Friday, July 28, 2006

Ilkler!..


Guzel ve hos bir derleme; insanlik tarihindeki "ilkleri" anlatiyor.
OYLESINELAF@

----------------------

Yaradılış


"Allah'ın ilk yarattığı kalem’dir. Yarattı ve "kıyamete kadar olacakları yaz!" buyurdu."


"Allah'ın ilk bina ettiği semadır."


"Yeryüzünde ilk bina edilen ev Kabe'dir."

"Yeryüzüne ilk konulan yer Kabe'nin yeridir. Yeryüzü oradan uzatılmıştır."İbadet


Allah'ın bu ümmete ilk farz kıldığı ibadet namazdır, Allah'a arz olunan amellerin ilki de namazdır.

Rasûlullah'ın ilk kıldığı namaz öğle namazıdır."


Semada ilk ezan okuyan Cibril aleyhisselam’dır."


İslam'da ilk ezan okuyan Bilal'dir."


Hesaplayarak on iki saatlik zaman ölçüsünü ilk koyan Nuh aleyhisselamdır. Gemide iken namaz vakitlerini bilmek için bunu yapmıştır."


Rasûlullah'ın cemaatle ilk kıldığı namaz öğle namazıdır."


Mescid-i Haram'da cemaati ilk defa daire şekline getiren Haccac'dır. Ondan önce düz saflar halinde duruyorlardı."


Mescidde ilk kandil yakan Temim-i Dari'dir. Hazret-i Ömer'in hilafeti zamanında mescidi aydınlatmıştır.


Rasûlullah ilk cuma namazını Benî Salim mescidinde kıldı. (Bugünkü Mescid-i Cum'a'da) Bu, Medine'ye geldikten sonra ilk kıldığı Cumadır.


Minberde ilk hutbe okuyan İbrahim aleyhisselamdır.


Rasûlullah'a ilk minber yapan Temîm-i Dari'dir."


Ölümü ilk temenni eden Yusuf aleyhisselamdır.


İlk oruç tutan Adem aleyhisselamdır. Her aydan üç gün oruç tutardı.


İlk telbiye getirenler meleklerdir. Beytullah'ı ilk tavaf edenler de meleklerdir.


Safa ve Merve arasında ilk sa'yeden Hazret-i Hacer'dir.


Kabe'ye ilk örtü yaptıran Hımyer kıralı Es'ad'dır. (Kur'an'da Tübba' diye zikrolunan).


Kendisine Zemzem ilk çıkarılan İsmail aleyhisselamdır.GünahBenî İsrail arasında ilk fitne kadın mevzuunda çıkmıştır.


İşlenen ilk günah haseddir. İblis, Adem'e secde etmekle emrolundu da hasedinden etmedi.


Günahların başı kibirdir. İblis büyüklenip Adem'e secde etmedi.


Allah'a asî olunan ilk günahlar kibir, hased ve hırstır."


Allah'a ilk isyan eden İblis'dir."Savaş


Allah yolunda ilk savaşan İbrahim aleyhisselamdır. Lut aleyhisselam Rumlar tarafından esir alındığı zaman gidip onu kurtarmıştır.


Orduyu sağ kanat, sol kanat ve merkez olarak ilk tanzim eden İbrahim aleyhisselamdır. Lut'u esir alanlarla savaşa giderken bunu yapmıştır."


Sancağı ilk yaptıran İbrahim Aleyhisselamdır. Lut aleyhisselam'a karşı baskın yapanların üzerine yürüdüğünde sancak tutmuştur.


Kalkanı ilk yapan Davud aleyhisselamdır.


İlk ata binen İsmail aleyhisselamdır."Medeniyet


İlk elbise diken İdris aleyhisselamdır. Ondan önce derilerle örtünüyorlardı.


Sabunu ilk yaptıran Süleyman aleyhisselamdır."


İlk sarık saran Zülkarneyn'dir.


İlk tac giyen Nemrud'dur."


İlk misafir ağırlayan İbrahim aleyhisselamdır


İlk muaneka yapan (kucaklayan) İbrahim aleyhisselamdır


İlk musafaha yapan Zülkarneyn'dir.


Hükümdarlardan kendisine ilk musiki icra olunan Nemrud'dur.


Raks ve benzeri şeyleri ilk çıkaranlar Samirî'nin arkadaşlarıdır. Buzağıya tapmaya başladıklarında bunları ihdas ettiler."Ahlak


Bu ümmetten ilk kaldırılacak olan haya ve güvenilirliktîr.


Hazret-i Aişe şöyle demiştir: Bu ümmet arasında Hazret-i Peygamber'in gidişinden sonra çıkan ilk bela tokluktur. Çünkü milletin karınları doyunca bedenleri semizleşti, kalbleri zayıfladı, dünyalık istekleri arttı.


Arşın gölgesinde ilk gölgelenecek olan, borçluyu sıkıştırmayan yahut borcunu silendir."


İlk hesaba çekilecek olan Cibril'dir. Çünkü O Allah'ın, Rasûlüne gönderdiği eminidir."


Mîzana ilk konulacak amel güzel ahlaktır.


Cennete ilk çağrılacak olanlar, sevinçli anlarında da, sıkıntılı anlarında da durmadan Allah'a hamd edenlerdir."Ali Hüsrevoğlu- Altınoluk Dergisi- Sayı:20-Ekim 1987


(İmam Süyutî bunları hadis kaynaklarından senetlerini zikrederek naklediyor: EI-Vesail fî Müsamerati'il-Evail, Birinci baskı, Beyrut, 1406, Daru'l-kütübi'l-ilmiyye.)

No comments: