösterilen ancak henüz mevcut olmayan ‘’Alındı Belge’ lerinin meblağları görülebilmekte. Kasa’ da ‘’Çıkış’’ altında gösterilen ‘’Alındı Belge’’ lerinin meblağ-ları, tek tek görülmekte. Sanık Ermiş’ in açıklamalarına göre (ifade tutanağı Nr. 21, 14 Aralık 2007 tarihli) Alındı Belgeleri, Bölgelere göre hazırlanan klasörlere konulmuş ve muhasebeye de uygun şekilde geçirilmiş, ancak kayıtların defalarca değiştirilmiş olması yüzün-den Exel tablosu, muhasebe kayıtlarına artık uymuyor olabilirmiş.
Resmi muhasebeye geçirilmeyen kasa ‘’Çıkış’’ ları, birilerine ‘’Teslimat’ olarak deklare edilmiş, ve kayıt metni olarak ‘’Teslimat İzzet Kurum’’ ‘’Teslimat fe h Sadal’’ ‘’Teslimat mg h Sadal’’ ya da ‘’Teslimat mg s Sadal’’ gibi. mg kısaltmasıyla İzzet Kurum bir kez, ve bir kez de ‘’Teslimat Hakkı Sadal’’ mg (Mehmet Gürhan) veya fe (Firdevsi Ermiş) kısaltması olmadan görülmekte. Bu ‘’Teslimat’’ kayıtları, 2003 – 2007 arası zaman dilimi için olup, mevcut ‘’Alındı Belge’’leriyle (Empfangsbescheinigung) kısmen bağdaşmaktadır.
04 Ocak 2006 tarihine kadar kasaya giriş ve çıkışları kapsayan Exel tablosunda 2005 yılı için ‘’Alındı belge’ lerinin kayıtlarının olmayışı dikkat çekicidir. Sadece kasadan ‘’Çıkış’’ ların kayıtları değil, bilakis alındı belgelerine uyarlanan kayıtlar (Buchung) da sonradan geçirilmiş.
b) TÜRKİYE’DE PARA TESLİMİ
Türkiye’de yardım yapmış olabilecek ve kendilerine para teslimi yapılan kişilerin varlığı ve paranın kendilerine verildiğini belgele-yebilecek herhangi bir evrak bulunamamıştır, böylece resmi dökü-mantasyon zinciri, paranın kuryelere teslim edilmesiyle kesilmek-tedir.
SANIK ERMİŞ’ İN İFADELERİNE GÖRE PARALAR, TÜRKÜYE’YE GÖTÜRÜLÜP ORADA ORTAK OLAN VE AYNI ZAMANDA YENİ DÜNYA İLETİŞİM’ İN GENEL MÜDÜRÜ OLAN, HAKKINDA AYRICA SORUŞTURMA YAPILAN ZEKERİYA KARAMAN ’A VERİLİYORDU. Bizzat kendisi de takriben on kez Zekeriya Karaman’a para götürmüş (4 Temmuz 2007 tarihli ifade tutanağı, sayfa 12 ve devamı). Paranın Zekeriya Karaman’a teslim edildi-ğine dair ondan imza isteniyormuştu, ANCAK KENDİSİ O KADAR İMZA ATMAK İSTEMEDİĞİNDEN, BAZAN SANIK MEHMET GÜRHAN’ IN AMCASI/ DAYISI OLAN HAKKI SADAL’ IN İMZA ATMASI RİCA EDİLİYORDU VE SANKİ PARAYI KENDİSİ, YANİ ZEKERİYA KARAMAN DEĞİL DE, HAKKI SADAL TESLİM ALMIŞ GİBİ GÖRÜNÜYORDU (4 temuz 2007 tarihli ifade tutanağı, sayfa 47).
c) YAPILAN YARDIMLARIN ‘ALINDI BELGELERİ’
Para yardımı alan şahıslara parayı yardım parası olarak aldıkla-rına dair bir ‘’Alındı belgesi’’ imzalatılıyor ve bu belgeler Alman Derneğine, yardım paralarının harcandığı yeri belgeleyebilmek için gönderiliyormuştu. Dosyalara konulan belgeler genelde, Alındı belge’leriyle birlikte bir ilmuhaber ve muhtardan alınan ‘’Yardıma muhtaç’’ belgeleridir, bazen nüfus cüzdanlarının kopyaları da konulmuş. Alındı belgeleri (Empfangsbescheinigung) Türkiye’ nin bölgelerine göre dosyalanmış. Dosyaların (Klasörlerin) üzerinde de, bölgenin adı ve alındı belgelerinde belirtilen yardımın cinsi ve yardımı alan-ların isimleri yazılı. Muhasebede, kasaya geçirilen kayıtlarda da bölgelere göre kaydedilmiş. Alındı belgeleri (Empfangsbescheinigung) zarfların içinde gelmiş ve zarfların içinde de, alındı belgelerinin geçerli olacakları zaman dilimi belirtilmişti (4 temmuz 2007 tarihli ifade tutanağı, sayfa 52 ve devamı). Sanık Ermiş’ in açıklamalarına göre (8 Ağustos 2007 tarihli ifade tutanağı), Türkiye’den gelen Alındı belgeleri, hakkında ayrıca soruşturma yapılan Karaca tarafından tasnif ediliyor ve muhasebeye geçirilmiş kayıtlarla karşılaştırılıp, uyarlanıyordu.
d) ALINDI BELGELERİNİN RESMİ MUHASEBE KAYITLARIYLA KARŞILAŞTİRILIP UYARLANMASI
Tekabül gören (zuordenbar) Alındı Belgelerinin toplam rakamı ile muhasebeye geçirilen yardımların rakamı arasında bazen az ol-mayan farkların olduğu dikat çekicidir. Bu farklar, yeterince alındı belgelerinin olmayışından kaynaklanmakta. Yani, mevcut alındı belgeleri, muhasebeye geçirilmiş kayıtlara karşılık verecek kadar değildirler, hatta kayıtlardaki meblağlarla alındı belgelerinin meblağları arasında da farklar vardır. Kayıt metni (Buchungstext) analizinden, ‘’Karışık İller’’ metninin 2004 yılından itibaren devamlı arttığı ve 2005 ve 2006 yıllarında kayıtların yarısı kadar olduğu görülmekte. Muhtemelen bu kayıtlar geçici idi ve daha sonra böy-lesi kayıt metinlerinin bulunmadığı 2002 ve 2003 yıllarına, müna-sip şekilde yapılmak isteniyordu. 2004 ve 2006 arası zaman dilimi için birsürü artan ve tekabül göremeyen Alındı belgeleri var. Bu yıllar için eşya yardımı kayıt-ları olmadığından, bu alındı belgeleri büyük bir ihtimalle eşya yar-dımı olarak geçirilecekti.
Bir yandan 2004 yılından itibaren tekabül göremeyen Alındı belgeleri (Empfangsbescheinıgung) var, diğer yandan da ‘’para yar-dımı’’ kayıtları için eksik olan ‘’alındı belgeleri’’ yok; bu, tekabül göremeyen ‘para Yardımları’’ başka şeylerdir, bilhassa öğrencile-re yapılan yardımlar ki, bunlar için ayrı belgelerin bulunması gere-kirdi.
c) TÜRKİYE’DEKİ EŞYA YARDIMI
8 numarası altındaki açıklamalarda da görüldiği gibi, Türkiye’ de dağıtılan eşya yardımı projeleriyle ilgili herhangi bir döküman-tasyon yok. Deniz Feneri e.V. nin herhangi bir Hizmet şirketini eşyaları dağıtmakla da görevlendirmiş olduğu tesbit edilemedi. Ancak Türkiye’de eşya dağıtımı yardımı yapılmış olduğu olasılığı, mevcut bazı şirketlerin faturalarından ve alındı belgelerinden çıkarılabiliyor. ‘’Eşya Yardımı’’ yapılmış diye olan bazı Alındı belgelerinde sadece bir para meblağının yazılmış olması da, ayrıca dikkat çekmek-tedir. Eşya yardımının yazılacağı yer hiç doldurulmamış, belgenin arka tarafındaki matbu cümleyi mahalle muhtarı, elle ismi yazıl-mış şahsın hem eşya, hem de para yardımını aldığını onaylamış. Bu onay, muhtarın kaşe ve imzasıyla yapılmış.
YAPILMIŞ OLAN EŞYA YARDIMLARIYLA İLGİLİ VE TEKABÜL GÖREN ALINDI BELGELERİYLE, EŞYA YARDIMI KAYITLARI ARASINDA BİR TEKANÜZ VARDIR, ÇÜNKÜ EKTE BULUNAN ‘’YARDIMA MUHTAÇ’ BELGELERİNİN TARİHİ, BUNLARIN MUHASEBEDEKİ KAYITLARININ TARİHLERİNDEN DAHA SONRADIR; YANİ EŞYA YARDIMI PROJELERİNİN TAMAMLANMIŞ OLDUĞU TARİH, ‘’YARDIMA MUHTAÇTIR’ BELGELERİNİN MUHTAR TARAFINDAN DÜZENLENDİKLERİ TARİHTEN DAHA ÖNCEDİR. 4 Temmuz 2007 tarihli ifadesinde (4 Temmuz 2007 tarihli ifade tutanağı, sayfa 38 ve devamı) sanık Ermiş, bununla ilgili soruya, ‘’ kendilerinden eşya satın alınan firmalardan aldığımız faturalara göre’’, demiş ve örneğin Kapıyoldaş kendisine, kısmen keş öden-diği, kısmen de eşya (Sachleistung) olarak ödendiğini anlatmış. Buna göre tasnif yapılmış. ‘’Eşyaların satın alındığı firmaların fatu-raları ile eşya olarak yapılan yardımların meblağı neticede birbirini tutmalıydı. Ama gerçekten kimlere ne kadar keş verildiği veya kimlere nasıl ve ne kadar eşya yardımı yapıldığını bilmiyorum’’ demişti.
bb) ANADOLU TEKSTİL TURİZM SANAYİ İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.
2004 ila 2007 yılları arasındaki zaman dilimi içerisinde Anadolu Tekstil’ den, Deniz Feneri e.V. ye, 1.229.374,00 €uro’ luk fatura kesilmiştir. Aynı zaman dilimi içerisinde de Frankfurt’taki Vakıf Bank’tan, Anadolu Tekstil’ e 1.231.568,00 €uro para aktarılmıştır.
Tasfiye kararı tarihi olan 30 Eylül 2006’ dan sonra 176.622,00 Euro karşılığında faturalar kesilmiş ve ödenmiştir; bunların teslim tarihleri ise konşimentolarına bakıldığında tasfiye kararı tarihinden sonradır. Bunun, tasfiye memurunun şirket malvarlığını paraya çevirmek isteyişinden gelme mi olduğu, yoksa bir türk şirketinin tasfiyesiyle ilgili somut bir şeyin olup olmadığı, mevcut evraklardan anlaşılamamakta. Faturaları yazılan eşyalar genelde etek, blüz, trikotaj maddeler, kazak ve T.Shirts gibi giysi eşyaları olup, yardım olarak dağıtıla-bilecek eşyalardır. Ancak burada dikkati çeken şey miktarlardır; bununla ilgili olarak da PWC’ nin bilirkişi raporuna dikkat çekilir.
Faturalardaki bilgilerden eşyaların nereye teslim edildikleri anlaşılmamakta. BÜTÜN KONŞİMENTOLARIN (LİEFERSCHEİN)ÜZERİNDE, DENİZ FENERİ E.V. FRANKFURT ADRESİ ‘TESLİM ALAN’ OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. BU AKLA YATKIN DEĞİLDİR, HERŞEYDEN EVVEL DENİZ FENERİ’ NİN BU KADAR EŞYAYI NE KOYACAK YERİ VARDI, NE DE FATURALARDA ADI GEÇEN NAKLİYAT ŞİRKETLERİNE TRANSPORT GÖREVİ VERMİŞTİ. TEXTİL EŞYALARININ TÜRKİYE’DEN ÖNCE ALMANYA’YA GETİRTİLMESİ VE ALMANYA’DAN TEKRAR GERİYE VEYA BAŞKA ÜLKELERE GÖNDERİLMESİ MANTİKİ OLMADIĞI GİBİ, ALMANYA DENİZ FENERİ E.V. NİN BU İŞLERİ YAPACAK, ORGANİZE EDECEK PERSONELİ DE YOKTU. Nakliyat şirketlerinin mevcut faturalarından da, sözü geçen transportları gerçekten yaptıkları da belli değildir. Sanık Ermiş’ in ifadelerine göre (14 Aralık 2007 tarihli 21 numaralı ifade tutanağı), muha-sebeden anladığı kadarıyla Deniz Feneri e.V. nin kiralamış olduğu herhangi bir deposu veya buna benzer bir yeri yoktu. Hiçbir konşimetonun üzerinde, malların teslim alındığına dair mü-hürlü ve imzalı bir onay yoktur. Malların gerçekten gelip gelmediği, geldiyse ne kadar geldiği ve nereye geldiği ve kimin teslim aldığı, hiç de belli değildir. Şirketlerin faturalarından da, konşimetolarından da Deniz Feneri e.V. nin herhangi bir yardım projesiyle alakalı olup olmadıkları anlaşılmamaktadır. Polisin şimdiye dek çalışma ve soruşturmaların-dan, evrakları kontrol etmelerinden, E-Mail’ LERİN KONTROL VE DEĞERLENDİRMELERİNDEN ANADOLU TEKSTİ’ İN, DENİZ FENERİ E.V. NİN HERHAN-Gİ BİR PROJESİYLE YAKINDAN UZAKTAN ALAKASININ OLDUĞU ORTAYA ÇIKMAMIŞTIR. Sanık Ermiş’ in ifadelerine (14 Aralık 2007 tarihli ifade tutanağı, sayfa 6) göre kendisi, Anadolu Tekstilin faturaları ile Türkiye’deki mahalli eşya yardımları projeleri arasında bir bağlantı, kuramıyor-muş.
cc) MARTEMSAN / BİRLİK TEKSTİL:
28 Mart 2003 tarihi itibariyle, Deniz Feneri e.V. nin resmi muhase- besine, kasadan 650.183,39 Euro’ luk bir ‘’Çıkış’’ (Kassenab-gang) geçirilmiştir. Kayıt metni olarak da ‘’Eşya yardımı (M. Balıkçı)’’ yazılmış. Toplam meblağın teslim alındığına dair herhangi bir makbuz, belge yoktur. Sanık Ermiş’ in ifadelerine (18 Aralık 2007 tarihli ifade tutanağı) göre, faturalar kendisine verildiği zaman meblağ, hiçbir zaman kasadan keş olarak ödenmemiş. Kasada da zaten bu kadar para yokmuştu. Sanık Gürhan kendisine (Ermiş’e), bu paranın Türkiye ’ye keş olarak gönderilen paralarla hesaplanacağını söylemiş, hat-ta Balıkçı’ nın bu hacimli bir para meblağını Türkiye’ye götürdüğünü de aşağı yukarı hatırlıyormuş.
Deniz Feneri e.V. nin gayri resmi muhasebesinde, 21 Mayıs 2003 tarihli ve ‘’TR Mehmet Balıkçı kanalıyla’’ kayıt metni altında 200. 000,00 Euro’ luk bir kayıt mevcut. 2003 yılına ait olan ve Balıkçı’ nın adının karıştığı ya da nakid para götüren kişi olduğu ile ilgili başka herhangi bir kayıt mevcut değildir. Hem Birlik ve hem de Martemsan firmalarının faturaları birbirine çok benzemekte. Bütün faturalarda yazı satırının alt kısmı kesilmiş. Heriki firmanın da faturaları büyük bir ihtimalle aynı daktilo ile yazılmış. MARTEMSA VE BİRLİK FİRMALARININ YERLERİ TÜRKİYE’NİN BAŞKA BAŞKA KENTLERİNDE OLMASINA RAĞMEN, FATURALARIN ÇOK BÜYÜK BİR İHTİMALLE AYNI DAKTİLO İLE YAZILMIŞ OLMASI DİKKAT ÇEKİCİDİR. Faturalarda bil-hassa yazının alt kısmının bazı yerlerinde eksik olması ve renginin gittikçe açık olması, çeşitli firmalara ait faturaların aynı makinada yazılmış olması zannını uyandırmakta; Hessen Eyalet Emniyet genel Müdürlüğünün konu ile ilgili bilirkişi raporu henüs ibraz edilmemişse de, telefonda verilen bilgiye göre, bu zannın oluşması mesnetsiz değildir.
Faturaların ve Konşimenoların kontrolu şu neticeleri ortaya çıkarmıştır:
Faturalardaki eşya miktarı 329 ton olarak verilmekte ve bu eşyalar 17 gün içerisinde altı kez teslim edilmiş. 2007 yılından evvel Türkiye’ de kamyonların yükleri, toplam olarak 40 Tondan fazla olamıyordu; her kamyonda 30 ton nakledidiği kabul edilecek olursa, bu eşyalar için 11 kamyon yükünün gerekli olmuş olduğu ortaya çıkar. Bu eşyaların Martemsan firması tarafından verilmiş olabileceği şüphelidir. Firmanın hacminin ne olduğu hususunda herhanbi bir bilgi mevcut değildir. Mevcut evraklardan, dökümantasyondan da herhangi bir nakliyat şirketinin bu nakliye işleriyle görevlendirildiği de ortaya çıkmamakta. Sadece 20 Mart 2003 tarihinde 140 ton yiyecek maddesi alınmış, bu, 4 kamyon yükü demektir, 10 tonu da, bozulabilen ve soğuk hava depolarında nakliyatı gerektiren beyaz peynirmiş.
Dikkati çeken şeylerden birisi de, gıda maddelerinin tümünün miktarının tonlarla belirtilmiş olması ve 11 Mart 2003 tarihli konşimetodan itibaren, konşimetolardaki kalemlerin miktarları her konşimentoda aynı olmasına rağmen, konşimetolarda gösterilen miktarların neredeyse iki misli artmış olması bilhassa dikkat çekicidir. Örneğin, salça, çay ve zeytin yağı ihtiyacının, pirinç ve mercimek kadar büyük olması düşündürücüdür. Ayrıca ürünlerin ne ürün numaraları, ne de ürün cinsi belirtilmiş. Tuç’ un faturalarına nazaran, paketleme şekli ve büyüklükleri hakkında herhangi bir veride bulunulmamıştır.
Mevcut yedi adet fatura ile ilgili olarak konşimetolar var. Fatura-ların hepsi, Frankfurt Deniz Feneri e.V. adresine kesilmiştir. Bu adresten başka bir adres, ne faturalarda, ne de konşimetolarda yazılmıştır.fatura ve konşimetoların yanında Martemsan firmasının mühürüyle mühürlenmiş ve imzalanmış blanko keş makbuzlar da vardır. ANLAŞILMAYAN NEDENLERDEN DE, BU MAKBUZLARIN ARKA SAYFASINDA İSTANBUL EMİNÖNÜ KAZASININ SÜLEYMANİYE MAHALLESİNİN MUHTARI OLAN CUMA KARADAĞ ’ IN DA MÜHÜRÜ VAR.
Bütün faturalar ve keş makbuzlar, EMİNÖNÜ MUHTARLIĞINDAN CUMA KARADAĞ’ IN mühürü vardır. Bu mühürün anlamı birtürlü anlaşıla-mamaktadır. Bu, bir nevi ‘’Teslim alındı belgesi’’ (Empfangsbe-scheinigung) olsaydı, teslim edilen gıda maddeleri için olurdu ve konşimentoya geçirilirdi. Velevki gıda maddesini aynı kişi sipariş etmiş olsun, böyle bir durumda fatura üzerinde olurdu. BİR MUHTARIN BU KADAR GIDA MADDESİNİ, HELE 10 TON BOZULABİLİR VE SOĞUK HAVA DEPOSUNDA BEKLETİLMESİ GEREKLİ OLAN BEYAZ PEYNİRİ, SİPARİŞ ETMİŞ OLABİLECEĞİ OLASI DÜŞÜNÜLMEMEKTE.
Tesbit edilmiş olan nesnelerden biri de, mevcut evraklardan, dökü-mantasyondan, faturalarda gösterilen gıda malzemesinin kesin gelmiş olup olmadığı, gelmişse ne yapıldığı, nereye, ne zaman ve nasıl götürüldüğü ortaya çıkarılamamıştır. Faturaların ve konşimentoların numaraları, Faturaların tarihleriyle malların teslimat tarihleri karşılaştırıldığında, tenakuzlar ortaya çık-maktadır. FATURA NUMARALARI, FATURALARIN TARİHLERİ ARASINDA GÜNLER GEÇMİŞ OLMASINA RAĞMEN, SIRAYLADIR. BUNLARA AİT KONŞİMETOLARIN NUMARALARI GÖZÖNÜNE GETİRİLDİĞİNDE, 11 MART İLE 14. MART 2003 ARA-SINDA OLAN VE MEVCUT OLAMAYAN İKİ NUMARA HARİÇ, TESLİM TARİHLERİ ARASINDA GÜNLERCE MESAFE OLMASINA RAĞMEN, BUNLARIN DA SIRAYLA OLDUKLARI GÖRÜLMEKTEDİR. Konşimetolara göre teslim tarihleri arasında günlerce mesafe olmasına rağmen, 3 Mart ila 20 Mart arasında kalan zaman dilimi içerisinde başka müşterilere sadece 11 Mart ile 14 Mart 2003 tarihleri arasında iki kez mal götürülmüş/teslim edilmiş (Lieferung) oluyor. Bir ticaret firmasının 3 Mart ile 20 Mart 2003 tarihleri arasında kalan süre için, ki en az beş gün süreyle, hiç mal sevketmemiş (keine Lieferung) olması, olağan değildir. 28 Mart 2003 tarihine kadar yapılmış olan sadece iki sevkiyat/ Teslimat (Lieferung) için fatura kesilmemiş. Dikkati çeken bir şey daha vardır ki, sevkiyattan /Teslimattan 14 gün sonra faturaların yazılmış olmasıdır.
dd) AKTİF BARTER ANONİM ŞİRKETİ
Aktif Barter Anonim Şirketi (Aktif Barter), Türkiye’deki şirket tescil kayıtlarına göre, 15 Haziran 2001 tarihinde kurulmuş ve önceleri Yeni Dünya Barter Anonim Şirketi adı altında tescil edilmiş ve 12 Eylül 2003 tarihinde de şirket değiştirilmiş. 16 Temmuz 2003 tarihine kadar da şirketin faaliyet yeri, Yeni Dünya İletişim (Defterdar Mahallesi Otakılar caddesi no: 60, Eyüp / Istanbul) şirketinin adresiydi. AKTİF BARTER ŞİRKETİNİN STRÜKTÜRÜNDEN, SANIKLARIN BAZILARININ BU ŞİRKETİN ORTAKLARI OLDUĞU ANLAŞILMAKTADIR. KURUCULARI BEYAZ İLETİŞİM TANITIM TURİZM SAN. VE TİC. LİMİTED ŞİRKETİ İLE, ZEKERİYA KARAMAN, İSMAİL KARAHAN, MUSTAFA ÇELİK VE AYKUT ZAHİD AKMAN İDİ. Ümit Önal 16 Temmuz 2003 tarihinden itibaren ortak olup, 14 Şubat 2002 ta-rihinden 12 haziran 2007 tarihine kadar şiketin genel müdürü idi. Şirketin kuruluşundan itibaren şirket yönetim kurulunda, Zekeriya Karaman, İsmail Karahan, Mustafa Çelik, Aykut Zahid Akman, Harun kapıyoldaş, Mehmet Gürhan, Ömer Önder Ercan ve Tayfun Mehmet Barak bulunuyorlardı.
Firma, eşya yardımı için Textil ürünleri vermiş. BİLİNMEYEN ŞEY İSE, BU TEXTİL ÜRÜNLERİNİN NEREYE GÖNDERİLDİĞİDİR. Fatura Konşimentoları-nın tümü, Frankfurt Deniz Feneri e.V. adresine yazılmış. 9 Mayıs 2005 tarihli fatura ile ilgili faxla gönderilmiş ‘’MORVEN’’ ADLI TEXTİL ÜRÜNLERİ GÖNDERMİŞ OLAN BİR FİRMANIN BİR KONŞİMETOSU VAR. BUNUN ÜZERİNEKİ MEBLAĞ, AKTİF BARTER ŞİRKETİNİN DENİZ FENERİ E.V. YE KESMİŞ OLDUĞU FATURANIN MEBLAĞIYLA HEMEN HEMEN MUTABIK. Konşimetonun üzerindeki Fax numarasının (el konulan evraklarda 11-13-11-210 numaraları) kime ait olduğu araştırıldığında, ANADOLU TEXTİL’ İN FATURASINDAKİ NUMARANIN AYNISI VE MUSTAFA KAYA’YA AİT OLDUĞU TESBİT edilmiştir ki, bu da, faturanın Mustafa Kaya tarafından gönderilmiş olduğunu ortaya koymakta.
KONŞİMETONUN ÜZERİNDE TANINMIŞ MARKA ÜRÜNLERİ YAZILI. ÖRNEĞİN PRADA-JEANS GİBİ. BUNUN YARDIM MAHİYETLİ OLDUĞU OLDUKÇA ŞÜPHELİDİR. BİR ADET PRADA-JEANS’ İN FİYATININ, 25,00 EURO KARŞILIĞI OLACAĞI, TAKLİT DE DAHİ OLSA, İNANDIRICI DEĞİLDİR.
10. ELEKTRONİK BİLGİLER DEĞERLENDİRMESİ
25.04.2007 tarihinde hakkında ayrıca soruşturma yapılan Küsmüş adındaki şahsın yakalanmasından ve aramanın yapılması esnasında, toplam olarak 31 adet bilgisayar, laptop ve hafızaya ( Fest-platte ve USB Sticks) elkonulmuştu. Daha sonra bu elektronik cihazlardaki kayıtlar incelenmiş ve şu netieleri ortaya çıkarımıştır:
Bazı bilgisayarlarda Deniz Feneri e.V. ile müşterek iş yapılan bütün firmalar görülebiliyordu. Dikkati çeken bir şey de, sadece az sayıda bilgisayarlarda belli bir firmaya ait bilgilerin bulunmasıydı. Aksi takdirde müşterek iş yapılmış olan bütün firmalara ait bilgiler hem Date olarak, hem de Dokument olarak ve hem de yoğun bir şekilde kullanılan E-Mail’ lerde de görülüyordu. Bilgisayar hafızalarındaki Data’ların kayıtları sistematik bir şekilde yapılmamış olduğundan, bilgisayarların teker teker incelenmesi işini zorlaştırmıştır. Bilgisayarlarda, tamamlanmış yardım projeleri ile ilgili olarak proje-lerin gerektiği şekilde yapıldığına dair delil olabilecek somut kayıt-lar oldukça azdır. Arada bir TAŞKAN’ ın bilgisayarındaki E-Mail’ lerde, Pakistan’ dan resimler görülüyor ki, bunlara istinaden, Deniz Feneri e.V. nin elemanları vasıtasıyla orada, içinde gıda maddeleri bulunan poşetlerin dağıtılmış olduğu anlaşalmakta. Bilgisayarlarda Türkiye’ de para yardımı almış şahısların isim listelerinden başka, Deniz Feneri e.V. nin hangi yardım projeleri için hangi ve ne kadar paraların harcandığını belgeleyecek kayıtlar yoktur.
Deniz Feneri e.V. Almanya ile Yurtdışındaki örgütlerle, yakından işbirliği yapıldığına dair delil olabilecek, bilhassa Deniz Feneri Türkiye ile, yakın bir işbirliği içinde olduğunu delillendirecek bir E-Mail yazışmaları da yok. Onun için, Türkiye’deki projelerin nasıl idare edileceği ve yürütüleceği hususunun hangi yolla ve ne şekilde görüşülmüş olduğu şüphelidir. Deniz Feneri e.V. tarafından, kâğıt ustunde olarak mevcut olan ve yardım paralarının nerelere kullanıldığını ispat için Maliye Dairesine ibraz edilmiş ve Türkiye’de hem nakid para ve hem de eşya yardımında bulunulduğuna dair delil teşkil edecek ‘’Alındı Belgeleri’’ nin (Em-pfangsbescheinigun) ele geçirilen bilgisayarlardaki kayıtlarda olmamaları dikkat çekicidir. Hiçbir bilgisayarda bu belgelerin burada düzenlendiği ya da basıldığı kaydı mevcut değildir. Onun için bu belgelerin bir başka yerde bastırıldıkları düşünülmektedir. Şu deliller bulunmuştur : (Bilgisayarlar değer- lendirme dosyası 1.2.1)
a) 60386 Frankfurt am Main Adam-Opel-Strasse 5 adresinde, girişin hemen yanında, karşılama tezgahının arkasındaki bilgi sayar.
‘’C/Dokumente ve Einstellungen/Dilek/Desktop/Dosyalar’’ Datei adı altında ’’Etiyopya academy’’ adlı bir dosya bulunmuş. Bu dos-ya 19.01.06 günü açılmış. Bu dokumentte türkçe olarak Etiyopya’ da bir yardım projesinden ve orada bir 330.000,00 US-Dollar’a mal olabilecek bir akademinin açılmasından bahsediliyor. Aynı yerde konu ile ilgili kararı, hakkında ayrıca soruşturma yapılan Zekeriya KARAMAN’ın vereceği de yazılı. Şimdiye kadar böyle bir projenin gerçekleşip gerçekleşmediği veya finanse edilip edilme-diği belli değildir.
Aynı dosyada, Mehmet Gürhan, Z.Sever, F. Ermiş, G. Gürbüz, B. Bilgin, K. Karaca ve M. Taşkan’ ın, 25.09.2000 ile 30.01.2006 tarihleri arasında Türkiye’ye ve Türkiye dahilinde yapmış oldukları seyahatlarla ilgili ‘’Uçak Biletleri’’ (13.10.05) kaydı altında bir liste var.
b.) Euro 7 GmbH’ nın baher redaksiyonunun bulunduğu 1. kattaki 15 numaralı odada bulunan bilgisayarda, Euro 7’ nin Türkçe olarak haberleriyle ilgili bilgiler ve bunları ilgilendiren tutanaklar ve reklam fiyatlarıyla ilgili iskonto tabloları vardı. Dikkate şayan olan şey ise, bu bilgisayarın hafızasında Deniz Feneri tarafından Türkiye’ de yapılan yardımların listesinin bulunmasıdır. Bu listelerin ekserisi ‘’Bedrettin’’ adında birisi tarafından hazırlan-mış. Bu şahıs, hakkında ayrıca soruşturma yapılan Bedrettin Bilgin’ dir. Ayrıca şu dökümanlar da bulunmuştr:
‘’C/Documents and Settings/All Users/Documents’’ dosyası altında 13.11.2006 tarihli ‘’Dosya ve Tutarları Mustafa’’ adı altında da bir Datei tesbit edilmiştir. Datei, Bedrettin (Bilgin) tarafından hazırlanmış ve Türkiye’de toplam olarak 2.777.525,00 Euro’ luk yardımın yapılmış olduğu 113 yerdeki yardımları liste halinde kapsamaktadır.
‘’C/Documents and Settings/All Users/Documents/La Poste’’ dos-yası altında, ‘’La Poste’’ olarak adlandırılan bir döküman bulun-muştu. Bu döküman Mehmet Gürhan’ ın bir yazısı idi. Gürhan bu yazısını ‘’La Poste- CRSF Strasbourg’’ bankasına yöneltmiş, ve oradaki 0354912 numaralı hesaptan, Frankfurt am Main Vakıf-Bank’taki 3344 numaralı hesaba 1.100.000,00 Euro havale edil-mesini istemektedir
03.01.2006 tarihli ‘’Kasa df’’ adlı Datei, ‘’C/Documents and Setting/ All Users/Documents/Beuer Ordner’’ dosyasında bulunmuştu. Bu Datei’da da bankalardan keş çekilen ve keş gene keş olarak teslim edilen paraların listesi vardır. Bu ‘’Kasa df’’ datei’yı çeşitli bilgisa-yarlarda, birkaç kez tesbit edilmiştir.
c) Euro 7’ nin server’ inin bulunduğu yerde görülen bilgisayarda ise, Deniz Feneri’ ne ait olan birsürü döküman tesbit edilmiştir:
‘’D/Linear/Brief/EB’’ dosyasında, 2006 yılına ait 1.222 Datei tesbit edilmiştir. Bu Datei’lar genelde Almanya’da yaşayan Türklere ya-zılmış. Henüs aidatlarını ödememiş Deniz Feneri Üyerlerine yazı-lan mektuplardır.
‘’D/Linear/Spendenbescheinigung’’ dosyasında da 2006 ve 2007 yıllarına ait 4.724 Datei bulunmuştur. Bu datei’lar, Deniz Feneri’ nin Almanya’da yaşayan Türk vatadaşlarına yapmış olduğu yar- dımlarla ilgili Bağış belgeleri (Spendenbescheinigung) dir. Bu mektupların tümü antetsizdi, daha sonra seri mektup fonksiyo-nuyla tamamlanmıştır.
d) Adam-Opel_Strasse 5, 60386 Frankfurt am main adresinde, 2. katta 10 numaralı, Serpil STRAKA’ nın odasında da bir bilgisayar bulunmuştu.
‘’D/Lost Files’’ dosyasında, Euro 7 Fernseh & Marketing GmbH ve Weiss Handels & Investments GmbH şirketlerinin yıl sonu vergi denkleştirme işlemleri ve katma Değer vergisi işlemleri vardı. Aynı dosyada ayrıca 11 adet kredi mukavelesi tesbit edilmiştir. Euro 7’ nin Bülent Över’e 30.01.2006 tarihli 40.000,00 €’ luk ve 27.02.2006 tarihli 39.000,00 € ‘luk kredisi, Euro 7’ nin Mehmet Gürhan’a 23.03.2006 tarihli 15.000,00 € ve 20.03.2006 tarihli 20. 000,00 €2 luk kredileri, Mehmet Gürhan’ ın Taxi Quick’e 10. 03. 2006 tarihli 21.000,00 € kredisi, 03.02.067 tarihli Bülent Över’ in Euro 7’ ye kredi borcunun ödediğine dair onay yazısı, Weiss Han-dels. und Investement GmbH’ nın mehmet Gürhan’a 10.02.05 tarihli 100.000,00 €uro’luk kredisi, Mehmet Gürhan’ ın Euro7’ye 24.11.05 taihli 30.000,00 Euro’ luk kredisi, Euro 7 nin Prestige Taxi’ye 10.04.05 tarihli 35.353,33 Euro’ luk kredisi, Firdevsi Ermiş’ in Tai Quick’e 20.04.05 tarihli 8.200,00 Euro’ luk kredisi ve Meh-met Gürhan’ ın Taxi Quick’e 26.04.05 tarihli 10.000,00 Euro’ luk kredisi.
e) Aadm-Opel-Strasse 5 adresinde, 3. katta 11 numaralı odada, Deniz Feneri’ e.V. nin odalarından biri, Bilgin/Karaca’ nın bürosunda bir bilgisayar bulunmuştu. Bu bilgisayarı Kürşad Ali KARACA kullanıyordu.
‘’D/D’’ dosyasında, 12.10.2005 tarihinde kaydı yapılmış ‘’BAR’’ adı altında bir Datei’da, 2005 yılında Commerzbank’taki hesap numarasından keş çekilen 1.450.000,00 Euro ve VakıfBank’taki hesap numarasından 2.876.000,00 Euro paraların listesi vardır.
Gene aynı dosyada ‘’Baringen’’ adı altında ve 12.10.2005 tarihinde hazırlanmış bir Datei buunmuş ki, bu Datei’da da VakıfBank’ta olan ancak belirtilmemiş olan bir hesap numarasındaki 7.635.000, 00 Euro’luk keş para meblağlarından bahsedilmekte.
‘D/D’’ dosyasında aynı zamanda 14.04.2006 tarihinde hazırlanmıs, ‘’Kasadan Düşülecekler’’ Datei’ nda beş rakamlı Euro meblağın-dan bahsedilmekte, ancak ne olduğu açıklanmamaktadır. Toplam meblağ miktarı ise 2.471.550,00 Euro.
‘’D/D’’dosyasındaki 25.04.06 tarihli ‘’Kdf’’ Datei 2003 ila 2006 ara-sındaki zaman dilimi için, kasanın umumi bir tablosunu göster-mektedir. Bu tabloda, İzzet Kurum, Hakkı Sadal ve S. Sadal’a altı rakamlı Euro meblağlarının teslim edildiği kaydedilmiştir. PWC’ nin raporunda belirtilmiştir.
‘’S/S’’ dosyasında Pakistan’a, Türkiye Deniz Feneri üzerinden ya-pılmış olan 3 Yardım sevkiyatı ile ilgili döküman bulunmuştur. Dökümanlara ‘’Pakistan’’, Pakistan 2 ve Pakistan Uçak’’ adlarını taşımaktadır. Bütün bu yazı dökümanları Ekim 2005’ tarihli olup, Türkiye Deniz Feneri’ nin Ankara’daki Dışişleri Bakanlığına yönelttiği ve yapılan yardımın ne kadar olduğunu belirttiği yazıları içermekte ve 580.000,00 Euro’ luk iki sevkiyatın kamyonlarla gönde-rilmiş olduğu, üçüncüsünün de havayollarıyla sevkedildiği açıklanmakta.
‘’D/Eıgene Dateien’’ dosyasında, 01.04.2003 tarihli ‘’Aytaç Eşya Yardımı’’ adı altında bir Datei var. Toplamı 2.089.177,34 TL olan ve çeşitli firmalara olan 128 adet para meblağı listesi var. Bir de toplamı 570.000,00 olan 3 havale gösteriliyor ki, alıcının kim olduğu dökümandan belli değil.
Aynı dosyada ‘’Vakıf Çıkanlar’’ adı altında bir Datei tesbit edil-miştir. Bu Datei’da 07.12.05 ila 17.07.06 tarihleri arasında vakıf bank’taki hesaptan keş olarak çekilen paraların listesi vardır. Kısmen büyük miktarlar alınmış ve Aytaç Kurban, Atlas Pazarlama, Anadolu Textil ve Istanbul Dernek Kosova gibi notlarla belirlenmiştir.
Türkiye’de yardıma muhtaç kişilere yapılmış olan yardımla ilgili olarak bilinen isim listelerinin toplandığı yerin, ‘’D/Eigene Dateien/ Yardımlar 2004’’ dosyası içerisinde 30.06.04 tarihli, ‘’2004 Yardımlar Toplama’’ adı altındaki Datei olduğu tesbit edilmiştir. Yardımların yapılmış olduğu Türkiye’ nin birçok yerinin ismi ya-zılmış ve yapılan yardımın ne kadar olduğu da kaydedilmiş. Top-lam meblağ 845.600,00 Euro dur.
‘’D/Documente und Einstellungen/Bedrettin Bilgin/Desktop’’ dos-yasında önemli bir Datei daha tesbit edilmiştir. Bu Datei, 07.11.2006 tarihli ve ‘’Abc’’ adı altında bir Exel tablosudur. Bu tabloda ise, altı rakamlı Euro meblağları, ‘’belgeli’’ veya ‘’Belgesiz’’ notları altında kaydedilmiştir.Toplam meblağ 11.609.954,63 Euro.
10.04.2007 tarihli ‘’Aytaç’’ dökümanı altında, büyük bir ihtimalle zikredilen bu ‘’Abc’’ listesinden ‘’Aytaç Dış. Tic.’’ notu altında 4 para kaydı mevcuttur. Bunların toplamı da 1.750.000,00 Euro dur.
03.01.2006 tarihli ve ‘’Kasa df’’ dökümanı altında (gayri resmi muhasebede kasa toplu durumu) ele geçirilip müsadere edilen eşyaların 2 numaralı bilgisayarında tesbit edilmiştir (Dateien/Doku-mente 2.2.3.1 bak).
Bundan başka ve yüksek meblağlar, 10.04.2007 tarihli olup ‘’D/-Dokumente und Einstellungen/Bedrettin Bilgin eigene Dateien’’ dosyasında ‘’Belgesiz’’ kavramı altında toplanmış. Aynı yerde Reklam Medya, DF Türkiye, Atlas Pazarlama ve Ye-men ve Sudan gibi ülke isimleri de geçiyor. Muhtemelen, ABN Amro bank ve Viyana’daki VakıfBank’tan keş olarak çekilen para-ların listeleridir. Bilgi edinilmesi üzere PWC’ ye gönderilmiştir.
‘’D/Dokumente und Einstellingen/Bedrettin Bilgin/Eigene Dateien/ Meine empfangene Dateien’’ dosyasında, numaralar ihtiva eden hisse senetleri vardır ki, 3 numaralı tercümanın tahmin ettiğine göre bunlar, Türkiye’deki Yeni Dünya İletişim A.Ş. nin hisse senet-leri olabilir. Listeler HAMZA adında birisi tarafından 25.04.206 tarihinde hazırlanmış. Bu durum PWC’ tarafından bilinmektedir.
Türkiye’deki yardıma muhtaç insanlara yapılan yardım listeleri ile ilgili, ‘’D/Recycler/S-1-5-21....’’ dosyasında, 28.11.06 tarihinde ha-zırlanmış ve ‘’Mustafa için Temize Geçirme Operasyonu’’ adı ve-rilmiş olan bir tablo tesbit edilmiştir. Listede yardım yapılmış birsü-rü Kentin/yerin adı ve yapılan yardımın ne kadar olduğu yazılı. Toplam meblağ 2.297.105,00 Euro tutmakta. Bu dökümanı hazır-layan kişinin adı da, ‘’Laptop’’ olarak verilmiş.
‘’D/Dokumente und Einstelungen/Bedrettin Bilgin/Desktop’’ dos-yasında, ‘’CB’’ adı altında ve şifreli bir Dateibulundu. Şifre, ‘’Ad-venced Word Password Recovery’’ adlı program sayesinde çözülebildi. Şifrenin ‘’cbcb’’ olduğu tesbit edildi. Döküman, CB, öb,LP, VBF,ABN, Fortis, erste, gibi Onlinebanking banka hesaplarına girebilmek için bilgiler içermekte.
Deniz Feneri e.V. nin, info@denizfeneri.biz elektronik posta adresi kutusundan toplam olarak 23.726 elektronik posta haberi çıkmıştır. BU E-MAİL’LERİN DEĞERLENDİRİLMESİNDEN, MEHMET GÜRHAN VE MEHMET TAŞKAN’ IN FRANKFURT AM MAİN VE BRÜHL’ DE BİR VEYA BİRDEN FAZLA BENZİN İSTASYONU SATIN ALMAYI VE ÇALIŞTIRMAYI AMAÇLADIKLARI ANLAŞILMAKTA. Bu E-Mail yazışmaları Mehmet Taşkan tarafından yapılmış. Bu E-Mail’ler bilgi edinmesi için Gürhan’a da gönderiliyordu; Gürhan tek başına muhtemel bir mukavele imzalama yetkisine de sahipti. Örneğin Shell ve TAMOIL ile pazarlıklar yapılmışsa da, muhtemelen satacak bir akaryakıt şirketi bulunamadığından bir sözleşme yapılamamış.
Bazı elektronik (E-Mail) posta haberlerinden, Türkiye’ de otel tesislerine yatırım yapılmak istendiği de anlaşılmaktadır. Bu E-Maillerin bazıları, Türkiye’de otel tesisleri çalıştıran şahıslarladır. E-Mail’ler Taşkan tarafından yazılıyor ve ve yanıtlar da kendisine gönderiliyordu. Gelen E-Mail’ leri Taşkan, genelde Mehmet Gürhan’a da gönderiyordu. Türkiye’deki Club La Route adlı otel tesisleriyle ilgili 26.01.06 tarihli ve 0103 numaralı ve 0119 numaralı mesajlar, Türkiye’ye Zekeriya Karaman’a da gönderilmiş. E-Mail’ ler, Türkiye’deki otel tesislerinden resimler ihtiva etmekte. Somut olarak aslında iki otel tesisinden bahsedilmekte ki, bunlara büyük yatırım yapılması planlanıyordu. Bunlardan birisi ÇEŞME DALYAN, yatırım miktarı 3.500.000,00 Euro idi, diğeri Kuşadası’ndaki APART-HOTEL idi, bunun için yatırım hacmi 6.000.000,00 Euro olarak düşünülüyordu .
Süleyman Damra adındaki bir şahsın, damra@erfem.org E-Mail adresinden gelen bir mesaja göre, Mehmet Taşkan ve Yılmaz Bal adındaki şahısların ortaklığıyla, Sağlık Turizmi ile ilgili bir şirketin kurulması planlanıyordu. Şirketin sermayesi, kurucularının yetki ve görevleri ve şirketin faaliyet yeri gibi konuların konuşulacağı bir toplantı, 13.01.06 günü için planlanmıştı. Süleyman Damra, bu amaçla Frankfurt am Main’a gelmek istiyordu. Şirketin kuruluşu ile ilgili gelişmeler bilinmemektedir.
Derneğin daha fazla bağış paraları toplama gayretleriyle ilgili olarak, Mehmet Taşkan’ ın avukat Kaymakçı’ya gönderdiği, 31.10.05 tarihli ilginç bir E-Mail var. ZİKREDİLEN E-MAİL’DE TAŞKAN, HÜRRİYET GAZETESİNDE OKUMUŞ OLDUĞU BİR HABERE GÖRE, DITIP (DİYANET İŞLERİ TÜRK İSLAM BİRLİĞİ) BU ARADA EYALET YÜKSEK MAHKEMESİ TARAFINDAN, KAMUOYU MENFAATİNE FAALİYET GÖSTEREN ÖRGÜTLERİN LİSTESİNE ALINMIŞ OLDUĞUNU, MAHKEMELER TARAFINDAN CEZA OLARAK ‘’TÖVBE PARALARI’’ NA (BUSSGELD. TÜRK HUKUKUNDA OLMADIĞINDAN, ‘TÖVBE PARASI’ OLARAK ÇEVRİLEBİLİR. SABIKA KAYITLARINA GEÇMEYEN PARA CEZALARI) ÇARPTIRILAN KİŞİLERİN DE BU CEZALARINI BU ÖRGÜTLERE GÖNDEREBİLECEĞİ VE BÖYLE BİR STATÜNÜN DENİZ FENERİ İÇİN DE ALINMASI GEREKTİĞİNİ BİLDİRMEKTE.
Deniz Feneri e.V. nin bağışta bulunanlarla ilişkisi ve bağışta bulu-nanların Deniz Feneri e.V. ye karşı tavırları, mevcut E-Mail’ ler okunduğunda bazı çıkarsamalar tesbit edilebiliyor. İşte bu amaçla, tesbit edilen 23.726 E-Mail mesajının 3.500 ü detayli bir şekilde incelenip, analizi yapıldı. E-Mail mesajlarının çokluğu dolayısıyla, bu analiz, sadece bu ilk kısım için ve reprezantatif yapıldı.
Bu 3.500 E-Mail mesajlarının analizinden, takriben 1.200 adedi (hemen hemen % 30) üyelerle/Bağışta bulunanlar ve ilgi duyanlar arasında arasında olmuş ki, Derneğin hesap numaraları ve nasıl bağışta bulunabilecekleri hususuyla ilgilidir. Bu 1.200 E-Mail mesajının 250 adedi, bağışta bulunulduğuna dair belge istemelerle ilgilidir. YILLARDAN BERİ BAĞIŞTA BULUNAN BİRÇOK ÜYE-NİN BAĞIŞ BELGESİ ALAMADIĞI AÇIKTIR. Bu 1.200 E-Mail’ den 100 tanesi, kurban kesimleriyle ilgili. Bağışta bulunan insanlar, vermiş oldukları bağış paralarının kurban kesimlerine gidip gitmediğinden emin olmak istemektedirler. Yapılan kurban bağışlarının gerçekten kurbanlıklar için harcanması halinde ancak islamın şartı yerine getirilmiş olunmakta. Çeşitli nedenlerden dolayı bağışta bulunanlar tarafından gönderilen bu E-Mail’ lerdeki sorulardan, Deniz Feneri e.V.’ den memnun olmadıkları ortaya çıkmaktadır. Gazete ve televizyonda, yapılan bağış karşılığında bağış belgesi gönderileceği vaad edilmesine rağmen bunun yapılmamış olmasından, Deniz Feneri’ nden bağış yapıldıktan sonra ne cep telefonuyla bir mesaj ne de herhangi bir mektubunun, haberin alınmamış olmasından büyük bir kısım bağışçı yakınmakta.
e) Adam-Opel-Strasse 5, 60386 Frankfurt am Main adresinde, 2. katta 13 numaralı odada, Gökhan Gürbüz’ ün bürosunda (Euro 7 fernseh GmbH) bir laptop ele geçirildi. Gürbüz’ ün bu laptopu devamlı kullandığı düşünülmekte.
‘’FTK Case Report’’ programı vasıtasıyla, RDVG ile bilgileri tekrar yaşama geçirmek suretiyle 8.700 E-Mail, tekrar yaşama geçirilebilmiştir. Kullanılmış E-Mail adresleri : info@atlaspazarlama.de ve info@kanal7ınt.com dir. BU E-MAİL’LERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ ESNASINDA, FAALİYET YERİ TÜRKİYE OLAN D&D MEDYA FORUM VE 0178-4831289 OLAN BİR ALMAN CEP TELEFONU NUMARASI İLE İLGİLİ DİKKATE ŞAYAN YAZILARA RASTLANMIŞTIR. BU TELEFONUN PROVİDER’ İNİN TELCO SERVİCE GMBH OLDUĞU, TELEFONUN MARTİNGABRİEL, KREUZSTR.18, 77716 HOFSTETTEN, OLDUĞU TESBİT EDİL-MİŞTİR. Büyük bir ihtimalle bu telefon, Prepaid kartlıdır.
(Not: Küsmüş’ ün USB-Stick’ indeki bir Handy listesinde (muhafaza edilen eşyalar arasında, 40 numara) Euro 7 Fernseh GmbH’ nın, aynı numara sektöründen Telco firmasından olan 0178-4831589 numara için bir cep Telefonu mukavelesi bulunmuştur).
08.09.06 tarihinde önce 0137 numaralı mesajla, Abide i Hürriyet cad. No 183/4 adresinde bulunan D&D Medyaforum paz. Turizm ve Dış Ticaret Ltd.Şti.’ den, murat@dmedya.com Mail adresinden Gökhan Gürbüz’ ün, goekhan@kanal7int.com adresinde boş olan bir antetli kâğt gönderilmiştir.
25.10.06 ila 23.04.07 tarihleri arasında kalan zaman diliminde, D&D Medyaforum adına toplam 63.022,00 Euro olan 9 adet fatura Deniz Feneri e. V. ye , Disco Lease GmbH, 60386 Frankfurt am Main, Hanauer Landstrasse 523 kesilmiş E-Mail ile goekhan@kanal7int.com ve gg@kanal7.de ve diiscoclease@arcor.de ve jadeclub@arcor.de E-Mai adreslerine gönderilmiş. Bu E-Mail haberlerinin bir kısmı, Deniz Feneri e.V. nin elektronik posta kutusu, info@deizfeneri.biz ‘ de de bulunmuştu.
Bu Faturaların, Almanya’da D&D Medyaforum şirketi adına sahte olarak düzenlediğine ve D&D firmasının antetli kağıdının kullanıldığına dair kuvvetli zann mevcuttur. Bu konu ile ilgili soruşturmalar henüz bitirilememiştir.
f) 60386 Frankfurt am Main, Adam-Opel-Strasse 5 adresinin 2. katında 3 numaralı odada bir bilgisayar ele geçirilmişti, bu bilgisayarı sanık Ermiş kullanıyordu :
‘’D/Dokumente und Einstelllungen/Ermiş Firdevsi/Eigene Dateien/ ERMİŞ’’ dosyasında, keş para teslimatıyla ilgili (150.000,00 € ile 250.000,00 € arası) 5 alındı belgesi (Empfangsbescheinigung) kaydı bulunmuştur. Paraların teslim edildiği kişi olarak İzzet Ku-rum ve Firdevsi Ermiş gösterilmiştir. Bu onay belgeleri, 2005 ila 2007 yılları arasından kalmadır. Bu paralar, Sudan’da fakirlere dağıtılmak üzere yiyecek malzemesi satın alınması ve Türkiye’de de dağıtılmak içinmiş. Bu konu biliniyor.
02.02.05 tarihli ‘’Empfangsbestitigung 2’’ olarak nitelendirilen alındı belgesinde (Empfangsbescheinigung) herhangi bir meblağ yazılı olmamasına rağmen Mehmet Gürhan, Firdevsi Ermiş’ten parayı, TÜRKİYE BAŞBAKANI’NA, (2003 YILINDAN BU YANA RECEP TAYYİP ERDOĞAN) Doğu Asya’daki Tsunami’ den zarar görmüş, yardıma muh-taçlara dağıtması için, vermek üzere, aldığını tasdik etmiş. Bu konu, sanık Ermiş’ in 7. kez ifadesi alınırken sorulmuş ve doğ-ruluğu tasdik edilmiştir.
Aynı dosyada, 15.012.05 tarihli bir kredi mukavelesi bulunmuştur. Krediyi veren kişi Mehmet Gürhan, kredi alan da Weiss Invest-ment- und Handels GmbH ve OFWG’ dir. Kredi hacmi 25.000,00 Euro’dur. ‘’ERMİŞ’’ dosyasında ayrıca 19.01.2007 tarihli ‘’Satelittenmiete’’ kaydı görülmüştür. Nurgül GÜRHAN, Firdevsi Ermiş’ ten keş olarak 150.000,00 Euro’yu, Yeni Dünya İletişim A.Ş. ne uydu kirası ödemek üzere teslim aldığını tasdik ediyor. ‘’ERMİŞ’ dosyasında bir de, 14.02.2006 tarihli, ‘’Vollmacht’’ kaydı altında Mehmet Gürhan’ ın Firdevsi Ermiş’e, Commerz Bank’taki 5854666 numaralı hesaptan 500.000,00 Euro parayı keş çekebil-mesi üzere vermiş olduğu 15.02.06 tarihli bir Vekalet bulunmaktadır. Deniz Feneri ile ilgili olarak ‘’Dokumente und Einstellungen/Ermiş Firdevsi/eigene Dateien/ERMİŞ/DF Resmi/DF Einnahmeüber-schussrechnung’’ dosyasında, Einnahme/Überschussrechnug’ larla (Yıllık kâr/zarar tablosu) ilgili 2001, 2002 ve 2003 yıllarına ait 3 tablo bulunmuştur. 2001 yılı için 739.331,55 Euro zarar, 2002 yılı için 104.840,72 Euro kâr ve 2003 yılı için de 279.645,40 Euro kâr gös-terilmiştir.
Ermiş tarafından kullanılmış olan Elektronik posta adresi: ermis@kanal7int.com idi. 06.02.07 tarihli, 11 numaralı ve Selim PAPARKER (Türkiye Deniz Feneri) tarafından Ermiş’ e gönderilen E-Mail’ de sözkonusu, kurban bayramı kesimleri dolayısıyla teşekkürdür. Ermiş’ e, ingilizce olarak ve Deniz Feneri’ nin antetli kağıdına yazılmış örnek bir ‘’Te-şekkür Yazısı’’ hazırlaması ricasında bulunuluyor. HAZIRLANACAK YAZININ MUTLAKA 2006 YILI İÇİN YAZILMASI GEREKTİĞİ VE YAPILAN HARCAMANIN BELİRTİLMESİ GEREKTİĞİNE DİKKAT ÇEKİLİYOR. Verilen harcama meblağını karşlayacak belgelerin (yapılan masrafları belgeleyen belgeler, Faturalar vs. gibi) de yazıya eklenmesi isteniyor. E-Mail, A. KOKDAĞI, International Relations, Deniz Feneri, tarafından imzalanmış.
10.04.2007 tarihli ve 36 numaralı E-Mail mesajı ise info@ denizfeneri.biz Mail adresinden ERMİŞ’ e gönderilmiştir. Ekinde bir Exel tablosu var. Bu tabloda, 17.08.2004 ile 22.02.2007 tarihleri arasında 21 kez para transferini (belgesiz) göstermektedir. EN AZINDAN 6.000.000,00 EURO’ NUN AKTIĞI TÜRKİYE DENİZ FENERİ, DEFA-LARCA ZİKREDİLMEKTE.
g) 60386 Frankfurt am Main, Adam-Opel-Strasse 5 adresinde, 3. katta, 6 numaralı odada, sanık Taşkan’ ın bürosunda bir adet laptop ele geçirilmişti:
Bu laptopun bilgi hafızasında mevzu miktarda bilgilerin bulunduğu tesbit edilmiştir. Daha çok bilet ve gemi biletlerinin satışını ilgilendiren dökümanların yanında, genelde Deniz Feneri e.V. yi ilgilendiren bilgilerin olduğu da görülmüştür. Bunların aralarında, Türkiye’de yardıma muhtaç kişilere verilen yardım listeleri de vardı. Ancak bunların aralarında, Deniz Feneri e.V. nin güya yapılmış yıllık kongrelerinin ve yönetim kurulu toplantılarının tutanakları da vardi ki, bunlar yıllar sonra hazırlanıp, döküman haline getirilmiş. DİKKATİ ÇEKEN ŞEY İSE, KANAL 7’ NİN MUHASEBESİYLE İLGİLİ BİLGİLERİN DE AYNI YERDE BULUNMASIDIR . Food & Marketing GmbH şirketinin Video CD’ leri ve DVD satışları- nı ilgilendiren bilgiler de bulunmuştur. Türkiye’deki ‘’Club Familia’’ otel tesisleri ile ilgili otel rezervasyonları, aylık listeler halinde ve Atlas firması için komisyon hesaplamaları da aynı yerde bulunmuştur.
‘’C/Dokumente und Einstellungen/Mehmet Taşkan/Desktop’’ dos-yasında, 10.03.07 tarihinde kaydı yapılmış ‘’Mehmet Şimşek’’ isimli döküman tesbit edilmiştir. Bu döküman, Taxi Quick GmbH ile Muhammet Emin ŞİMŞEK arasında yapılmış olan bir iş mukave-lesidir. Buna göre Şimşek, 05.03.07 tarihinden itibaren, 2.000,00 Euro brüt aylıkla işe alınmış.
20.09.06 tarihinde kaydı yapılmış ‘’Seyyaraborç’’ adındaki bir dö-küman da, ’’C/Dokumente und Einstellungen/Mehmet Taşkan/ Eigene Dateien/Euro 7 ’’ dosyasında bulunmuş. Bu, elle hazır-lanmış ve Seyyar KUTUN’ a verilen 24.000,00 Euro krediyi gös-termekte. Bu parayla Türkiye’ de bir daire alınacaktı. Kutun daha sonra VakıfBank’ tan ipotek karşılığında para alıp bu borcunu öde-yecekti.
’’C/Dokumente und Einstellungen/Mehmet Taşkan/ Eigene Dateien/Euro 7/kasa’’ dosyasında, Ekim 2006 ile Ocak 207 tarihleri arası için çeşitli kasa muhasebe tabloları görülmekte. PriceWaterhouseCoopers (PWC)’ nin verdiği bilgilere göre bu, gayri resmi bir defter tutmadır ve kısmen sanık Taşkan tarafından yapılmış. Bu konu ile ilgili soruşturmalar, henüz tamamlanmış değildir.
Taxi Quick GmbH ile Rapidway, ki herikisinin de resmi temsilcisi Mehmet Taşkan’dır, arasında 5 araba ile ilgili kira ve servis mukaveleleri, ’’C/Dokumente und Einstellungen/Mehmet Taşkan/ Eigene Dateien/Rapidway’’ dosyasında görülmüştür. Her araba için ayda servis ücreti olarak 1.190,00 Euro öngörülmüş.
‘’C/USB_toshibadab/D/Atlas/Denizfeneri’’ dosyasında da, 18.05.05 _ tarihli ‘’Lapost Überweisungsauftrag’’ dökümanı bullunmuştur. Mehmet Gürhan burada, Strassburg’taki La Poste’ ye, bayan Hörtör’ e yazı yöneltmiştir. Gürhan yazısında, 354912 numaralı hesaptan 400.000,00 Euro parayı Frankfurt a Main’daki 5854666 numaralı hesap numarasına havale edilmesini rica ediyor ve Der-neğin bütün projelerinin Commerzbank AG deki hesap üzerinden finanse edildiğini bildirmektedir. Aynı dosyada 18.08.05 tarihli bir ‘’Para Teslim Ücreti’’ adı altında bir döküman vardır. Bu dökümanda Gökhan Gürbüz, Mehmet Gür-han’dan 100.000,00 Euro parayı keş olarak teslim aldığını tasdik etmektedir.
‘‘C/USB_toshibadan/D/Neuer Ordner/Mehmet ‘’ dosyasında 01. 04. 5 tarihli ‘’Mercedes 220cdi’’ adı altında bir döküman var. Bu döküman Mehmet TAŞKAN ile Firdevsi ERMİŞ arasında yapılmış ve 220 cdi Mercedes marka ve modelli, F-TV 27 trafik plakalı ara-ba için 20.000,00 Euro’ luk bir borç/kredi mukavelesidir.
‘‘C/USB_toshibadan/Yeni Kasa/Kanal 7 Kasa‘’ dosyasında da daha ve Mehmet Taşkan’ ın gayri resmi muhasebesini/Defter tutmasını ilgilendiren tablolar vardır. Bu Dökümanlar, Eylül 2005 ile Mayıs 2006 tarihleri arasında kalan zaman dilimi için yapılmıştır.
AYTAÇ firmasından alınacak gıda maddeleri satın alımını ilgilendiren bir sözleşme ‘’D/USB_ Toshibadan/Denizfeneri’’ dosyasında mevcut. Döküman 12.09.06 da hazırlanmış, ancak bu sözleşme sanki çok daha evvelden yapılmış gibi, geriye doğru 01.02. 2001 tarihi atılmış. Sözleşme, Deniz Feneri e.V. tarafından satın alınacak gıda maddelerinin halledilmesi işini öngörmekte.
‘‘C/USB_toshibadan/Denizfeneri_Protokol’’ dosyasında da, 2001 ile 2003 yılları arası Deniz Feneri e.V. nin yıllık kongrelerine dave-tiyeler, kongrelerin protokolları ve Deniz Feneri e.V. nin faaliyetlerini belirten tutanaklar var. Bu dökümanların hepsi, Şubat 2006 da ve Nisan 2006 da, sonradan (nachträglich) hazırlanmıştır. Datei enformasyonda da (Dateiinfo) hazırlayan kişi olarak ‘’Laptop’’ geçiyor. Kullanıcı şifresi (Benutzerkennung) muhtemelen Taşkan tara-fından, kendisinin kullandığı Samsung marka ( 27 muhafaza numaralı) laptop’unda kullanılmıştır. Bazı dökümanların iki kez hazırlanmış olduğu dikkati çekmekte, önce Deniz Feneri e.V. nin aktüel adresi verilmiş, fakat farkına varınca da hemen değiştirilmiş.
‘‘C/USB_toshibadan/Denizfeneri_Protokoll/Protokoll/Doğru Adres’’ dosyasında 21 adet ve 2006 yılında hazırlanmış tutanak mevcut. Bu tutanaklarda Deniz Fener e.V. nin, çeşitli derneklerle/firmalarla, (Atlas Pazarlama, AY Taşımacılık, Aytaç, Bücürük Textil, Deniz Feneri Türkiye, Gençliğe Yardım Fonu, Okutan Örme, Renklam Media, Seren Textil, Tema, Wonder, Anadolu Textil, ICED, Krye-sia E Bashkesise İslame Te kosoves, Shoqata V.H.K. Istanbul ve TIDEF) işbirliği ile ilgili kararları var. Protokollar genelde 2001 ile 2005 yılları arası içindir ve tarihleri de geriye doğru atılmıştır.
‘‘C/USB_toshibadan/Denizfeneri_Protokoll/Protokoll/Eski’’ dosya-sında Barter Active ile işbirliği hususunda bir protokol vardır.
Bilhassa 11.05.06 tarihli ‘Protokol_Deniz Feneri Uğur Arslan’ adlı döküman dikkate şayandır. Mehmet Gürhan 15.09.2001 tarihinde Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Istanbul, Uğur Arslan’ a yazıyor ve Derneğin Türkiye’deki yardıma muhtaç insan-lara yaptığı yardımdan dolayı kutluyor. DENİZ FENERİ E.V. NİN YARDIMA MUHTAÇ KİŞİLERİ BURADAN TESBİT ETMESİNİN ZOR OLDUĞUNU ONUN İÇİN DE DENİZ FENERİ E.V. NİN, ISTANBUL DENİZ FENERİ HESAP NUMARASINA 100.000,00 EURO PARA HAVALE ETMEK ÜZERE KARAR ALDIĞINI BİLDİRMEKTE. Gürhan aynı zamanda, bu meblağın ‘’nerelere harcandığını bildiren belgelerin’’ de verilmesini rica ediyor. Bu belgelerin Deniz Feneri e.V. nin adresine gönderilmesini istiyor.
‘‘C/USB_toshibadan/Eigene Dateien’’ dosyasında bir de, 2006 yılına ait 3 adet kredi/borç mukavelesi vardır. Euro 7 GmbH’ nın Mehmet Gürhan’a vermiş olduğu 20.000,00 Euro’ lık kredi muka-velesi 30.03.06 tarihlidir. Bu mukavelenin hazırlandığı tarih ise, 07.07.06 (son olarak ‘’Serpil’’ tarafından bilgisayar hafızasına geçirilmiştir).
Gene 07.07.06 tarihinde bir Kredi mukavelesi, Mehmet Gürhan ile Taxi Quick GmbH arasında yapılmış. Krediyi veren Mehmet Gür-han. Mukavele 09.03.06 tarihlidir. Kredi faizi % 3,5 tan ve 36 ay vadeli.
Bir başka kredi mukavelesi de İzzet Kurum ile Taxi Quick arasında ve 07.07.06 tarihlidir. Kredi hacmi 30.000,00 Euro’dur. Krediyi ve- ren de İzzet Kurum’dur.
‘’D/USB_Toshibadan/USB_toshibadan’’ dosyasında, ‘’Kanal 7 Antetli_Gürhan’’ adlı dökümanda, KANAL 7 ADINA ZEKERİYA KARAMAN’ IN, MEHMET GÜRHAN’ IN ALDIĞI MAAŞININ YANINDA AVRUPA TEMSİLCİLİĞİNİ YAPTIĞI KANAL 7’ DEN, AYDA 9.000,00 EURO DANIŞMANLIK ÜCRETİ ALACAK DİYE ONAYLAMIŞ olduğu 06.03.06 tarihli belge var.
h) 30.08.2007 tarihinde hakkında ayrıca soruşturma yapılan Şahin KÜSMÜŞ’ ün yakalanmasında ‘’Ultron’’ bir USB-Stick ele geçirilmişti.
‘’C’’ dosyasında önce 22.06.07 tarihli bir ‘’Hesap’’ dökümanı bulunmuştu. Bu dökümanda, Atlas, Deniz Feneri, Taxi Quick ve özel kişiler gibi firmaların çalışanlarının ücret, sağlık sigortalarına giden masrafları ve maaşlarını (net ödenen meblağlar ve ‘’XX’ sütunun-da da muhtemelen kaçak ve ek olarak aylıklarına ödenen meblağ-lar) gösteren listeler görülmüş. Bu listeler, Emekli Sandığından bay Kaiser’e, bilgi edinilmesi ve değerlendirilmesi üzere verildi.
Ayrıca Euro 7, Weiss ve Atlas firmaları kâr/Gelir planlarını ihtiva eden 24.07.07 tarihinde hazırlanmış bir döküman bulunmuştur. Mayıs 2007 ile Temmuz 2007 tarihleri arasındaki zaman dilimi ücret ve maaş ödemeleri ile ilgili olarak, 07.07.07 tarihli ve Lucıa Scheller tarafından hazırlanan ‘’Kasse EU’’ , 05.06.07 tarihli ve Ekin tarafından hazırlanan ‘’Offene Gehälter’’ ile ‘’2rapor3ücret’’ adlarını taşıyan dökümanlar bulunmuştur.
‘’S/1 Muhasebe/Raporlar/Muhammed’’ dosyasında, 21.06.07 tarihli ‘’Faturalar_Ocak.Haziran_2007’’ adlı döküman var. Bu döküman-da, 2007 Şubat ile 2007 Haziran arasındaki zaman dilimi için Euro 7 tarafından düzenlenmiş bir sürü faturanın listesi mevcut. Faturaların net toplamı 753.991,43 Euro’ dur. Bunların arasında, Türki-ye’ deki ‘’D&D Medyaforum’’ firmasına kesilmiş, ancak vergisi ayrıca belirtilmemiş bir fatura var. Bununla dailgili soruşturmalar henüz tamamlanmamıştır.
‘’silinmiş’’ kayıtlarda da önemli bilgiler ihtiva eden kayıtlar bulunmuştur. ‘’C/1 Geschäftlich/1 Banken/1 VakifBank/Umsatzanzeige” dosyasında, “2007.05.31_2007.05.07_Umsätze“ vs. adında 3 adet PDF Datei bulunmuş. Bu Dateilar, VakıfBank’taki 3263 hesap numarasıyla ilgili, Onlinebanking yoluyla hesap dekontlarının sorulmalarıdır. Dekontların üzerindeki hesaba girme şifrelerinden Zekeriya Karaman’ın 20.06.07 ve 21.06.07 tarihlerinde hesap dekontlarını Onlinebanking yoluyla çağırdığı tesbit edilmiştir. Ya da bir başkası, ancak kendisine ait şifreleri kullanarak da bankadaki hesaba elektronik girmiş olabileceği de olası.
’’LASER420070425160616’’ dökümanında, ‘’C/1 Geschäftlich/1 Banken/Mindmatics’’ dosyasında, 80807 Münih, Marce-Breue-Str. 18 adresindeki MindMatics firmasının 39 sayfalık faturaları vardır. Bu faturalar, Telefon işletme ücretleri ve komisyonlarla ilgili.
‘C/1 Muhasebe/1 Kopi MS/_EHTAP’’ dosyasında reklam masraf-arı ve reklamlardan olan gelirleri bildiren listeler var.
Aynı dosyada iki adet davetiye yazıları da bulunmuştur. Birinci Döküman ‘’InterContinental Frankfurt (2)’’ ve 04.10.06 tarihli, hazır-layan Gürbüz; Zekeriya Karaman ve Mustafa Çelik için 06.10.06 ile 08.10.06 tarihleri arası için 2 adet tek kişilik oda rezervasyonu. İkinci dökümanda da, 22.11.06 tarihinde hakkında ayrıca soruşturma yapılan Zahid Akman için tek kişilik oda rezervasyonu yapıl-makta.
‘’C/WPA Verschlüsselung/Umsatzsteuer/Antrag nach Lettland’ dosyasında, 27.07.07 tarihli ‘’Vollmacht_Una’’ adındaki döküman tesbit edilmiştir. Bu döküman, elle yazılmış ve 29.11.1976/Cesis doğumlu, LV-4100 Cesis, Lencu 44-10 adresinde mukim bayan Una MEZAKA’ ya, Şahin KÜSMÜŞ’ ün vermiş olduğu ve 2007 başlarında Riga’ da geminin satın alınmasından dolayı geri verilecek katma değer vergisinin hertürlü işlemlerinde, Euro 7’ yi temsil edebileceğine dair vekâletnamedir. Katma değer vergisinin geri verilmesi için verilecek başvuru resmi dökümanı, ‘’C/WPA Verschlüsselung/Umsatzsteuer/Neuer Ord-ner’’ dosyasında bulunmuştur.
18.06.2007 tarihli ve 0015 (1776) numaralı mesaj, Şahin Küsmüş’ ten, Zekeriya Karaman’ adır. Küsmüş mesajında, Karaman’a, ortakların imzaya hazır kararlarını ve ‘’Aduna M&S GmbH’’ şirketinin kurulması için vekaletler göndermekte.
0017 (1789) numaralı ve 21.06.2007 tarihli mesajında ise Küs-müş, Karaman’a, yeni kurulacak GmbH için 3 alternatif isim önermekte.
24.07.2007 tarihinde avukat Kaymakçı, Küsmüş’ e yazıyor ve Mehmet Gürhan’la yapmış olduğu, Bülent Över’ in borç, maaş ve izin paralarını ilgilendiren görüşmesinden bilgiler veriyor.
25.08.2007 tarihinde Küsmüş, Zekeriya Karaman’a gönderdiği bir E-Mail ekinde, Frankfurt am Main Sulh Ceza mahkemesinin (Amtsgericht) aynî ihtiyati haciz kararını göndermiştir.
11. ELE GEÇİRİLEN DİĞER EŞYALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
a) GENEL OLARAK
Arama esnasında ele geçirilen eşyaların arasında dikkati çeken şeylerden birisi, blanko (boş) olan ‘’Alındı Belgelerinin’ Empfangs-bescheinigung) bulunduğu hiçbir kartonun bulunamamış olması ve Dernek başkanı Taşkan’ ın da alınan ifadelerinde, bu ‘’Alındı Belgeleri’’ nin (Empfangsbescheinigung) nerede bastırıldıklarını ve nerede muhafaza edildiklerini söyleyememiş olmasıdır. Bilgisayarların incelenmesinde de böylesi bir yazıya (döküman örneğine) rastlanmamıştır. Bunların herhangi bir matbaada bastırıldıklarını belgeleyen ne kayıt, ne de herhangi bir matbaa faturası görülebilmiştir. Taşkan, sanık olarak alınan ilk ifadesinde bununla ilgili şu açıkla-malarda bulunmuştur :
‘’Bu klasördeki Alındı belgeleri (Empfangsbescheinigung), Türkiye’ de paralar yardıma muhtaçlara dağıtıldıktan sonra oradaki derneğe gönderilen belgelerdir. Bu belgelere, mahalle veya köy muhtarlığından alınan ve kişilerin yardıma muhtaç olduklarını bildiren yazılar, ikamet belgesi ve nüfus cüzdanlarının (hepsinde değil) birer kopyası eklenmiştir. Alındıbelgesinin (Empfangsbescheinigung) üzerinde yardıma muhtaç olan kişiye teslim edilen meblağ yazılıdır, parayı alan yardıma muhtaç kişi de, parayı aldığına dair imzalamış veya parmak iziyle onaylamıştır. Bu Alındı belgelerinin (Empfangsbescheinigung) neticede nerede bastırıldıklarını bilmiyorum ama, nakliye masraflarının oluşmaması için Türkiye’ de yaptırıldıklarını sanıyorum’’.

b) HİSSE SENETLERİ
Deniz Feneri/Euro 7’ ye ait eşyaların gözden geçirilip değerlendirilmesi sırasında, YENİ DÜNYA İLETİŞİM A.Ş.’NİN HİSSE SENETLERİYLE TİCARETİN YAPILDIĞINA dair yazılar da bulunmuştur. 90’ lı yıllarda birsürü para yatırımcısı Yeni Dünya firmasından hisse senedi satın almıştır. Ekim 2005 ile Nisan 2007 tarihleri arasında Euro7, 61.340,00 Euro’ luk hisse senetlerini geri satın almış. Sanık Ermiş, (Delil dosyası 15) ifadelerinde: ‘Ben, alınan ilk ifademde Yeni Dünya İletişim A.Ş. daha doğrusu Türkiye Kanal 7 hisse senetleriyle ilgili açıklamalarda bulunmuştum. Bu hisse senetleri zamanında genelde Milli Görüş ve diğer cemaat üyerlerine satılıyordu. Zamanında YİMPAŞ’ ın hisse se-netlerinde olduğu gibi. Bu hisse senetleri, Almanya’da ve diğer ulkelerde yaşayan Türklere, ‘ kâr ve zararda ortaklık’ payı senet-leri olarak satılıyordu. Fransa’da gelen bazı sorulardan biliyorum, orada da satılmıştı. Bu hisse senetleri satışları olduğu zaman ben, henüz organizasyonda değildim. Hisse senetleri sahiplerine hiçbir zaman kâr payı dağıtılmadı. 2005 yılına kadar bu hisse senetleriyle ilgili birşey yapılmadı ve hisse senetleri geri satın alınmadı. İlk kez 2005 yılında bu hisse senetleri, nominal değerleri (kâr payı olmaksızın) üzerinden geri satın alınmaya başlandı. Zamanla Kamuoyunda (basın yayın organlarında) kanal 7’ yi rahatsız eden haberler çıkmıştı. Kamuoyunda örneğin, Kanal 7’ nin, daha doğrusu Yeni Dünya’ nın kısmen YİMPAŞ’ a ait olduğu söylentileri artmaya başlamıştı. Sanıyorum, hisse senetlerinin geri satın alınmaya başlanmasının nedeni de, bu olsa gerek. Bunu ben Mehmet Gürhan’ da öğrendim ama, eminim ki karar, Türkiye’dekilerle birlikte alınmıştır. Zamanında Kombassan ve Yimpaş’a para yatırarak hisse senetleri alan insanlar, genelde Dünya İletişim A.Ş.‘nin de hisse senetlerini almışlardı ve bu sefer baskı yapmaya ve paralarının nereye gittiğini öğrenmeye, hisse senetlerinin ne olduğunu öğrenmek istemeye başlamışlardı. Bu insanları sakinleştirmek, öfkelendirmemek üzere de, hisse senetleri geri satınalma kararı alınmıştı.’
Hisse senetleri geri satın alındığı zaman, PEKİ BUNLARIN PARASI NEREDEN ÖDENİYORDU SORUSUNA ERMİŞ, HİSSE SENETLERİNİN GERİ ALINMASI İÇİN HARCANAN PARANIN, KENDİSİNİN VE MEHMET TAŞKAN’ IN KEŞ-NAKİT KASASINDAN ÇIKTIĞINI, bu paraların da o keş kasalara hem bağış paralarından, hem Taxi Quick’ in gelirinden ve hem de TVT’nin reklam gelirlerinden geldiğini, onun anlaşılmasının biraz zor olduğunu anlatmış; paraların tamamen karıştırıldığını belirtmiştir.
c) ANADOLU TEKSTİL TURİZM İNŞAAT SANAYİ, İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Kısaca Anadolu Tekstil)
Elegeçirilen eşyaların gözden geçirilip değerlendirilmesinin yapılması sırasında, Anadolu Tekstil firmasının çok sayıda konşimento ve faturalarına rastlanmıştır. Bunlar, Deniz Feneri’ ne verilen Tekstillerle ilgiliymiş. İşbu iddianamede sözü geçen suçların işlenmiş olduğu zaman dilimi için geçerli olan faturaların toplam meblağı 1,23 Milyon Euro tutmaktadır. Belgelerin değerlendirilmesi neticesinde BU FATURALARIN GERÇEK OLUP OLMADIKLARI VEYA NAYLON FATURA OLUP OLMADIKLARI HUSUSUNDA CİDDİ ŞÜPHELER uyanmıştır. Faturalardan, teslim edilen malların yardım amacıyla satın alındıkları olduklarına dair herhangi bir emare mevcut olmadığı gibi, bu tekstillerin nereye, kime teslim edilmiş oldukları da belli değildir. BÜTÜN FATURALARIN ÜZERİNDEKİ VE TESLİM YERİ OLARAK VERİLEN ADRES, DEPOSU OLMAYAN FRANKFURT AM MAİN DENİZ FENERİ’ NİN ADRESİDİR. MALLARIN TESLİM ALINDIĞINA DAİR DE HERHANGİ BİR TASDİK YOKTUR. Firmasının 30.09. 2006 tarihindeki tasfiyesinden (Likidasyonundan) sonra da Deniz Feneri’ ne faturalar kesmiş ve bunların karşılığı da besbelli öden-miştir. Konşimetolar ve Faturalar şahıslar tarafından TÜRKİYE’DEN GETİRİLİYOR VE TESLİM EDİLECEKLERİ YER OLARAK DA, KANAL 7’ NİN YERİ GÖSTERİLMİŞTİR. Faturalardan birinin, Anadolu Tekstil’de değil de, Kanal 7’ de çalışan ve hakkında ayrıca soruşturma yapılan Harun KAPI-YOLDAŞ tarafından düzenlenmiş olduğuna dair emareler vardır. (HLKA-Hessen Eyaleti Emniyet Genel Müdürlüğü).
Sanık ERMİŞ ifadelerinde, Gıda maddelerinin ve Tekstillerin (Eşya yardımı) siparişinin alman Deniz Feneri tarafından değil, Türkiye’ den yapıldığını, ancak faturaların Alman Deniz Feneri’ ne kesildiğini ve Alman Deniz Feneri tarafından ödendiğini, faturalarda gösterilmiş olan mallarin tümünün satın alınıp alınmadığını, bütün bu malların getirilip teslim edilip edilmediğini ve tümünün dağıtılıp dağıtılmadını bilmediğini, kendisinin bildiği kadarıyla, alman Deniz Feneri’nden Türkiye’ ye birilerinin siparişi yapılan malları teslim almak veya yardım olarak dağıtmak amacıyla gitmediğini, belirtmiştir. Ermiş’ in ifadelerine göre, Anadolu Tekstil’ e giden paralar, gayri resmi muhasebeye yardım olarak geçmiş. Bunun da nedeni (AYTAÇ’ ınki gibi). Faturalar, hakkında ayrıca soruşturma yapılan KAPIYOLDAŞ tarafından Türkiye’ deki Kanal 7 den şahsen alınıp getirilmiş, sadece zaruri durumlarda faturalar faxla geliyormuştu.
12. DİĞER KRİMİNALTEKNİK ARAŞTIRMALAR
a) HLKA (Hessen Eyaleti Emniyet genel Müdürlüğü) ‘ya 03.05. 2007 tarihli talimat yazısıyla birlikte, on adet Alındı belgesi (Empfangsbescheinigung verildi. Bu Alındı belgeleri üzerinde isimleri yazılı olan ve yardım almış şahıslar tamamen ayrı kişiler olmasına rağmen, alındı belgelerinin üzerindeki imzalar birbirine çok benze-mektedir. Konu ile yapılan analiz neticesi verilen bilirkişi raporuna göre, bütün alındı belgelerinin üzerindeki imzalar, çok büyük bir ihtimalle, aynı kişi tarafından atılmış. Gene daha sonra tesbit edilen gerçeye göre, gene çok büyük bir ihtimalle imzalar, belge-lere iliştirilen ve ‘’yardıma muhtaçtır’’ BELGELERİNİ DE İMZALAYAN MUHTAR TARAFINDAN İMZALANMIŞ.
b) 09.11.2007 tarihli talimat yazısıyla HLKA’ ya, 26 sayfa Derneğin yazışmalarından belgeler gönderilmiş (Dernek Kurultay protokolları, Projeler vs.) ve analizinin yapılıp bilirkişi raporu hazırlanması istenmiştir. Bunlarla ilgili olarak sanık Taşkan, 2. ve 5. ifadelerinde değinmiş ve kendisinin bunları Gürhan’ ın talimatı (2001 – 2003 yılları için) üzerine aynı anda yaptığını ve Gürhan’ ın da bunları aynı anda (2006’ da) imzaladığını, bunların da derneğin faaliyeti olarak maliye dairesine ibraz edildiğini belirtmiştir. Gürhan’ ın imzasının baskı izleri (Druckspuren), tarihler değişik olmasına rağ-man, bir alttaki evrakların da üzerinde tesbit edilebilmiştir. Bilirkişi raporunda, ‘’ AYRI AYRI TARİHLER TAŞIYAN EVRAKLAR İMZALANDIKLARI ZAMAN ÜST ÜSTE KONULMUŞ VAZİYETTE İDİLER VE AYNI ANDA İMZALANMIŞLARDIR. BU GERÇEK, TARİHLERİN DOĞRU OLMADIĞINI GÖSTERMEKTEDİR’’. denilmektedir. Böylece Taşkan’ ın ifadeleri onaylanmış olmaktadır.
12. MALİYE TAKİBAT BÜROSUNUN ARAŞTIRMALARI
Frankfurt am Main Maliye Takibat bürosundan maliye müfettişi Carsten Kauck mahiyetinde görevliler, baştan itibaren soruşturmalara katılmışlardı. 28.01.2008 TARİHLİ RAPORDAN ANLAŞILACAĞI ÜZERE, DENİZ FENERİ E.V., VERGİ YASALARININ GEREKTİRDİĞİ ŞEKİLDE VE DERNEK TÜZÜĞÜNÜN ŞARTLARI DAHİLİNDE, YARDIM ETMEK ÜZERE KENDİSİNE VERİLEN /GÖNDERİLEN PARALARI GEREKTİĞİ ŞEKİLDE HARCAMAMIŞ, MUHASEBE İÇİN KAİDELER GÖZARDI EDİLMİŞ, DEFTERLERİ GEREKTİĞİ ŞEKİLDE TUTULMAMIŞTIR. Dolayısıyle Deniz Feneri e.V.’ ye tanınan kamuoyu menfaatine çalışma yetkisinin (Gemeinnützigkeit) geri alınması/iptal edilmesi önerilmiştir. Bu işler için yetkili III. Maliye Dairesi, Maliye Takibat Bürosunun bu önerisini kabul etmiş ve 2003 yılı için, Deniz Feneri’ nin kamuoyu menfaati için yetkisini, 17 Temmuz 2007 tarihli bildirim yazısıyla iptal etmiştir. Ele geçirilen evrakların gözden geçirilip değerlendirilmeleri sırasında, Adam-Opel-Strasse 5, Frankfurt’ taki Taxi Quick GmbH şirketinin de bir gayri resmi muhasebesine rastlanmıştır. Taxi Quick GmbH şirketi, diğer bazı şirketler gibi, personelin birbi-rine karışmış olması yüzünden Deniz Feneri e.V.’ nin soruşturmaları alanına alınmaya maruz kalmıştır. Taxi Quick GmbH şirketinin gayri resmi muhasebesinin, resmi muhasebesiyle karşılaştırılması sonucunda, şirketin gelirinin yarısı kadar ancak deklare edildiği tesbit edilmiştir. Bu, Firdevsi Ermiş’ in ifadelerinden de anlaşılmaktadır.
Edinilen bu bilgilere istinaden sanık ERMİŞ ve GÜRHAN ve TAŞKAN aleyhine, 2006 yılı I, II, II ve IV. üç aylık (Quartal) müddetler için verilen yanlış veya tam olmayan katma katma değer vergisi beyanları dolayısıyla, katma değer vergisi kaçakçılığı yüzünden koğuşturma davası dava açılmıştır. Açılan bu koğuşturma davası, gene Frankfurt am Main savcılığı tarafından yürütülmektedir. Yakında iddianame hazırlanacak ve işbu dava ile birleştirilmesi talep edilecektir.
14. ÖDENMEYEN PRİMLER (Ceza Yasası Madde 266a)
Soruşturmaların başlarında bile, Derneğin (diğer ilgili şirketler de dahil) çalışanlarının maaşlarının bir kısmını, ödediği paraya düşen sosyal primleri karşılamamak için ‘’kaçak’’ ödemiş olduğu anlaşılmıştır. Sanık Ermiş’ in ifadelerine göre ‘’kaçak’’ ödemeler ayda 200 ila 1.500,00 Euro arasında değişiyordu. Kriminal Polis Başkomiseri Geiss tarafından, Deniz Feneri e.V. nin yöneticileri aleyhine açılan soruşturma davasında zanlı olarak adı geçmeyen, Deniz Feneri’ nin çalışanı olup da bu ‘’kaçak ödeme’’ yle para alan herkezin aleyhine, soruşturma davası açmıştır. Hakkında ayrıca soruşturma yapılan KÜSMÜŞ’ ün bagajında, çalışanlardan kimin ve ne kadar kaçak para aldığını gösteren bir liste bulunmuştu. Ayrıca sanık Ermiş ve Taşkan ifadelerinde konu ile ilgili açıklamalarda bulunmuşlardır. Genel olarak şu bilgiler edinilebilmiştir :
İsim+Dava dosya Nr.sı+ İşi+Taşkan’ ın ifadesi+Ermiş’ in ifadesi+Küsmüş’ün maaş Listesi+Muhf. nr.sı UA-28-0- Bagaj -10

CİHAN AKTAŞ St/1474120/07 Atlas GmbH çalışanı 400,-- net +300 Kaçak para. 7.ifade, sayfa 5 400,-- net + 400,-- kaçak. 17. ifade 400,-- resmi+600,-- kaçak
Neşet ALTINGEYİK St/1446186/07 Kameraman 850,-- net +1000,-- kaçak para. 6. ifade, sayf. 8 Veri yok 491,88 resmi +1258,12 kaçak
Mehmet ALTUNYALDIZ St/1445868/07 Haberler 1400,-- net +300,-- kaçak para. 6.ifade, s.7 1400,-- net+250,-- kaçak para, 17. ifade 1.260,-- resmi +440,-- kaçak
Cem BAKIRTEPE St/1470794/07 Film yapımcsı 1500 net.Kaçak para. 7. ifade 1500 net Kaçak para, 17.ifade Kayıt yok Sayfa 4
Bayram BAL St/1502145/07 Atlas GmbH ve Deniz Feneri çalışanı 110,-- net +200,-- kaçak para. 7.ifade, s.7 500,-- net + 800,-- Kaçak para kayıt yok
Muhsin BAY ST/1471369/07 TVT Program direktörü 2.500,-- net Kaçak para hissesi belli değil 1750,-- net 750,-- kaçak Kaçak para 17. ifade 1771,95 resmi + 728,05 kaçak para
Bedrettin Bülent BİLGİN St/1239433/07 2005 te itibaren Deniz Feneri muhasebesinde, bağış belgeleri hazırlama 1450,-- net + 800,-- kaçak para 7.ifade, s. 6 1200,-- net + 1000,-- kaçak para. 17. ifade Kayıt yok
Songül ÇİFTÇİ; Henüs Nr.sı yok 2005 ortasından itibaren spiker Euro 7 – kaydı yapılmamış- 900 net Kaçak para 900,-- net Kaçak para Kaydı yok
Ahmet CORŞAR St/1462356/07 2006 ortalarından itibaren Euro 7’ de rejisör 1500,-- net Kaçak para 1500,-- net Kaçak para Kaydı yok
Orhan DURMAZ St/ZUA/1192981/07 Bina bekçisi, güvenlikten sorumlu 400,-- net + 1600,-- kaçak para. 5. ifade, s. 5 400,-- net + 1600,-- kaçak para. 17. ifade. 40,- resmi 1600,-- kaçak para
Özgür ELİTOK Nr.sı yok Prodüktör 1500,-- net +kaçak para 7. ifade, s.4 1500,-- net Kaçak para 17. ifade Kaydı yok Erhan EREN ST/1462589/07 Euro 7’de rejisör 1000,-- net+800,-- kaçak para, 7.ifade, s.4 Veri yok Kaydı yok
Firdevsi ERMİŞ St/ 118696/06 Muhasebeci, gayri resmi muhasebe, 2001 den bu yana 1900,-- 2300,-- Br.+ 500 – 1900,- net. kaçak para ile ilgili 8.ifade. ek Kaydı yok
Gökhan GÜRBÜZ St/118696/06 Pazarlama müdürü 2300 brüt + kaçak parayla birlikte 3000 Euro nett. 6. ifade, s.6 1700 Euro net+1300,-- Euro kaçak para, 17.ifade 1451,94 resmi 1548,06 kaçak para
Kürşad Ali KARACA St/ 118696/06 2006 dan bu yana Deniz Feneri çalışanı. Bağış belgeleri hazırlama 1500,-- net. Kaçak para yok. 7. ifade s.6 1045 Euro net. Kaçak para yok Kaydı yok
Ersin KASIM St/1474181/2007 Ahçı 1400, -- Euro Kaçak para 7.ifade, s. 5 Veri yok Kaydı yok
Altan KAYAOĞLU St/1474577/2007 Nisan 2007 den itibaren Atlas GmbH’ da 1100,-- net + 300,-- kaçak para 7.ifade s. 6 Veri yok Kaydı yok
Eylem KEHRİBAR St/ 1421061/2007 2006 dan itibaren Euro 7’ de 1650,-- net kaçak parayla birlikte 1200,-- net + 600,- kaçak para , 17.ifade 892,92 resmi, 707,08 kaçak para 6. ifade, S. 6
Murat KÜRÜM St/145064/07 Teknik/Ton 1200,-- net+800 ,-- kaçak para, 6.ifade s.9 1200 net+800 kaçak para 17.ifade 1216,68 resm, 783,32 kaçak para
Faruk KUMRU 1450117/2007 Teknik/Işık 2000,-- net, içinde 800 – 1000, -- kadar kaçak para Veri yok 1030,90 resmi 969,10 kaçak para
Seyyar KUTUN St/1231650/07 Teknik dirktör,Kameraman+Rejisör 2300,- net, ne kadar kaçak para aldığı meçhul. 6.ifade,s.7 1500,-- net + 800,- kaçak para, 17. ifade 1500 resmi + 1400,-- kaçak para
Bülent ÖVER St/1431410/07 Haber redaksiyon şefi, Spiker. Euro 7’ de 3000,-- net . ne kadarı kaçak para meçhul.6.ifade,s.7 1600,-- +1400,-- kaçak para, 17.ifade 1600 resmi + 1400 kaçak para
Selçuk ÖZDOĞAN St/1531955/07 Kameraman 2000,-- net, ne kadarı kaçak para belli değil, 6.ifade s. 8 1200,-- net, + 80,-- kaçak para, 17.ifade 934,31 resmi 1065,69 kaçak para
Nagihan ÖZTÜRK St/1430829/07 Euro 7’ de, pazarlama asistanı 900,-- ile 1000,-- net . Ne kadarı kaçak para, belli değil Veri yok Kaydı yok
Zühtü (Abdullah) SEVER St/ 1411503/07 Gürhan’ ın sekreteri. Proje ve bağışların yurtdışında kullanımı ile yetkili 1200,-- net + 800,-- kaçak para. 7.ifade, s. 6 1200,-- net + 1000,-- kaçak para. 17.ifade 1170 resmi + 830 kaçak para
Ümit SİNCANOĞLU St/189723/07 Lahnstr. ‘deki taxi işletmesi Yönetmeni 800,-- net + 950,-- kaçak para. 5.ifade S.6 450,-- net + 1550,-- kaçak para. 17. ifade Kaydı yok
Serpil STRAKA St/1205452/07 Resmi muhasebe ve ücret muhasebesi, DF ve Taxiler hariç 110,-- net + 900,-- kaçak para. 7.ifade s. 4 1500,-- net +1000,-- kaçak para 1000,-- resmi + 1000 kaçak para
Mehmet TAŞKAN St/118696/06 01.09.04 ten itibaren Atlas Media, son olarak D.F. Başkanı 2300,-- brüt, 700 ile 1000,-- arası net kaçak para. 3. ifae s. 6 --- Kaydı yok
Ceyda VURAL Nr.sı yok Pazarlama asistanı, güya 2005’ te Türkiye Kanal 7’ ye gitmiş Takriben 600,-- net. Ne kadar kaçak para aldığı meçhul --- ---
Ahmet YILMAZER St/1492033/07 Deniz Feneri çalışanı ve Bina bekçisi 1700,-- net , ne kadarı kaçak para meçhul 1500,-- + 250,-- kaçak para Kaydı yok

Alman Emekli Sandığının hesaplamasına göre, 29.01.2008 tarihi itibariyle, sosyal sigortalar kurumunun şu zararı olmuştur: Resmi ve gayri resmi muhasebenin karşılaştırılması neticesinde elde edilen sayılara istinaden ancak böyle bir zarar ziyan hesabı-nın yapılması mümkün olabilmiştir. Karşılaştırmada ise somut rakamlar sadece Gürhan, Ermiş, Taşkan Yılmazer, Bilgin,Ermiş, Karaca ve Sever adındaki şahıslara ait rakamlardan elde edilebil-miştir. Kriminal polis araştırma ve soruşturmalarından ayrıca, şirketlerin daha bazı çalışanlarının ‘’Kaçak/kara Para’’ ile çalıştırılmış olduklarına dair emarelerin olduğu anlaşılmıştır. Bu şahıslar arasında, Deniz Feneri e.V. soruşturma davasında sanık durumunda olmayanlar hakkında, soruşturma davası (yeni) açılmış durumdadır.
15. SERVET VE MALVARLIĞI TAHSİL ETME ÖNLEMLERİ
Frankfurt am Main Sulh Ceza Mahkemesi 23.04.2007 tarihinde Deniz Feneri e.V. aleyhine 1.344.000,00 €, sanık Mehmet Gürhan aleyhine 1.067.000,00 € ve sanık Firdevsi Ermiş aleyhine de 277. 000,00 €’ luk bir aynî haciz kararı vermiştir. 06.06.2007 tarihinde, Frankfurt am Main Savcılığının talebi üzerine, Frankfurt am Main Sulh ceza mahkemesi, Deniz Feneri e.V. hakkındaki aynî hacizi 8.017.000,00 Euro’ya, sanık Mehmet Gürhan aleyhine olan aynî hacizi 3.170.000,00 Euro’ya, Firdevsi Ermiş hakkındaki aynî hacizi 4.346.000,00 Euro’ya ve Mehmet Taşkan hakkındaki ayni hacizi de 500.000,00 Euro’ ya çıkartmıştır.
Kriminal Polis Üstkomiseri Gebhard’ ın tesbitlerine göre, Deniz Feneri e.V. ‘ nin hesaplarından Euro 7 Fernseh- und marketing GmbH ve Weiss Handes- und Investment GmbH şirketlerine aktarılan paralar dolayısıyla, Frankfurt am Main Savcılığı tarafından Euro 7 Fernseh- und Marketing GmbH hakkında 1.999.975,00 Euro ve Weiss Handels- und Investment GmbH hakkında da 1.519,111, Euro’ luk aynî haciz kararı almak üzere yetkili sulh ceza mahkemesine başvurulmuş ve yetkili sulh ceza mahkemesi de bu cihette karar vermiştir. Tesbit edilen ve aktarılmış olan rakamlar, teker teker seçilen ve isbatı mümkün olayların toplamıdır.
Deniz Feneri Derneği e.V., Mehmet Gürhan, Firdevsi Ermiş, Mehmet Taşkan, Euro 6 Fernseh und Marketing GmbH ve Weiss Handels und Investment GmbH hakkında verilen ve yukarıda zikredilen aynî hacizlerden dolayı, aşağıdaki gibi hacizler gerçekleştirildi:
DENİZ FENERİ DERNEĞİ E.V.
Cinsi +Banka/Firma/Obje+ Hesap Nr.sı +Miktar
İş hesabı Bank für Sozialwirtschaft 8620500 520.000,00 €
İş hesabı VakıfBank Frankfurt 3344 188,492,30 €
VakıfBank Vadeli para hesabı Frankfurt 15003344 1.000.000,00 €
Keş Para Büro Gürhan Oda 11/2/7 379.000,00 €
Keş para Büro Durmaz Oda 11/1/12 3.700,00 €
Keş para Büro Durmaz Oda 11/1/12 400,00 €
Keş para Büro Durmaz Oda 11/1/12 180,00 €
İş hesabı VakıfBank Viyana 121.111 229.59266 €
İş hesabı ErsteBank Viyana 28438100200 211,645,89 €
Alacak Fa. MindMatics AG 93.107,62 €
MEHMET GÜRHAN
Cinsi Banka/Firma/Obje Hesap Nr.sı Miktar
Özel hesap VakıfBank Ffm. 2002798 338,39 €
Özel hesap CitiBank 301630712 22.251,22 €
Hissesenetleri Deposu CitiBank 301630712 3.050,58 €
İpotek Hanauer landstr. 453 55.000,00 €
Ortaklık hissesi RapidWay GmbH 50.000,00 €
Ortaklık hissesi Taxi Quick GmbH 90.000,00 €
Ortaklık hissesi Weiss GmbH 375.000,00 €
Ortaklık hissesi Euro 7 GmbH 250.000,00 €
9 adet bono/tahvil beheri 1000,-- 9.000,00 €
FİRDEVSİ ERMİŞ
Cinsi Banka/Firma/Obje Hesap Nr.sı Miktar
Ortaklık Atlas Media GmbH 10.000,00 €
Keş para Büro Ermiş 15.000,00 €
Keş para Büro Ermiş 100, 00 $
Hayat Sigortası. Allianz 1.989,00 €
Hayat Sigortası. Allianz 3.321,00 €
0542/4293981/250 Kaza sigortası. Allianz 1.970,00 €
MEHMET TAŞKAN
Cinsi Banka/Firma/Obje Hesap Nr.sı Miktar
4 Hisse Senedi Sancak Holding Inc. 40,000,00 €
Para sayma makinası. Büro Taşkan Oda 11/3/6
OF 500.000,00 €
İpotek Lachwiesen 43, Rump. Runpenh./4459
‘’Lachwiesen 43, Rumpenheim’’ daki arsa üzerinde zamanında bina yoktu. SANIK MEHMET TAŞKAN ORAYI İKİ KİŞİYLE BİRLİKTE SATIN ALDIKTAN SONRA, 6 DAİRELİK BİR BİNA YAPTIRMIŞTIR. TAPUYA BİNA, HERÜÇÜNÜN ADINA VE HERBİRİNE ÜÇTE BİR ORANINDA GEÇİRİLMİŞTİR. Binanın tümünün değeri daha tesbit edileceğinden, bu obje hakkındaki ihtiyati ipotek hakkında nihai bir şey söyleyebilmek henüz mümkün değildir.
EURO 7 GMBH
Cinsi Banka/Firma/Obje Hesap Nr.sı Miktar
Gemi alımı KDV. Letonya maliyesi 210.021,00 €
İs hesabı VakıfBank Ffm. 3263 23.602,43 €
İş hesabı Postbank Ffm. 15330601 kapanmış. 0,00 €
WEİSS HANDELS UND INVESTMENT GmbH
Cinsi Banka/Firma/Obje Hesap Nr.sı Miktar
İş hesabı VakıfBank Ffm. 3280 1.863,89 €
İpotek Adam-Opel-Str. 5 24 759.555,50 €
İpotek Ferdinand-Porsche Str. 15 10 759.555,50 €
İpotek Grabenstr. 92/Rüsselsheim 1.519,111 €
Ipotek Kreitnergasse 4-6/Viyana 1.300.000,00 €
Objelerin değerlerinin tesbiti için, Kriminal Polis Üstkomiseri Kunicke (K 31 şubeden), objelerin satın alış mukavelelerini incelemiştir. İnceleme sırasında Rüsselsheim’daki ‘’Grabenstrasse 92’’ adresindeki Objenin satın alma mukavelesinde 350.000,00 Euro, ‘’Adam-Opel-Strasse 5, 60386 Frankfurt am Main’’ adresindeki objenin satın alma mukavelesinde 700.000,00 Euro, ‘’Ferdinand-Porsche-Strasse 15,60386 Frankfurt am Main’’ adresindeki obje-nin satın alma mukavelesinde 240.000,00 Euro, Viyana’daki Kreit-nergasse 4-6 adresindeki objenin satın alma mukavelesindeki fiyat da 1.300.000,00 Euro olarak verilmiş olduğu tesbit edilmiştir. Bu arada bu objeler üzerinde kısmen yeni yapılar yapılmış, kısmen de mevcut yapıların tadilatı yapılmış ve böylece de objelerin değeri yükselmiştir.
Tapu ve Kadastro kayıtlarının (Grundbuch) III bölümünde çeşitli bankalara objelerin ipotek edilmiş olmaları ve krediyi veren banka-ların alacaklılar sırasında ilk sırayı almış olmaları yüzünden, obje-lerin alınış değerlerini muhafaza edip etmedikleri, aktüel değerlerinin çıkarılması ve banka evraklarının incelenmesi neticesinde ancak mümkündür. Haciz koyulan keş para, esham ve tahvilatlar, Frankfurt am Main Sulh Ceza mahkemesi veznesine, muhafaza amaçlı, teslim edil-miştir. Arama esnasında – daha evvel de yazılmış olduğu üzere – Mehmet Gürhan’ ın çelik kasasında şu paralar bulunmuştur:
+İki adet azrf, her zarfın içinde 150.000,00 Euro ve beherinde 300 adet 500 €’ luk banknotlar,
+79.000,00 Euro, 158 adet 500 €’luk banknotlar halinde. Bunların toplamı 379.000,00 Euro yapar.
Arama yapılmadan evvel en son keş çekilen para, 19 Nisan 2007 günü, Frankfurt am Main’daki VakıfBank’ taki Euro 7’ nin hesabından çekilmiştir. Keş çekilen para miktarı 300.000,00 Euro’ dur. Çelik Kasada bulunan keş para, bu paradan gelme olabilir. DURUM BÖYLE İSE, BU PARA DENİZ FENERİ E.V. ‘ NİN PARASI DEĞİLDİR, BİLAKİS EURO 7 GMBH ŞİRKETİNİNDİR, ZİRA HESAP BAKİYESİNE BAKILDIĞINDA VAKIFBANK’ IN BİR KREDİSİNDEN VE REKLAM GELİRLERİNDEN GELME OLDUĞU BÜYÜK OLASIDIR.
15. POLİSÇE YAPILAN TAKİBAT
Frankfurt am Main Sulh Ceza Mahkemesinin 19.02.2007, 21.02. 2007 ve 02.03.2007 tarihli kararlarına istinaden, davanın bazı zanlılarının takip edilmesi ve seyahatlarının tesbit edilmesi gerekmişti. Takibat şu neticeleri vermiştir:
Mehmet GÜRHAN Tarih 16.03.07 19.03.07 26.03.07 Takibat saatı 11.50 17.15 10.50 Kalkış noktası Arlanda Frankfurt İstanbul Ülke İsveç Almanya Türkiye Gidilen yer Riga İstanbul Frankfurt Ülke Letonya Türkiye Almanya Döküman 4145175555 4145175555 bilinmiyor Uçuş Numarası SK 2759 TK 1590 TK 1587
Nurgül GÜRHAN Tarih 16.05.2007 Takibat saatı 17.00 Kalkış noktası Frankfurt Ülke Almanya Gidilecek yer Istanbul Ülke Türkiye Döküman Alman nüfus cüzdanı Uçuş Numarası TK 1590
Mustafa ÇELİK Tarih 04.03.2007 Takibat saatı 10.15 Kalkış noktası Viyana Ülke Avusturya Gidilecek yer İstanbul Ülke Türkiye Döküman 746620 Uçuş Numarası TK 1884
Mehmet TAŞKAN Tarih 12.04.2007 Takibat saatı 11.10 Kalkış noktası Istanbul Ülke Türkiye Gidilecek yer Frankfurt Ülke Almanya Döküman Uçuş Numarası TK 1587

(Gazetevatan tarafindan yaptirilan Noter tasdikli tercume’den nakliyedir!)

No comments: