Saturday, July 08, 2006

RABBİLER'İN FİKRİ: SİYONİZM, YAHUDİLİĞE AYKIRI!

İslamic Human Rights Commission (IHRC), tarafından düzenlenen ‘Against Zionizm;Jevish persprctive’ adlı konferansta konuşan Yahudi din adamları siyonizme karşı çıktılar.
Londra üniversitesine bağlı SOAS salonlarında yapılan konferansa ABD, Kanada ve İngiltere’den katılan Rabbi Weiss, Rabbi Cohen ve prof. Yakov Rabkin, siyonizmin, Yahudilik ile karıştırıldığını, oysa Yahudi dininin ,bugün İsrail devleti’nin temellerini oluşturan siyonist ‘apartheid’ devletine temelden karşı olduğunu söylediler.

İHRC tarafından düzenlene konferansa katılan Dünya’nın değişik ülkelerinden katılan din ve bilim adamları Uri davis, Les Levidov, Stanley Cohen, John Rose ve Michael Warsanski İsrail devletinin Filistinde Arap toprakları üzerinde sömürgeci ve ırkçı bir politika izlediğini ve katliam suçu işlediğini vurguladılar.

Neturei carta


Konferansa katılan ‘Neturei Carta’ adlı siyonizm karşıtı Yahudi örgütün uluslararası sözcüsü Rabbi Weiss, konuşmasında ‘tevrat’tan yaptığı alıntılarla siyonizmin Yahudi dininin esaslarına ters düşen, ‘politic identity’ olduğunu kaydetti. Ailesi ‘Austchwitz’ toplama kampında Naziler tarafından katledilen Rabbi Weiss, ‘anti- siyonizm ve anti-semitizm arasındaki farkları belirterek, ‘Anti- semitizm 2000 yıldanberi yaşıyor ama anti-siyonizm İsrail’in Arap topraklarını işgal etmesiyle birlikte başladı.’ dedi
Rabbi Weiss’in sözcülüğünü yaptığı ‘neturei carta’ adlı örgüt uluslararası planda Siyonizme karşı çıkan Ortodoks Yahudilerinin organizasyonu olarak biliniyor. Özellikle Londra’da Hackney bölgesinde etkin olan ‘neturei carta’ örgütü temsilcileri, İsrail karşıtı gösteriler düzenliyor ve bölgede açtığı bazı dinsel okullarda savaş ve siyonizm karşıtı bir eğitim yürütüyor. 2 Haziran Pazar günü İHRC konferansında konuşan Rabbi Weiss geçen yıl Amerika’da siyonist yahudiler tarafından saldırıya uğradı ve konuşmaları engellenmeye çalışıldı.

‘ABD’de Yahudilerin % 75i Bush’a karşı oy kullandı’

Konferansa Kanada’dan katılan prof. Yakov Rabkin ise, ABD ve kanada’da yaşayan yahudilerin çoğunluğunun siyonizm politikasına ve Filistinde sürdürülen işgal hareketine karşı olduklarını söyledi.Yakov Rabkin Amerika’da yaşayan yahudilerin ve müslümanların her ikisinin de % 75 inin George Bush’a karşı oy kullandıklarını ancak Bush yönetimine yakın güçlü yahudi lobi gurupları ve silah fabrikatörlerinin desteğini alan Bush’un hala yönetimde kalabildiğini söyledi.

‘Hz. İsa nın ikinci gelişi öncesi İsrail’

Konuşmacılardan prof. Rabkin, Amerikada İsrail yanlısı ‘think thank’ların poropagandalarını Tevrat'ta yer aldığını iddia ettikleri ‘İsa'nın ikinci kez gelişinden önce Filistin'in İsrail toprağı olması gerektiği’ tezine dayandırdıklarını ve din adamlarını bu yönde seferber ettiklerini söyledi. ‘Jewish opposition to zionizm’ adlı kitabı ile büyük ilgi gören Yakov Rabkin Montreal üniversitesinde öğretim üyesi.


Kaynak : Avrupa Gazetesi. 5.7.2006.

No comments: